Innvandring

Nå kommer de diltende etter: Bosettingspause i Oslo

Problemet måtte tårne seg skikkelig opp før de "riktige" innså at innvandringen til Oslo må settes på pause. Er politikerne litt flaue over hvem de har lyttet til?

I juli 2014 hadde HRS akkurat ferdigstilt en rapport om Oslo, endog med midler fra Oslo kommune. I rapporten Segregering, mangfold og integrering fokuserte vi på befolkningsutviklingen og -endringen i Oslo, også på delbydelsnivå, og hadde et spesielt fokus på skolene. Den 2. juli 2014 hadde vi et innlegg i Aftenposten der vi slo fast at innvandringen til Oslo ikke er bærekraftig, og hvis det «beste for Oslo» var et gyldig argument, burde byen legitimt få en midlertidig innvandringsstopp.

Oslo kommune slang rapporten ulest i skuffa og de politiske forvirrede sjelene fikk igjen noe å mislike HRS for. Og mislike FrP for selvsagt, da de mente det var en god idé.

Mon tro om ikke mang en politiker nå begynner å innse at de har lyttet til feil folk, ja, endog trodd på ideen til disse folkene om at «slike som oss» har en innvandringsfiendtlige agenda. Dog burde det ikke svirre altfor mye under topplokket, eller hijaben for den saks skyld, før en klarer å skjønne at det nettopp er de svakeste i samfunnet som en ikke-bærekraftig innvandring vil ramme først – og hardest. 

Bosettingspause

Tenketanken Minotenk, som Abid Raja (V) etablerte i 2010, har i hele sin virkeperiode hatt de «riktige» holdningene. Dagens leder, konvertitten Linda Noor, har samarbeidet med ulike muslimske miljøer og alt har vært fryd & gammen. Slik de fleste politikerne ønsker. Er vi bare ukritisk nok til islam, uansett særkrav muslimer måtte komme med, vil det gå oss alle godt, på samme måte som vi skulle sitte i en krok og gjenta at innvandringen og integreringen går godt, i alle fall langt bedre enn det ryktet som slike som HRS slenger rundt seg.

Så kommer denne Noor fra tenketanken som skal tale minoritetenes sak og foreslår bosettingspause i innvandrertette bydeler i Oslo. Det må man si. Nå har tenketanken begynt å tenke. Så må det legges til at bosettingspause kan være et strengere tiltak enn innvandringsstopp, da en slik pause også vil kunne ramme innenlands flytting til Oslo.

«– Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo», kan Klassekampen fortelle oss.

«Ytre høyre» er slike som HRS og FrP. Og vet dere, jeg gir blanke F*** i hvem det styrker, men hvis det er angsten for det såkalte ytre høyre som skal til for å få realisert en fornuftig innvandring- og integreringpolitikk, så værsågod! Det vil jo i så fall passe godt med hvordan dette feltet er styrt tidligere av alle på Stortinget utenom FrP: Det er ikke politikken i seg selv som er det viktige, men hvem som sier det.

Når problemene kommer i bakgården

Klassekampen kan endog fortelle oss at Oslo blir stadig mer delt, både økonomisk og etnisk. Det er jo regelrett grotesk å si noe slikt, da SSB sist i fjor sommer rapporterte at Oslo er blitt mindre segregert. Det samme sa SSB for noen år siden – og de eneste som protesterte da var HRS. Som vi protesterte i fjor, men da protestert noen flere – dog ikke i gammelmediene.

Men kanskje det ikke er minotenkningen som har fått Noor til å skifte mening, kanskje det handler om det som det ofte handler om: en selv. Noor bor nemlig selv på innvandrertette Holmlia, har ektemann med innvandringsbakgrunn og to barn med samme bakgrunn, men hun «har foreløpig valgt å bli boende, men med et økende problem med utenforskap, vold og kriminalitet, føles ikke framtida trygg.»

Den satt i sikringskassa, tenker jeg. Jo nærmere problemene kommer, jo mer synlig blir de – og når de vokser, dertil raskt da innvandringen har vært høy over tid og stadig flere når en stadig yngre kriminalitetsalder, da er det bare å stikke av? Men hvor skal hun og hennes likesinnede stikke neste gang? Kanskje det har vært noen som tidlig har tenkt lengre enn sin egen nesetipp, men som måtte – og fortsatt må – slåss for å få fakta frem?

Hvis ikke Noors realitetsorientering kvalifiserte til hjerteinfarkt, så dukker jammen meg SVs Petter Eide opp og sier at partiet er åpen for bosettingspause av flyktninger i Oslo. Men Eide henger fortsatt i halmstrået – for Oslo er en trygg by.

– Vi bagatelliserer ikke utfordringene som er i Oslo. Samtidig vil jeg ­advare mot at spesielt Frp prøver å portrettere Oslo som en farlig og utrygg by. Det er en kjent strategi fra høyrepopulister å spille på utrygghet og å blåse opp enkelthendelser for å skape frykt, sier Eide til Klassekampen.

Ja, det haster

Deler av Oslo er farlig. Og farligere vil det bli, hvis ikke tiltakene settes inn – nå. For det haster noe jævlig, fordi politikere flest har hørt på feil folk.

Det haster så mye at selv konvertitten, religionsforsker og tidligere leder av Islamsk Råd Norge, Lena Larsen, som for øvrig er gift med Basim Ghozlan (forstander for det islamske forbundet som driver Rabitamoskeen, der Noor er tilknyttet), synes bosettingspause i Oslo er en glimrende idé. Hun tror flyktninger langt lettere vil bli integrert på et lite sted, da det er «lettere å bli en del av et lite fellesskap». Men hvor lenge holder et lite felleskap seg lite? Det går nok en stund, men det er jo slik innvandring- og integreringspolitikken har vært drevet – og drives.

På spørsmålet fra Klassekampen om ikke et slikt forslag vil bidra til å legitimere FrPs politikk, går Larsen baklengs inn i fuglekassa igjen:

– Det er dette som er ­problemet. Dersom Frp ­foreslår noe som er fornuftig, kan ikke de ha monopol dette. Vi må hele tida se etter ­løsninger, og det er trist at Frp har fått ha dette feltet for seg selv og ikke møtt mer konkurranse fra andre.

– Forskjellen mellom Frp og meg er at deres perspektiv er hva som er bra for sin hvite velgerkrets. Frp hevder at de vil beskytte Norge fra innvandrere. Jeg forsvarer forslaget fordi det er i flyktningenes egen interesse å få lære norsk og møte nordmenn der de bor.

Hadde Larsen vært litt mindre opptatt av hudfarge og opphav kunne hun kanskje tidligere ha fanget opp problemene – og da kunne hun også gitt FrP nødvendig «konkurranse» eller rett og slett støtte til det hun mener er «fornuftige». Men igjen, sett opp stråmenn og fyr løs. For har FrP hevdet at de vil «beskytte Norge fra innvandrere»? Det er i så fall nytt for meg, men det er jo også det typiske: Sleng ut hva du vil, er du innvandringsliberaler, og endog muslim, slipper du å stå til ansvar for dine påstander.

Sterkere virkemidler

For øvrig hadde det vært interessant hva den samme Larsen mener om 313-gjengen i Oslo. Gjengen som gammelmediene oppdaget eksisterte i 2018, ett år etter oss. Det skumle med denne gjengen, som vi forklarte i 2017, er at den etter all sannsynlighet baserer seg på islam. Den samme skumle forklaringen kom TV 2 med – i går. Vi vet hva som kan skje hvis ulike muslimske retninger begynner å krige mot hverandre. Det vet nok religionsforsker Larsen også, men det gjenstår å se om hun kommer med noen løsninger eller om hennes perspektiv er hva som er bra for sin muslimske krets?

Når ting går så sakte som i innvandring- og integreringspolitikken, da kan det ikke gå bra – uten sterkere og sterkere virkemidler, slik som blant annet politiledelsen i Oslo ba om i går.

Dette har jo slike tullinger som oss også sagt i noe år. Så har vi også sagt at når «alle» skjønner problemene – da et det nettopp sånne som oss som får skylda: Vi har hisset opp stemningen med harde fakta.

Så igjen: Oslo trenger bosettingspause og Norge trenger innvandringsstopp av den ikke-bærekraftige innvandringen.