Islam

La oss snakke om ekstreme holdninger, Bergen moské

Vi kommer ikke videre i debatten om islam og ekstremisme i Norge så lenge toneangivende krefter i politikken, mediene og akademia ikke klarer å definere sharia som ekstremt, men kun terror. Slik vinner moské-Norge frem med sine forkastelige verdier som fører til mer og mer mørkelegging av det gode Norge. La oss si det akkurat som det er: Hele denne situasjonen er både absurd og ekstrem.

Bergen moské ba om å få et leserinnlegg på trykk på rights etter vår kritikk av dette trossamfunnet, som har hatt åpne bånd til en av de mest kjente islamske ekstremistene internasjonalt, canadieren Bilal Philips.

Denne bokstavtro salafisten anerkjente Bergen moské som institusjon for hans online-utdannelse i islam (Islamic Online University). Philips fant altså plass til Bergen moské under sine vinger, og det var utgangspunktet for vår karakteristikk av at denne moskeen har åpne bånd til ekstremisme. Men Bergen moské unngår helt å nevne dette hovedpoenget i sitt leserinnlegg. De nevner ikke Philips med ett eneste ord. Og det forstår vi godt.

La oss først se kort på hva Philips står for, en mann som er uønsket i en rekke europeiske land, og også land som eksempelvis Bangladesh og Filippinene. Sistnevnte mener han har bånd til terrorgrupper, derfor ble han arrestert og deportert fra landet i 2014. Men terror er ikke vårt anliggende her. Vårt anliggende er antidemokratiske og menneskefiendtlige holdninger som Philips fremme overfor muslimer verden over, blant annet gjennom Peace TV, som han har grunnlagt sammen med en annen internasjonalt fordømt ekstremist, inderen Zakir Naik.

Philips har blant annet uttalt dette: den vestlige kulturen er «islams fiende». Voldtekt i ekteskap eksisterer ikke. Philips mener ekteskap med jenter på ni år er greit, det samme gjelder dødsstraff for frafall, utroskap og homofili. Da forstår man hvem han er, en helstøpt salafist.

De bekjemper ekstremisme, sier de

Hvordan endte Bergen moské opp i Philips’ selskap, et selskap de brøt i 2015, for de kjente angivelig ikke til Philips ekstremisme før det? Skal vi tro dem? For den ekstremismen har altså HRS kjent til i mange år før det. Henger dette på greip? Nei, selvsagt ikke. Mitt tips er dette: Etter at Bergen moské fikk søkelyset på seg av oss for båndene til Philips, og da måtte det handles for å berge skinnet utad. (Og det klarte de jo, for de etablerte mediene brydde seg ikke om å grave i denne moskeens ideologi.)

Bergen moské klarer ikke å si noe som helst om hvilken ideologi eller lovskole de følger. Innlegget er fullt av trakassering av HRS (og FrP-toppolitikere). HRS besitter «konspirasjonsteorier og ekstreme holdninger (som) verken har injurierende kraft eller relevans i samfunnsdebatten».  Vi sprer «løgner» om Bergen moské, «og konspirasjonsteorier om islamifisering av landet». Men det er ugjendrivelig dokumentert at moskeen samarbeidet med Philips, og at Norge får et mer og mer islamsk ansikt for hvert år som går, er også ubestridelig, nå eksemplifisert med denne moskeens planer om ny stormoské i Bergen. Med andre ord fremstår moskeens argumenter som hjelpeløst vrøvl.

Moskeen trekker bredt frem sitt samarbeid med politi og andre myndigheter for å forebygge såkalt radikalisering. Moskeens medlemmer er eksempelvis såkalte «mentorer» for «personer som står i fare for å komme inn i en radikaliseringsprosess». Ja, så galt har det gått for det offentlige Norge at man samarbeider med islamistiske krefter som er springbrett for jihadister. Det er jo det samme politiet i Øst politidistrikt gjør. Og politiet inviterer endog salafisten Fahad Qureshi i Islam Net som foredragsholder for å forebygge «radikalisering» (samme lenke som rett over her). Hvorfor trenger vi ikke kirkemedlemmer til å avradikalisere kristne? Eller tempelmedlemmer for å avradikalisere buddhister? Det får vi ikke svar på, men moskeen hevder at «mange av medlemmene våre tilhører sårbare minoritetsmiljøer». Sårbar på hvilken måte? Sårbar i forhold til ekstrem ideologi eller annet, og hvorfor det i så fall?

Vi merker oss også et annet klassisk løgnaktig offerkort: HRS har «en stadig mer aggressiv retorikk mot innvandrere, muslimer» … Nei, vi regner ikke dere i moskéledelsen som hverdagslige muslimer. Å sause sammen innvandrere og muslimer i samme åndedrag, tror jeg svært mange ikke-muslimske innvandrere som trives godt i Norge vil ha seg frabedt.

Ekstremisme er ikke ekstremisme

For dagens Regjering og Stortinget er ekstremisme kun terror og jihad. Å ha Saudi-Arabia eller Iran som ideologisk forbilde, er ikke ekstremt. Smak på den. Den er helt surrealistisk. Vi har ingenting lært av tidligere tiders ideologiske farlige tider, som på 30- og 70-tallet?

Det er denne fella det offentlige Norge velvillig går i, år ut og år inn. For man vet ikke hvordan man skal håndtere lovreligionen islam, en av vårt historisk sett verste mørketider som har etablert seg i vidt monn. Det er også derfor samfunnsdebattanter som Mohammad Usman Rana og Bushra Ishaq slapp unna da de henviste til det beryktede brevet fra internasjonale islamske lærde, Letter to al-Baghdadi (den nå drepte IS-lederen), da de brukte dette for å renvaske islam under IS-kalifatets herjinger. De begge henviste til brevet som de påstod viste at over 100 lærde tok avstand fra IS’ tolkning av islam.

Men det gjorde ikke de lærde, tvert om sanksjonerte de lærde eksempelvis IS’ straffemetoder

I punkt 16 slår de lærde fast at hududstraffemetoder (amputasjoner, pisking, drap), er en uløselig del av Koranen og hadith: ”Hudud punishments are fixed in the Qur’an and Hadith and are unquestionably obligatory in Islamic Law.” Spørsmålet for de lærde er hvordan og hvor raskt straffene skal innføres. IS er altså i sin fulle rett til å følge islamsk lovverk.

Bergen moské, Usman Rana og Ishaq er en del av den tåkeleggende islamindustrien, pent sagt. De jobber for samme sak: Mer islam i Norge, flere moskeer, og på sikt sharia offisielt først i familielovverket. I dag praktiseres dette lovverket i moskeene, særlig for å begrense kvinners rett til skilsmisse.

Kunne vi snart få en ærlig debatt om hva ekstremisme er?