Islam

Eksklusivt: Den fulle moské-oversikten

HRS har avdekket en voldsom vekst i antall islamske trossamfunn i Norge. 219 islamske trossamfunn mottar nå offentlig støtte, en økning på 65 prosent siden 2010. Mange har etterlyst en konkret oversikt over moskeene. Her er den.

Mange lesere av rights har reagert kraftig på den voldsomme moské-veksten i Norge, og de fleste forteller om moskeer på sitt eget hjemsted/i sine egne hjembyer. Og med det økende antallet moskeer ser man også et økende antall religiøst kledde kvinner og menn, inkludert jentebarn, i gatene. Folk er med rette ideologisk bekymret for fremtiden, da de fleste forstår at islam er noe langt mer enn en religion når den organiseres i moskeer og bevegelser. Det er da lovreligionen, den juridiske islam, trer inn på scenen.

Vi har konkret avslørt at det nå er 55 moskeer bare i Oslo. De mottar nesten 100 millioner kroner i statlig og kommunal støtte i år.

På landsbasis er det 219 moskeer nå som etter vår utregning (basert på samme kommunale støtte som i Oslo) mottar rundt 187 millioner offentlige kroner.

Vi har allerede gitt en generell oversikt over hvilke byer og steder som har moskeer nå og antallet (lenken over). Flere vil gjerne ha det fulle navnet også. Vi har således laget fire bilder fra vårt arbeidsark, redigert alfabetisk etter byer og steder, som er basert på regjeringens egen oversikt over alle trossamfunn som i 2018 mottar offentlige tilskudd. Her ser man også medlemstallet og beregnet tilskudd: