Terrorisme og ekstremisme

Universitetsutdannelse i ekstremisme

Rights.no kan avsløre at det nå tilbys universitetsutdanning i ekstremisme og undergraving av det norske demokratiet på norsk jord. Ikke hvem som helst står bak. Læremesteren er Bilal Philips, en notorisk shariaforkjemper som er nektet adgang til en rekke vestlige land. Philips har godkjent to islamske trossamfunn i Norge som utdannelsessenter. Det ene er Islamic Cultural Centre (ICC), Norges første islamske trossamfunn etter innvandringen fra den islamdominerte verden startet.

Plutselig står de fram i media. De truer nordmenn og jøder og tar åpenlyst avstand fra demokrati, Vesten og vårt verdigrunnlag, De sier de følger Allahs lover og nekter å anerkjenne norsk rettsvesen og folkestyre. Og de reiser utenlands for å forsvare og for å slåss for sin nasjon, Ummah. I de siste dagene har vi sett at de støtter terroraksjoner og drap på sivile nordmenn.

Men hvor kommer de fra, hvor blir de skolert i ekstremteologi? For skolerte er de, uten tvil, og de nyfrelste er også ivrig etter å lære. Konvertitter begynner på kurs i arabisk så raskt som mulig og setter i gang med å studere og dyrke både lærde og skrifter.

Vi har tidligere skrevet om at radikaliseringen av muslimsk ungdom foregår i moskeene. Hvor skulle den ellers foregå? I Storbritannia har det vært avslørt gang på gang at radikalisering foregår bak lukkete dører i de største og mest prestisjefylte moskeene. Som i East London Mosque, der en tildekt kvinne blir filmet med skjult kamera når hun forteller andre kvinner, ungdom og barn i moskeen at homofile må drepes. Og etterpå diskuterer de om homofile skal steines til døde, eller om de først skal kastes utfor stup og SÅ steines.

Når islamistene blir konfrontert med disse barbariske sidene ved sharia, kommer standardsvaret: man må se det i kontekst. Det betyr «bare» at disse straffene ikke skal innføres i Norge – ennå.

Og så trekker vi et lettelsens sukk og lar dem være i fred. Og blir like overrasket neste gang det avsløres at noen aktivt jobber for å innføre et samfunn basert på sharia.

Det har med jevne mellomrom kommet ønske om shariadomstoler i Norge. Leder for domstolsadministrasjonen, Tor Langbach, foreslo å åpne for sharia for et par år siden. I den forbindelse ble nestleder for konfliktrådet i Minhaj-moskeen intervjuet på NRK. Han syntes det var en god idé, for som han sa:

«I kulturen vår har vi veldig stor respekt for imamen. Når for eksempel imamen sier hva som er riktig i forhold til islam, så pleier folk å godta det.»

I artikkelen sier Tor Langbach videre:

– Man forbinder shariarett med avhugging av hender på tyver og sånt, men det er jo ikke den formen som det er snakk om, sier Tor Langbach til NRK.

Med all respekt for Langbach; jeg tror ikke han vet hva han snakker om i denne forbindelse. Den unge mannen fra konfliktrådet i Minhaj-moskeen tilhører organisasjonen Minhaj-ul-Quran. Den er grunnlagt og ledes av Tahir ul Qadri. Det er mannen som leder opprøret mot regjeringen i Pakistan i disse dager. Han er også den som ideologisk stod bak innføringen  av Pakistans forhatte blasfemilov og er fanget på filmopptak når han sier:

Den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden! Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!

En ungdom som sier han har veldig stor respekt for det imamen sier, har vel neppe mindre respekt for det som selveste sjefsideologen og grunnleggeren av moskésamfunnet mener.

En annen ideolog satte Hanne Skartveit i VG søkelys på forrige dagen. Hun skrev:

En av grunnleggerne av dagens jihadist-ideologi er indisk-pakistanske Mawlana Mawdudi. Han er fortsatt en av de mest leste forfatterne i den muslimske verden. I 1926 slo han fast det som skulle bli førende for Osama bin Laden og hans menn i al-Qaida:

«I virkeligheten er islam en revolusjonær ideologi og et program som prøver å endre samfunnsordenen i hele verden og bygge den opp igjen i samsvar med sine egne teser og idealer.»

Mawdudi mente at nasjonalisme, feminisme og mangfold ødela samfunnet.

Hun burde tatt seg bryet, som vi tidligere har skrevet, med å finne ut hvilke moskeer i Norge som er basert på Mawdudis ideologi. Da ville hun funnet ICC, moskeen i Tøyenbekken i Oslo, moskeen med minareter, hvor Dronning Sonja og mange prominente gjester har vært på visitt.

På nettsidene til våre hjemlige ekstremister har man lenge gledet seg over en ny norsk oversettelse av koranen. Den ble presentert av sjefsimamen i ICC i et intervju i Morgenbladet. Denne koranoversettelsen er basert nettopp på Mawdudis ideologi, og flere religionsforskere uttaler seg i artikkelen skeptisk til at moskeen ønsker å spre denne ideologien, som Kari Vogt i Store norske leksikon beskriver som en «autoritær, sterkt moralistisk og antidemokratisk» statsoppfatning:

I artikkelen i Morgenbladet reagerer likeledes professor i religionshistorie ved Malmö Högskola, Anne Sofie Roald, på flere punkter ved oversettelsen:

– Det som er så interessant med denne oversettelsen er at Mawdudi flere steder i sine fotnoter henviser til «staten». I Koranen står ikke dette ordet, men i notene bruker Mawdudi det moderne begrepet «stat». Når Mawdudi, og ICC, bruker begrepet, sender de ut signaler som er svært problematiske. Mawdudi signaliserer at religion og politikk hører sammen, og mener at islam ble en statsreligion etter slaget ved Badr i 624.

Dette slaget regnes som et vendepunkt i Muhammeds kamp mot den til da mektigste stammen i Mekka.

I fotnotene skrives det at ikke-troende ikke skal ‘herske over folk’ og ikke-troende som bor i staten «bør» leve underordnet den islamske staten.

– Man skal hjelpe muslimer som har det vanskelig i andre land. Her ligger grunnlaget for hele det nye begrepet «islamisme», at alle muslimer tilhører én gruppe, en «umma», over hele verden, forklarer Roald.

– Det er veldig problematisk at «umma»-tanken blir en tolkning i Norge.

ICC sprer altså islam med utgangspunkt i denne koranoversettelsen.

En annen sak som absolutt bør komme fram i lyset, er at ICC i tillegg til Bergen Mosque er godkjent som eksamenssenter for IOU, Islamic Online University, som nå har over 50 000 studenter i over 200 land. IOU er grunnlagt og blir drevet av selveste Bilal Philips. Medlemmer av Profetens Ummah, IslamNet og andre ekstremistgrupper anbefaler sterkt disse universitetskursene i ekstremteologi som avholdes i moskeen i Tøyenbekken. Universitetsutdanningen er gratis.

Rights.no har skrevet om Bilal Philips flere ganger tidligere, men det skader ikke med en ny presentasjon:

Phillips er kanadisk konvertitt, født på Jamaica, ekskommunist og tidligere rockemusiker. Han har bodd i Saudi Arabia i over 20 år og har studert ved universitetet i Medina. Han er en av dem som vil ha et verdensomspennende kalifat basert på sharia, selvsagt inklusiv hudud, islamske straffer. Tidligere statsråd i Danmark, nå Folketingsmedlem for Venstre, Karen Jespersen skrev i forbindelse med hans besøk i Danmark:

Bilal Philips repræsenterer en betydelig strømning inden for islam, som markerer sig stærkt både i den muslimske verden og blandt muslimer i Vesten. Han er ganske vist usædvanlig klar i mælet. Men det fælles grundlæggende træk ved denne strømning er, at dens repræsentanter går ind for ”hele pakken”. Det vil sige at de accepterer alt, hvad der står i Koranen og de andre grundskrifter.

Videre skriver Jespersen:

For mig er udgangspunktet, at vi ikke skal acceptere moskéer finansieret og styret af regimer som Iran og Saudi Arabien, som tilmed selv forfølger og undertrykker andre religioner. Som et minimum skal moskéer (og andre religiøse aktiviteter) ikke godkendes, hvis der ikke er åbenhed omkring finansiering og indflydelse.

Her setter hun etter min mening fokus på problemet vi stilles overfor i et demokratisk samfunn. Det har kommet krav om utestenging av islamister som Bilal Philips i flere land. Han er eksempelvis nektet adgang til Australia, Tyskland og Storbritannia. Man kan imidlertid hverken nekte folk å forfekte eller aktivt spre en ideologi som har som mål å bekjempe demokratiet og erstatte det med teokrati. Og å nekte dem fysisk adgang til land har ingen effekt i internettverden.

Det vi som samfunn kan gjøre, er å forlange innsyn og åpenhet. Og dernest stoppe all finansiell støtte til muslimske organisasjoner og moskeer som formidler demokratifiendtlig ideologi.

At Bilal Philips faktisk driver et online universitet hvor norske muslimer hjernevaskes i ekstremisme, er det ikke mye åpenhet om. Islamistgruppene på nettet som reklamerer for disse universitetskursene er nå lukket for innsyn alle sammen og nettsiden til ICC har likeledes skjult godt all informasjon om hva som foregår i regi av deres moské.

I tillegg til ICC har også Bergen Mosque i Jektvikbakken eksamensgodkjenning fra dette universitetet i ekstremisme. Det er svært problematisk, for å si det mildt.

Men hvor de store gruppene av muslimsk ungdom blir radikalisert bør ikke lenger presenteres som noe mysterium. Synes politikerne våre dette er problematisk, mon tro?

Foto: imam ur-Rehman i ICC, også Norges medlem i Det europeiske rådet for fatwa og forskning, ledet av Yusuf al-Qaradawi. Her besøker Dronning Sonja ICC.