Frihetsverdier

Avgrunnen i tankesett

I en debatt på Facebook legger en muslim for dagen en sterk forakt for sekulære lover og vårt styresett, samtidig som han hyller sharia som den eneste rettesnor. Hvis vi kritiserer han, er det synonymt med å spre "muslimhat"?

Den 8. august hadde Hanni Afsar en artikkel på rights.no om islamismen, som han kalte oppskriften på stagnasjon og regresjon. Denne ble delt på Facebook-siden til Hege Storhaug samme dag, men etter noen dager dukket det opp en «interessant kar» i debattfeltet.

Gitt at saken handler om islamisme som anti-demokratisk, anti-pluralistisk, anti-sekulær, anti-vestlig og anti-«vantro» og som en trussel mot våre frihetsverdier, skulle en tro at den i seg selv var lite kontroversiell. Men slik tenker ikke alle, og denne fyren kunne ikke på noen måte finne noe skille mellom islam og islamisme. «Islamisme» er rett og slett noe vi (enten HRS eller vi i Vesten) har funnet på.

Det mest interessante er vedkommendes tankegang, som forteller noe om den avgrunnen vi kan stå i når det kommer til verdisett og styringsform.

Selv personer som har knyttet seg til det groteske IS finner vedkommende riktig å unnskylde. De har «feilet», men all den tid de ikke har utført sine handlinger ut fra menneskeskapte lover, ja, så er de muslimer.

 

Vedkommendes svar fikk meg til å undre. Mente han virkelig at IS-terroristenes handlinger var tilgitt fordi de etter hans tolkning fulgte Allahs lover? Svaret ble faktisk enda verre enn jeg forventet.

 

Han mener rett og slett at det ikke er feil av IS å drepe:

  • de som kriger mot deg
  • de som hindrer deg i fjerne menneskeskapte lover for å etablere sharia (Allahs lover)
  • de som slipper Vesten inn på muslimsk jord
  • de som dreper (deres) kvinner og barn, slik som USA, Israel, Frankrike, England og Russland
  • leiemordere som dreper muslimer

For absolutt alt som teller for denne mannen, er sharia:

Det siste spørsmålet fikk jeg (selvsagt) ikke svar på. (Gjør også oppmerksom på at vedkommendes kommentar om hvem IS kan drepe, er slettet).

Det denne fyren står for er fullstendig forkastelig i vårt samfunn.

Nå er det vanskelig å vite hvor representativ denne fyren er for islamister i Norge, og reaksjonen vil sikkert være at han nok er en ensom svale i de muslimske miljøer. Jeg har imidlertid møtt nok av muslimer til å vite at han ikke er alene om slikt tankegods. Men det jeg undres over, er hvorfor denne form for tankegods ikke gripes fatt i? Hvor er Facebooks moralpoliti, de alltid så aktive «angivergruppene» på såkalt anti-islamsk tankegods, de som jobber mot hatkriminalitet?

Ikke minst spør jeg fordi det nylig falt en dom i Nord-Troms tingrett der en kvinne (65) ble dømt for hatefulle ytringer etter å ha skrevet «Plasser ei bombe der og få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia», om en sak om en moské i Stavanger. Også denne kommentaren falt på Hege Storhaugs FB-side, men det som MSM glemmer å fortelle er at kommentaren raskt ble slettet fra Storhaugs side.

Ergo sitter det noen og følger nøye med, for som alle vet er det vanskelig å moderere i samtid på Facebook. Ifølge NTB-saken ble politiet gjort oppmerksom på saken gjennom «et tips til nettpatruljen i Kripos». Så selv om kommentaren raskt ble slettet, var noen raskere: Og det kvalifiserte til betinget fengsel i 21 dager, 10.000 kroner i bot og 3.ooo kroner i saksomkostninger for kvinnen.

Så er spørsmålet: Er holdningene vedkommende over legger for dagen «hatefulle ytringer» overfor vårt demokrati og våre verdier? Eller har vi ingen rett til å hevde at «frykt og fordommer» ikke er noe som retter seg ensidig mot muslimer? 

Nå er for eksempel snikislamifiseringsdebatten blusset opp igjen. «Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Det er snikislamisering,» fastslo FrP-leder Siv Jensen i en kronikk i VG og viste til håndhilsenekt-saken. VG følger raskt opp på nyhetsplass med statsminister Erna Solberg som «smeller til Frp-Siv». Vel, ingenting tyder på at Solberg smeller til, det tyder på at Høyre og FrP er uenige i saken – så intet er nytt under solen, selv om VG åpenbart ønsker konflikt.

Og som om ikke det var nok, så følger også VG opp med en svarkronikk til Jensen. «Snikislamisering» bidrar til frykt og fordommer, fastslår Awais Aslam, bystyrekandidat til Oslo Ap, som ikke fornekter seg: Jensens utspill er «bruk av høyreekstrem hatpropaganda», samt at Aslam sidestiller moskéangrepet i Bærum med 22. juli. Ingenting er visst for drøyt hvis en kan fortelle om hvordan «muslimhatet» vokser og hvor redde muslimer er.

Kanskje også andre enn muslimer har lov å være redde? Ja, kanskje til og med forbannet. Men vi skal likevel oppføre oss både skikkelig og anstendig. Det gjelder oss alle. Vi beveger oss i en retning der muslimer opplever de står i en særstilling – og muslimer er ingen ensartet gruppe. Det er ingen god vei for et samfunn.

Men det er klart, påpeker man dette må man som minstemål fratas statsstøtten?