Økonomi

Pengeskandalen: Over dobbelt så mye til Somalia 1.halvår i år

Faktisk.no slo høyt på stortromma når de hevdet at HRS hadde publisert feil tall fra Valutaregisteret. Men de "glemte" å nevne den største feilen: Det ble sendt dobbelt så mye penger til Somalia i løpet av åres seks måneder enn hva HRS hadde fått oppgitt.

«Faktasjekkerne» i dette Faktisk.no publisert i går en sak der de beskyldte HRS for å operere med feil tall for hva privatpersoner sender til utlandet gjennom betalingsforetak som for eksempel Forex, Western Union og MoneyGram.

At tallene HRS’ har publisert er levert av Valutaregisteret i Skatteetaten, og i tillegg var kvalitetssikret etter at vi oppdaget uregelmessigheter i første forsendelse, er visst ikke så nøye for Faktisk.no. De prøvde heller å skylde på oss for den åpenbare kontrollsvikten som ligger i systemene, og som HRS bør ha ære for å ha avslørt.

Uansett: Det Faktisk.no «glemte» å fortelle var at HRS også hadde fått feil tall for Somalia for 1.halvår i år. HRS fikk oppgitt litt over 92 millioner kroner. Det korrekte beløpet (som Faktisk.no opererer med etter kontakt med Valutaregisteret) er på i underkant av 185 millioner kroner. Altså over det dobbelte av hva vi fikk oppgitt.

Figuren under viser disse valutatransaksjonene for januar-juni 2018 for de 15 største mottakerlandene som Faktisk.no har fått oppgitt er overføringer fra privatpersoner. (HRS’ oppgitte tall for Somalia i rødt, det som nå skal være korrekt i blått).

På årets første seks måneder ble det altså sendt 185 millioner kroner fra Norge av privatpersoner av de som skal være de fattigste av de fattigste blant oss. Og det har sin «logiske og rimelige» forklaring? Tro det den som vil.

Dessuten: Av de 22 land som Faktisk.no oppgir fra Valutaregisteret ble det til sammen sendt 1 175 583 035 kroner, altså 1 milliard 175 millioner 583 tusen kroner – på seks måneder.

Vi gjentar: Hvordan er dette mulig? Iverksett en granskning.