Mediekritikk

Abbasi-saken: Fullt mulig å klage på mediedekningen

Slagsiden til mainstream media - eller gammelmediene - er monumental i dekningen av Abbasi-saken. Kritiske røster oppsøkes ikke, hvilket i seg selv bidrar til polarisering i samfunnet.

Mange har reagert på Abbasi-saken, og da ikke bare dem som mener at familien skal få bli til tross for at de er avslørt i en rekke løgner, men også dem som mener at saken undergraver både asylinstituttet og norsk rettsvesen og derfor vil ha dem returnert.

«Sykekortet»

At det finnes mange som mener familien bør uttransporteres er det sørgelig stille om i mainstream media (MSM). Her finner vi heller sak på sak om direkte eller indirekte støtte til familien, slik vi har påpekt før. Bedre blir det selvsagt ikke av at det kan vise seg at det er uformell kontakt mellom innvandringsaktivister og regjeringen i Kabul som har forhindret at familien fikk innpass i Afghnaistan. Mor synes derimot å ha spilt på «sykekortet». Det er en kvalifisert gjetning fra vår side, da det heter i Lagmannsrettens bemerkninger:

«Hva angår Ds (mor, vår anm.) helsesituasjon, kan det ut fra de fremlagte journaldokumentene ikke legges til grunn at hun lider av en varig sykdom som må behandles av helsepersonell. Etter lagmannsrettens vurdering må Ds psykiske reaksjoner høsten 2014/vinteren 2015 anses forårsaket av Utlendingsnemndas tilbakekall av oppholdstillatelsen (oktober 2014) og politiets forsøk på uttransportering av familien (desember 2014). Ifølge epikrise fra St. Olavs Hospital 30. januar 2015 er det ikke funnet alvorlig sykdom hos D, og episodene med bevisstløshet er vurdert som funksjonelle og stress/situasjonsbetingede. De fremlagte helseopplysningene gir ikke grunnlag for å konstatere noen tilgrunnliggende eller alvorlig psykisk lidelse hos D som kan være til hinder for retur til hjemlandet.»

Men nettopp «sykekortet» synes både å være effektivt, jamfør at mor ble tilbaketransportert til Norge under utreisen på grunn av anfall, og flittig i bruk.

For i Dagbladet kan vi lese at ett av «barna» (de tre omtalte er henholdsvis 16, 20 og 22 år) fikk sammenbrudd og «må ta en ekstra natt på hotell i Oslo» – men det vil ikke politiets utlendingsenhet (PU) betale for. Lederen for familiens støttegruppe, Einar Vegge, får utbrodere hvor fælt dette er – godt akkompagnert av SVs Lars Haltbrekken. Det fremstilles som om PU er ubarmhjertig, for til tross for at operasjonen totalt har kostet rundt tre millioner kroner så langt, så skal ikke familien få finansiert ytterligere rom på hotell – til tross for sammenbrudd? Men det kan jo være at PU vet noe ikke vi vet, i alle er deres svar til Dagbladet:

– Når de ønsker å være lengre i Oslo, mener vi at det ikke er politiets oppgave å legge til rette for overnatting videre. Utover det har vi ingen kommentar.

Bedre blir det heller ikke om vi forholder oss til Adresseavisa, lokalisert i Trondheim der Abbasis-familien bor. Her fremkommer det at støttegruppe-Vegge selv har tatt turen sørover for å møte søsknene. Dette er vel penger som heller kunne vært benyttet på familien. Her heter det også at moren er blitt friskere, men det er usikkert om hun kan bli med til Trondheim – og deretter:

«Om hun ikke kan bli med flyet vil tre av søsknene flys til Trondheim, mens én av brødrene vil bli igjen på Østlandet for å være med moren.»

Og vips! så var alle fire søsknene på plass? Den eldste kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker (EMA), og fikk innvilget oppholdstillatelse i 2009. Han er i dag 26 år. Men dette EMA-jukset er det heller ingen i MSM som sier ett ord om.

MSMs slagside – klag!

FaksimileMSMs slagside i Abbasi-saken er monumental. I Adresseavisa har de for eksempel en egen «Vil du forstå Abbasi-saken? Dette er sakene du bør lese», men enhver ser kjapt at dette er sakene du skal lese hvis Adresseavisa får lov å indoktrinere deg.

Men vil du det? Hvor er det blitt av den frie pressen? Er dette det samme MSM som sutrer over å miste troverdighet og brukere?

Enhver MSM-bruker i dette landet burde klage på «sine» medier. Det er ikke for mye forlangt å få presentert saker fra flere hold, og det er fullstendig skandaløst å bli presentert saker som om det finnes bare en «sannhet».

Her stiller NRK i en særklasse. NRK er «folkeopplysningskanalen» som så langt har vært tvangsfinansiert ved lisens, men som nå går over til å bli skattefinansiert. Selv ikke når folk avviser NRK og kaster ut TV-en, så klarer verken våre politikere eller NRK å ta hintet. Nå skal rundt 6 milliarder skattekroner gå direkte til NRK, og det er vel bare å forvente at økningen vil bli jevn og trutt med jammer og hammer.

For hva da? Veldig mye propaganda.

En av de oppegående brukerne i dette landet er Simen Sandelien. På sin Facebook-side har han publisert følgende klage til NRK (gjengitt her med hans tillatelse):

«Dette er en klage på NRK Dagsrevyen sin ensidige og aksjonistiske dekning av asylsaken som var toppsak 18. juni 2019.

Jeg lurer på hvordan redaksjonen egentlig jobber med å bygge opp slike lange reportasjer? Forstår man ikke hvor splittende og konfliktskapende det er for landets offentlige ordskifte at NRK velger en så aktivistisk og ensidig fremstilling? Her hadde man fem intervjuobjekter. Familiens advokat, tre politikere med samme syn, og den eneste som blir litt grillet (og ikke bare får kosespørsmål) er mannen fra politiets utlendingsenhet som har fått utvisningen sabotert av aktivistmiljøet og sitter igjen med en regning på 3 millioner uten noe å vise for det.

I løpet av ti minutter får man ikke påpekt at det foreligger en dom i høyesterett. I løpet av ti minutter drøfter man ikke presedenskonsekvensene dersom familien får bli. 

Man ignorerer fullstendig at det også finnes en stor gruppe mennesker i dette landet som gjerne ønsker at utlendingspolitikken etterleves og at den helst burde være strengere. Ingen slike stemmer slipper til for å balansere saken.

Tvert imot skaper nyhetssendingen et inntrykk av at «alle» ønsker at familien nå skal få bli i Norge. Det er svært uriktig. Tvert imot bidrar slik ensidig rapportering av denne typen saker, en rapportering med aktivist-briller, til at man pisker opp vondt politisk blod i landet vårt.

Retthaverske aksjonister blir skråsikre på at de har en knallgod sak, og de av oss som har satt oss inn i kostnadene, tenker risiko og ser innvandringspolitikk i en større helhet blir stadig mer sinte.

Som statlig nyhetsformidler er det NRK sin rolle å finne en balanse her. NRK skal formidle virkelighet og ikke aksjonistisk ideologi og følelser. Der sviktet det i kveld.»

Du kan klage du også. Adressen finner du her.