Leserbrev

Bergen moské: – Vi er ikke ekstreme, men det er HRS

- Vi vil fortsette å bekjempe ekstremisme, tross provokasjoner fra HRS. HRS har ikke injurierende kraft, men ettersom så mange leser deres nettsted, ber vi om å få dette leserinnlegget publisert, skriver ledelsen i Bergen moské til HRS. Vi har valgt å publisere leserinnlegget til moskeen.

Vi meldte for en stund tilbake at Bergen skal få sin første stormoské. Bak moskeen står Hordalands største islamske trossamfunn, Bergen moské, med rundt 3.000 medlemmer. Vi pekte i vår artikkel blant annet på det faktum at denne moskeen har vært godkjent som en utdannelsesinstitusjon av den internasjonalt kjente ekstremisten Bilal Philips, som har adgangsnekt til en rekke land i Europa og verden for øvrig. Artikkelen var en av de mest delte i sosiale medier da den ble publisert 28. november.

Her følger leserinnlegget fra ledelsen i Bergen moské:

Vi bekjemper ekstremisme sammen med politiet

Nettstedet til organisasjonen Human Rights Service (HRS), right.no, kunne nylig melde at Bergen moske´med sine over 3000 medlemmer skal bygge ny stormoské. I en artikkel signert informasjonsleder Hege Storhaug blir denne nyheten trukket frem som et eksempel på en «åpen islamisering av Norge». I samme artikkel hevdes det også at Bergen moske´har «åpne bånd til ekstremisme».

HRS har lenge vært en kontroversiell organisasjon i norsk offentlighet med en stadig mer aggressiv retorikk mot innvandrere, muslimer, islam og alle som beskyldes for å legge til rette for disse fenomenene i Norge. Om en skal tro HRS utgjør den siste gruppen de aller fleste i norsk offentlighet med mulige unntak for Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per Willy Amundsen. Mange vil dermed hevde at organisasjonen med sine konspirasjonsteorier og ekstreme holdninger verken har injurierende kraft eller relevans i samfunnsdebatten. Det mener vi i Bergen moske´også. Likevel vil vi kommentere påstanden i artikkelen til Storhaug ettersom vi snakker om en organisasjon som i en årrekke har mottatt støtte over statsbudsjettet og en nettside som leses av mange mennesker.

Bergen moské har verken åpne eller skjulte bånd til ekstremisme. Vi er et åpent og inkluderende trossamfunn som i en årrekke har kjempet mot ekstreme holdninger. Dette gjelder både holdninger blant mennesker som kaller seg selv for muslimer eller ekstreme holdninger som gir seg uttrykk når vi blir utsatt for trusler og hat fra personer og grupper med en radikal antimuslimsk agenda. Bergen moské har i flere år samarbeidet med blant annet Vest politidistrikt, Bergen kommune og RVTS om et prosjekt for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi er etter hvert blitt godt skolert i forstå hva ekstremisme er og hva årsakene kan være for at personer blir tiltrukket av ekstreme ideologier.

Som moske er vi først og fremst et trossamfunn der vil legger til rette for bønn og åndelig refleksjon for medlemmene våre. Vi ser det imidlertid også som en del av vårt samfunnsoppdrag å kjempe mot radikalisering og ekstremisme – ikke minst fordi mange av medlemmene våre tilhører sårbare minoritetsmiljøer. Dette er også bakgrunnen for at enkelte av medlemmene våre jobber som mentorer i Bergen kommune for personer som står i fare for å komme inn i en radikaliseringsprosess. Vi vil fortsatt ha en proaktiv rolle i arbeidet med å bekjempe ekstremisme med våre samarbeidspartnere til tross for provokasjoner fra HRS og andre som ikke vil oss vel.

Vi er glade for å bo i Norge som er et åpent demokratisk samfunn der vi blant annet har religionsfrihet og ytringsfrihet. Det er trist at noen (HRS) bruker denne friheten til å spre løgner om et trossamfunn som Bergen moske´og konspirasjonsteorier om islamifisering av landet.  Den åpenbart urimelige påstanden om Bergen moske´er dessverre en del av et mønster i Storhaugs utrettelige kampanje mot muslimer i Norge. I Vestlandets hovedstad vil vi uansett jobbe videre, i samarbeid med lokale myndigheter, med å etablere en større moske for medlemmene våre der de kan føle seg trygge og oppleve et inkluderende fellesskap.

Hovedfoto: HRS