Fundamentalisme

Barn som propaganderer

Det er velkjent at blant annet Gaza TV bruker barn for å lære unge til å kjempe Palestinas sak - om så som martyrer. Spørsmålet er om barn av IS-krigere og -sympatisører er lært opp på samme måten, og hvordan Vesten kan takle det.

I en video på YouTube ser vi en liten jordansk gutt som går taktfast avsted med en slynge i den ene hånda og et leketøysgevær i den andre. Den unge gutten har et klart mål: han skal til Jerusalem og dø som martyr.

Drepe jødene

Når moren spør gutten, navngitt til Amir al-Khasawne, hvor han er på vei, sier han: «Jeg skal på en reise langt unna. Jeg kommer kanskje ikke tilbake.» Amir forklarer videre at han skal til «martyren Omar Abu Laila og hans venner».

Omar Abu Laila (19) ble drept den 19. mars i år av israelske soldater, to dager etter at han hadde knivstukket en israelsk soldat og skutt en sivil mann, sistnevnte for øvrig far til 12 barn, som begge døde. Etter dette erklærte palestinske myndigheter at Omar Abu Laila var en martyr, og de annonserte hvor stolte de var av han og at han var et forbilde for alle unge palestinere. I byen Brukin ble en gate og et torv oppkalt etter denne angivelige «martyren».

Lille Amir slår på videoen fast at «Jeg vil skyte jødene som skjøt Omar!»

Han skal videre dra til Omars mor, kysse hennes hode og si til henne: «Jeg er som Omar! Vi er alle som Omar! Vi er alle dine barn!»

Moren sier at jødene vil skyte han og at han vil dø, men det skremmer ikke gutten: «Det er ikke så farlig, mamma. Jeg vil dø for Jerusalems skyld. Er ikke Jerusalem verdt å dø for? Er ikke Al-Aqsa moskeen verdt å dø for?» sier Amir energisk – akkompagnert av «forførende» musikk.

I tårer brøler Amir videre: «For Allahs skyld, oh arabere! Dette er Jerusalem! Det er målet for profetens nattlige reise! De solgte Jerusalem! Våkn opp, oh Saladin

Videoen skal være postet av Gaza TV Media (logoen ligger i venstre hjørne) 7. april, og fanget opp av forskningsinstituttet MEMRI.

Det er slett ikke første gang vi ser at barn utnyttes i denne form for propaganda, men det kan kanskje være ekstra viktig å minne om i disse dager når Europa diskuterer hvordan vi skal forholde oss til barn av IS-krigere og -sympatisører.

Barn, uansett hvor uskyldige vi mener de bør og skal være, kan være så indoktrinert at veien (tilbake) til et vestlig liv ikke lar seg forene. 

Norske barn

Vi har også eksempler på at norske barn brukes som agitatorer – men mange har nok ikke tatt innover seg hva de har vært vitne til. Det kan være fordi budskapet har vært «mildere» enn hva vi serveres fra Gaza TV og dets like. I 2008 ble det for eksempel kjent at barne-TV i Gaza brukte Kaninen Assud – også kalt Bombemannen Bunny – og hijabkledde Saraa for å fortelle barna at kaninen ville slå ihjel og spise jødene, noe den lille jenta Saraa fortalte var helt greit – om Allah ville.

HRS har tidligere omtalt barns propagandering på norsk jord – utvilsomt lært opp av voksne og støttet av foreldrene. En av disse er Zakaria Rauf Hussain (nå 11-12 år), som fem år gammel startet ut som en slags «fortaler». Han har selv forklart at det er moren som er hans læremester. Foran Stortinget (2015) holdt unge gutten en kraftfull appell om hans drøm om at blant annet «en dag vil palestinske barn ikke lenger leve med frykt for å bli drept av israelske soldater» (publisert på YouTube). Samme gutt brukes også som taler for barn i moskeen (publisert på YouTube). Foran den pakistanske ambassaden (2016) i en demonstrasjon mot USA som dømte en pakistansk kvinne til 86 års fengsel for bl.a. terrorplanlegging, der ikke minst guttens kvinnesyn legges for dagen (publisert på YouTube). Du finner lenker til videoene her i vår sak fra 2017.

I slutten av 2018 ble det for øvrig publiserte en video der Zakaria Rauf Hussain blant presenterer seg selv og sine bragder.

Zakaria kan være verdens snilleste gutt, det er ikke det denne saken handler om. Det er heller hvor påfallende lett det kan være å lære små barn opp til «å mene det en ønsker». Ingen som hører Zakaria snakke på disse videoene, «hører» en liten gutt. Vi hører, som det tidligere er blitt sagt, en «hard core aktivist». Det sier sitt.

For øvrig: I saken vår fra 2017 (jamfør lenke over) lenket vi også til en innslag på NRK 21-nyhetene, der Zakaria ble presentert som en liten, men stor taler. Dette innslaget ser nå ut til å være fjernet.