Islam

313-gjengen

Mediene har nylig oppdaget at det finnes et kriminelt nettverk som defineres som 313-gjengen i Oslo, men de har åpenbart ikke tatt innover seg hva konsekvensene kan være: konflikter mellom sjia- og sunnimuslimer. Dette kan bli heftig.

Rett før helga ble vi via mediene introdusert for «det ukjente kriminelle nettverket 313».

Mediene er blitt gjort kjent med 313-gjengen (som politiet betegner det som, i alle fall utenfor medienes lys) av politioverbetjent Jan Erik Bresils (Gatepatruljen) vitneutsagn i rettssaken som pågår etter at en mann (23) ble lemlestet på Ensjø Bingo (Gamle Oslo) den 4. juni i fjor. I retten er det også spilt av en video som viser hvordan en gruppe maskerte menn stormer bingoen, og der en person drar opp en machete og hogger til mot den unge mannen. Åtte ungdommer sitter tiltalt for overfall med machete, kniv, golfkølle og knokjern. Syv av dem er 19 til 21 år. Flere av dem er tidligere tiltalt eller dømt for vold, narkotika, tyveri og trusler.

Politiet knytter det groteske overfallet til den såkalte 313-gjengen – som ikke er hvilket som helst «kriminelt nettverk». Og dette var altså helt ukjent for mediene, hvilket forteller oss at journalister fullstendig mangler bakkekontakt når det gjelder kriminalitetsbildet i Oslo. Og de mangler åpenbart gode kilder.

For allerede 21. juni 2017, altså bare dager etter overfallet på Ensjø bingo, avslørte vi 313-gjengen på Tøyen i Gamle Oslo.

313: Sjiaislam

Det vi da fortalte var at det i Hersleb-området skal ha etablert seg en ny gjeng, som visstnok skal kalle seg 313-gjengen. Og vi påpekte det «spesielle» med denne gjengen.

For opphavet til navnet er uklart, men det kan handle om tolver-sekten. Tolver-sekten eller tolv-skolen er den største retningen innenfor sjiaislam, og de kaller seg tolver for sin tro på tolv guddommelige ordinerte ledere (de tolv imamer, som levde på 600-800-tallet). De tror videre at den siste av disse tolv imamene, Muhammed al-Mahdi, som visstnok forsvant som ung, vil vende tilbake. Han vil komme med 313 soldater i sin hær. Av disse 313 soldatene sies det at 40 skal være kvinner, som et bevis på islams respekt for kvinner.

Ifølge Store Norske er tolv-skolen statsreligion i Iran, og utgjør halvparten av befolkningen i Irak og har stor tilhengerskare i Persiabukta. Det finnes også en rekke tolvere i Libanon (40 prosent), Afghanistan (19 prosent) og anslaget for Pakistan er opp mot 20 prosent av befolkningen. I Norge antas mellom 15 og 20 prosent av den muslimske befolkningen å være tolvere. I England og Tyskland regner man med 20 prosent.

Det spesielle er: Hvis denne 313-gjengen har hentet sitt navn fra forannevnte, er det ikke underlig at politiet velger å holde kortene tett til brystet. Det vil jo fortelle oss at vi ikke bare snakker om kriminelle, men at de samme har (formelt) «koblet seg opp» til islam.

Og vi bemerket følgende: Det er ingen god nyhet i disse tider med islamistisk terror og der medier og politikere skal berolige oss med hvor fint det går i Norge. Alle som sier noe annet skal kobles til «hat», og særlig hvis det har noe som helst med islam å gjøre. Men, nå må vi ikke sove i timen – igjen. Skal denne gjengkriminaliteten bekjempes er det vår mening at vi må kjenne til den. Kun slik kan vi ta våre forholdsregler og være øyne og ører i samfunnet for å bidra til politiets oppgave med å holde ro og orden.

Men mediene sov like godt som de har gjort de siste tiårene. Mediene fanget ikke opp vår omtale, eller valgte å fortie den, mens andre hadde det litt morsomt på sosiale medier med at 313 er nummerskiltet til Donald Ducks bil.

I retten var det derimot lite som tydet på at det er noe særlig «morsomt» med denne gjengen, selv om politiet «roer» gemyttene ved å fortelle at 313-gjengen/nettverket er i oppstartsfasen.

Bekrefter 313’s religiøse betydning

Dagbladet rapporterer at det i retten også ble spilt av en video som viser en rekke ungdommer sammen med en hettekledd person som løfter en pistol og skyter opp i lufta før han roper «313 panchod» («panchod» på punjabi betyr «søsterpuler»).

I innledningsforedraget skal politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth ha trukket fram «det til nå ukjente gjengnavnet «313» og at flere av de tiltalte skal ha tilhørighet til det som skal være en relativt ny gjengdannelse i Oslo sentrum». Videre heter det at tallet «313» skal «spille på 313 muslimske krigere som kjempet et slag mot en stor overmakt».

Jan Erik Bresil fortalte om ungdommene på tiltalebenken og deres tilhørighet til 313-gjengen/nettverket. Han forklarte at det våren 2017 tilfløt informasjon om at ungdommer på nedre del av Tøyen hadde begynt å selge mer narkotika i mer organiserte former. Det var da de ble oppmerksomme på 313.

– Hendelsen på Ensjø Bingo med machete er en av de sakene der politiet har valgt å finne hva som ligger bak navnet «313», sa Jan Erik Bresil i retten.

Ifølge Bresil gikk politiet inn i etterforskingen og søkte etter symboler og tegn knyttet opp mot «313».

Politioverbetjenten forklarte at de hadde funnet referanser på de tiltaltes sosiale medier-kontoer som kan knyttes opp mot navnet.

En av åtte tiltale skal også ha tatovert «313» på kroppen, opplyste Jan Erik Bresil i retten.

Videre skal det på telefonen til en av de tiltalte blitt det funnet et bilde med teksten «313 – to the world and back». På et annet bilde står teksten «gang member» skrevet over en person, samt at det ble funnet smykker og klær med påskriften «313».

De tiltalte avviser at 313 har noe med en kriminell gjeng å gjøre, men bekrefter samtidig at tallet har relevans til deres religion. Da vet vi altså at det er sjiamuslimer som sitter på tiltalebenken.

Hevnaksjoner?

Bresil på sin side fortalte retten at de fleste kriminelle nettverk oppstår ved at venner har vokst opp sammen – og så «er det en glidende overgang når dette utvikler seg til et kriminelt miljø. Dette er helt i oppstartsfasen og vi ønsker ikke at dette skal utvikle seg videre».

VG referer til at Bresil sier at 313 «ikke er en mafialignende organisasjon med en stor sjef på toppen, men nettverket vekker uro hos politiet.» Samtidig fremkommer det at politiet har vært i tett dialog med andre kriminelle gjenger, for å roe ned konfrontasjoner og redusere risikoen for hevn.

Bresil sier det var viktig å formidle til miljøene at politiet tok angrepet på Ensjø svært alvorlig. Han mener dialogmetoden har gitt gode resultater.

– Jeg vil si at vi til en viss grad har lyktes, siden det ikke har kommet en voldsaksjon fra det andre miljøet.

Tja, hvem vet. Nylig var det skyting på åpen gate både på Haugenstua (19. august), Sagene (23. august) og på Ensjø (31. august). For de to sistnevnte kobler politiet hendelsene til to kriminelle miljøer – men de vil ikke si hvilke. De definerer derimot konflikten som «het».

For å si det slik: Om det handler om konflikter mellom sjia- og sunnimuslimer så er ikke Norge det første landet som har slike konflikter.