Kriminalitet

Mer enn bilbranner: skummel gjengutvikling i Oslo

Det handler om så mye mer enn bilbranner. HRS kan i dag avsløre at en ny gjeng skal være etablert i Oslo - og navnet på gjengen kan fortelle om en ny uhyggelig utvikling.

Bilbranner og ungdomsgjenger som overfaller folk begynner å bli daglig rapportering i mediene. Utviklingen går raskt og lar seg vanskelig skjule for offentligheten. Selv at problematikken først og fremst er innvandringsrelatert, er ikke lenger en statshemmelighet. Men det skjer så mye mer, lemlesting, drap og avdekking av våpenlagre. De multikriminelle gjengene er et faktum.

Og verre: HRS kan i dag fortelle om en ny gjengdannelse, de såkalte 313, som kan være basert på islam. Mer om det litt lengre ned i artikkelen. 

Først et generelt tilbakeblikk på siste tids hendelser: I 2016 var det så mange knivstikkingsepisoder i Oslo, spesielt i og rundt Tøyen-området i bydel Gamle Oslo, at politiet iverksatte et eget prosjekt. Det fikk antall hendelser ned, men modus er det samme: folk blir angrepet først og fremst med machete og kniv. Politiet har stort sett valgt å holde kortene tett til brystet, men nå er «hendelsene» blitt så mange og omfattende at det ikke lenger er mulig å holde dem skjult.

Spørsmålet er hvilken, og eventuelt om, det er noen sammenheng mellom det som skjer i bydel Gamle Oslo og deler av Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo.

Bilbranner

Illustrasjonsfoto.

Bare i natt brant det åtte biler i Oslo, seks i Herslebs gate i bydel Gamle Oslo og to på Furuset i bydel Stovner i Groruddalen. Natt til i går brant det tre biler, på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand og Høybråten i Groruddalen.

– Man etterforsker eventuelle sammenhenger her, sier operasjonsleder Tone Kavli ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Dette er bare noen av de bilbrannene som har funnet sted i Oslo, men både omfang og hyppighet øker.

Men kanskje vi bør løfte hodet enda mer.

Gjenger og vold

Ifølge våre kilder etableres det nye gjenger i de nevnte områdene, og politiet skal ha et særlig fokus på Gamle Oslo. Gjengene driver samme kamp som vi har registrert i en rekke forsteder i Europa, ikke minst Frankrike og Sverige: kamp mellom gjenger om narkotika-områder og angrep på folk som har narko-gjeld. For ikke lenge siden ble en mann inne i en leilighet i Gamle Oslo kuttet i hodet med machete fordi han skyldte 25.000 kroner etter heroinkjøp. Hendelsen har, så vidt vi har registrert, ikke vært omtalt i mediene.

Helga 19-21. mai stoppet politiet flere planlagte masseslagsmål, ett på Tøyen der 15-20 menn gikk løs på hverandre. Det andre på Furuset der rundt 20 personer slåss med balltrær. Alle de involverte hadde trolig utenlandsk opprinnelse, opplyste politiet, samtidig som de påpekte at de ikke så noen sammenheng mellom slåsskampene. Den 6. juni ble en blodig mann observert i Lodalen (Gamle Oslo). Han skal ha vært holdt innesperret mot sin vilje. Den 10. juni ble en ung gutt (15 år) tilsynelatende umotivert overfalt med spark og slag på Huk i Oslo av en tjuetalls guttegjeng. Gjengen som angrep skal har ropt «Heia østkanten!». Natt til 14. juni ble det kjent at en ung mann var slått ned med balltre på Ulsrud T-banestasjon. Politiet opplyste til NTB at seks-sju unge menn skal ha løpt fra stedet etter slagsmålet. Politiet opplyste da at de siden jul har hatt et tjuetalls saker som omhandler «ran, vold og trusler fra ungdomsgrupperinger». En fellesnevner for mange av sakene er at ofrene er unge, etnisk norske gutter, mens gjerningsmennene har ulik etnisk bakgrunn, eller innvandringsbakgrunn.

HRS har tidligere meldt om den råere ungdomsvolden, også dokumentert med video. I tillegg har vi rapportert fra ett borettslag på Stovner som har bedt politi og bydelen om hjelp for å få slutt på guttegjengers herjinger i området. Guttegjenger, med barn fra alderen 8 år, som har null respekt for voksne.

Spørsmålet er om denne utviklingen med disse ungdomsgjengene, typisk med innvandringsbakgrunn, kan sees i en større sammenheng. Ikke minst ut fra perspektivet med at yngre rekrutteres til langt tyngre kriminelle miljøer.

Lemlesting og drap

Machete, eller «den fattige manns sverd», er blitt et uhyggelig innslag i vårt samfunn

Den 4. juni var det en hendelse i lokalene til Ensjø Bingo (Gamle Oslo). Der ble en mann i 20-årene lemlestet. Den unge mannen ble overfalt av en gjeng som kuttet av han en finger, i tillegg til knivstikk i foten – med machete og kniv. Innehaver av Ensjø Bingo, Marianne Solberg, fortalte til VG at hun ikke var tilstede, men at mannen som ble angrepet satt rolig og spilte. Så stormet åtte-ni stykker inn for å ta han. «De var alle tildekket over nese og munn, så det var vanskelig å se hvem de var. Det hele var over på ganske kort tid, og så løp de.» Hun viser til at det ble nokså mye blodsøl. Politiet fryktet han kunne bli ytterligere utsatt for vold på sykehuset, og satt derfor vakt. Men da vedkommende fikk besøk av familien og politiet sjekket de besøkende, ble offeret selv rasende og truet med å drepe politiet.

Politiet på sin side holdt kortene tett til brystet.

Politiet kjenner ikke til motivet for at mannen ble knivstukket og avkuttet en finger. Operasjonslederen vi heller ikke gå inn i hvilken type miljø personene tilhører.

– Vi arbeider med den siden av saken. De kommer fra den delen av Oslo.

VG avslørte imidlertid at hendelsen førte til en aksjon med tungt bevæpnet politi og rundt ti politibiler – i Hersleb gate. Altså samme gate som det i natt brant seks biler.

Den 15. juni ble en mann (54) av tyrkisk opprinnelse funnet død på Hellerud i Groruddalen. Politiet slo drapsalarm og en bil ble etterlyst. Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt fortalte til VG at bilen den 19. juni ble funnet «ved et bingolokale i Rolf Hofmos vei 24 på Ensjø». Det er adressen til Ensjø Bingo.

Noen sammenheng? Hva er det som foregår i Gamle Oslo – og har det koblinger til «ungdomsgrupperingene», som politiet gjerne omtaler gjengene som?

313-gjengen

HRS kan i dag avsløre at det i Hersleb-området skal ha etablert seg en ny gjeng, som visstnok skal kalle seg 313-gjengen.

Opphavet til dette navnet er uklart, men det kan handle om tolver-sekten. Tolver-sekten eller tolv-skolen er den største retningen innenfor shiaislam, og de kaller seg tolver for sin tro på tolv guddommelige ordinerte ledere (de tolv imamer, som levde på 600-800-tallet). De tror videre at den siste av disse tolv imamene, Muhammed al-Mahdi, som visstnok forsvant som ung, vil vende tilbake. Han vil komme med 313 soldater i sin hær. Av disse 313 soldatene sies det at 40 skal være kvinner, som et bevis på islams respekt for kvinner.

Ifølge Store Norske, er tolv-skolen statsreligion i Iran, og utgjør halvparten av befolkningen i Irak og har stor tilhengerskare i Persiabukta. Det finnes også en rekke tolvere i Libanon (40 prosent), Afghanistan (19 prosent) og anslaget for Pakistan er opp mot 20 prosent av befolkningen. I Norge antas mellom 15 og 20 prosent av den muslimske befolkningen å være tolvere. I England og Tyskland regner man med 20 prosent.

Hvis denne 313-gjengen har hentet sitt navn fra forannevnte, er det ikke underlig at politiet velger å holde kortene tett til brystet. Det vil jo fortelle oss at vi ikke bare snakker om kriminelle, men at de samme har (formelt) «koblet seg opp» til islam.

Det er ingen god nyhet i disse tider med islamistisk terror og der medier og politikere skal berolige oss med hvor fint det går i Norge. Alle som sier noe annet skal kobles til «hat», og særlig hvis det har noe som helst med islam å gjøre. Men, nå må vi ikke sove i timen – igjen.

Skal denne gjengkriminaliteten bekjempes er det vår mening at vi må kjenne til den. Kun slik kan vi ta våre forholdsregler og være øyne og ører i samfunnet for å bidra til politiets oppgave med å holde ro og orden.

Florerer med våpen

Politiet vet antakelig utmerket godt hvem de har med å gjøre. De fleste skal være kjenninger av politiet fra før, i gjenger fra både Hersleb og Lambertseter. Det som antakelig bekymrer politiet, er at det florerer med våpen i disse gjengene. Våpen som de heller ikke er redde for å bruke.

Etter hva vi erfarer ble det nylig også trukket våpen mot politiet.

Det skal også være avdekket et betydelig våpenlager nettopp i Hersleb gate der seks biler brant i natt.

Ett av politiets problemer er at dette er kriminelle som vil «gjøre opp med hverandre» uten politiets innblanding. Bedre blir det ikke at flere av disse skal være under barnevernet, mens det samme barnevernet står også maktesløse hvis ikke politiet reiser straffesak.

Statsfinansierte kriminelle

Så kan det legges til at mange, om ikke de fleste, av disse er «statsfinansierte kriminelle», det vil si at de er NAV-ere. Det sier igjen noe om betydningen av en aktivitetsplikt – og kanskje spesielt – for unge personer på trygd. Men her nytter det ikke at politikerne bare vedtar en aktivitetsplikt, for hva har NAV-ansatte å stille opp med i møte med disse? Selv politiet, med sitt voldsmonopol, har betydelige utfordringer med å stoppe dem – selv med forsterket innsats.

Politiet har satt i gang et nytt prosjekt i Gamle Oslo, hvor også politi fra andre områder hentes inn. Men, som omtalt før, slike prosjekter virker bare den tiden innsatsen er forsterket eller så bare forflyttes problemene (for en stund).

Utvilsomt må det sterkere lut til, men det kommer ikke til å skje før politiet legger realitetene på bordet slik at politikerne kan ta beslutninger ut fra virkelighetens verden. I 2017 gjør vi lite med en politikk tilpasset 1970-tallet. Det bør politikerne tenke på, heller enn å leke politi.