Islam

Endelig! Erna til fullt angrep på moskeene i Norge

Regjeringen stikker kjepper i hjulene på moskeenes finansiering. Enhver moské som ikke følger norsk lov, eller som mottar økonomisk støtte fra despotiske regimer, skal straffes.

Den nye plattformen til Solbergs flertallsregjering er oppsiktsvekkende hva gjelder islam. Fra at islam tilsynelatende var et ikke-tema for den forrige regjeringen Solberg, lanseres det nå en bredside mot moské-Norge, som åpenbart har gått de etablerte mediene huse forbi. Eller de sistnevnte bryr seg ikke.

Dette står nemlig å lese i Granavolden-plattformen under tittelen Kirke, tro og livssyn:

  • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.
  • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet (mine uthevinger).

La oss ta brudd på norsk straffelov først. I år 2000 gikk TV2 inn med skjult kamera i tre moskeer. Temaet var kjønnslemelstelse. Ingen av de tre moskeene var imot kjønnslemlestelse. Tvert om ble det i to av moskeene, Tawfiiq Islamsk Senter (Norges nest største med over 7 8000 medlemmer, startet opp av somaliere) og Islamic Solidarity Society (gambisk) gitt full støtte til lovbruddet. Man må gjerne tro at holdningene har endret seg grunnet «integrering». Jeg ser ingen grunn til å tro det, da erfaringene gjennom årene er at lederskapet i moskeer ikke har beveget seg et eneste skritt bort fra sharia, og sharia foreskriver i sunniislam lemlestelse (tre skoler anbefaler, den fjerde, shafi-skolen, krever lemlestelse av jenter).

Internasjonale avsløringer

La oss videre se til Danmark og TV2’s avsløringer av moskeer der så sent som i 2016. En imam fortalte trossamfunnet sitt at det er obligatorisk for barn å be fra de er syv år og at det er obligatorisk for foreldrene å slå dem fra de er ti år hvis de ikke gjør det. En annen imam fortalte kvinner at de ikke kan ta seg jobb hvis mannen ikke ønsker det, og slett ikke kan arbeide sammen med andre menn. TV2s opptak viste også at kvinner ble fortalt at de ikke har rett til å nei til sin manns krav om sex og at de må akseptere mannens gudommelige rett til å ta seg flere koner. Andre situasjoner viser en imam som oppfordrer folk til å lyge for å hente ut mer penger fra de sosiale myndighetene. 

Også i Sverige har det vært brukt skjult kamera i moskeer. Resulatet er det samme.

Imamen som hoppet av, Ahmed Akkari, har selv fortalt i sin bok Min afsked med islamismen om hvordan han og andre imamer styrte befolkningene i Danmarks gettoer etter sharialover. Særlig ble sharialovene brukt aktivt overfor kvinner som ble nektet skilsmisse.

Og så har vi avsløring fra Tyskland, som viser samme mønster, som at det ikke er lov å forlate islam.

Og det samme har vi sett fra England, avslørt av Channel 4.

Troverdighet?

Alt overnevnte er brudd på norsk lov. Og vil etter de klare signalene fra Regjeringen bety at statsstøtte til slike moskeer skal strupes.

Hva gjelder støtte fra land som Iran, Qatar, Tyrkia og Sausi-Arabia, vet vi mer enn nok om mangel på trosfrihet. Altså skal ikke støtte fra slike land kunne mottas. Se punktene i erklæringen om herunder krav om gjensidighet mellom landene og stater som ikke praktiserer religionsfrihet.

Hvor står moské-Norge når dette gjennomføres? De står igjen med støtte fra private personer i egen moské og andre privatpersoner, eventuelt ved at privatpersoner og stiftelser i despotiske regimer sender penger. Eller en «rik onkel» i London, eksempelvis. Disse smutthullene har jo allerede Stortinget pålagt regjeringen å tette.

Hvordan Solberg-regjeringen praktisk har tenkt å få innsyn i moskeenes indre liv i Norge, gjenstår å se. Forpliktelsen ligger i regjeringserklæringen. Vi er spent på de konkrete veiene inn i moskeenes indre liv.

Ser vi nå en oppvåkning? Jeg velger å tro det. Ellers hadde ikke disse punktene vært nedfelt i den nye politiske plattformen, er den logiske slutningen.

Men merk dette: Enhver imam eller islamsk leder i Norge vil nok si at de følger norske lover. Det er de forpliktet til å gjøre – etter samme sharia. Å følge loven i landet de bor i. Men om de gjør det, især overfor kvinner, se det tror ikke jeg på. Da har de jo forlatt islam.