Innvandring

Pengeskandalen: Justisministeren bekrefter asyljuks, men granskning?

HRS har avslørt at privatpersoner har sendt over 95 millioner kroner til Djibouti første halvår 2018. I Norge bor det kun rundt 50 voksne fra dette lille landet. Vi spurte justisminister Tor Mikkel Wara om han vil granske dette.

HRS har via Valutaregisteret avdekket svimlende beløp som sendes av privatpersoner i Norge via betalingsforetak til ikke-vestlige land. Som over en halv milliard til Somalia, 200 millioner til Kenya og Etiopia, 163 millioner til De forente arabiske emirater, og over 95 millioner til Djibouti. Sistnevnte reagerte vi særlig kraftig på, all den tid det per 1. januar 2017 var registrert 112 personer i Norge med denne landbakgrunnen. 50 av disse er andregenerasjon, altså er de født i Norge og dermed er sannsynligvis mange av disse barn og ungdommer.

Selvsagt gikk tankene våre til innvandringsjuks. Dette av to årsaker. Fordeler vi beløpet per person (de totalt 112 registrerte fra Djibouti), blir det 851.789 kroner på et halvt år. Tar vi kun de som antas å kunne være voksne, snakker vi om ca. 1,5 millioner per snute. Dette er et beløp det ikke er mulig for en ordinær arbeidstaker å sende ut av Norge på seks måneder. Det andre momentet er det kjente asylfusket, nemlig at folk fra Djibouti har utgitt seg for å være fra nabolandet Somalia for å få opphold i Norge.

Asyljuks bekreftes

Vi henvendte oss derfor skriftlig til justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) i forrige uke, som i dag svarer via politisk rådgiver Christoffer Pederssen. Asyljuks i stor stil bekreftes.

Hvordan reagerer du på at 95 millioner kroner er sendt Djibouti på seks måneder i år?

«Det er ikke er ulovlig å sende penger til familie og venner i utlandet. Pengeoverføringer til utlandet kan likevel være én av flere indikatorer på at noen har fått oppholdstillatelse på uriktig grunnlag, for eksempel ved at de har løyet om nasjonalitet. Dersom man avdekker mennesker som har jukset seg til opphold i Norge på feil grunnlag, så er dette mennesker som skal sendes ut. Derfor jobber vi med å styrke arbeidet med ID-avklaring, slik at vi avdekker de som jukser så raskt som mulig,» er svaret fra justisministeren til HRS, som fortsetter:

«UDI har per i dag opprettet noen hundretalls tilbakekallssaker på somaliske borgere. I en del av sakene er det mistanke om at personen egentlig er fra Djibouti. Det at personer fra Djibouti har utgitt seg for å være fra Somalia er således en problemstilling UDI er godt kjent med. På generelt grunnlag er det viktig å si at utlendinger med ukjent eller falsk identitet, ikke bare kan utgjøre en økonomisk belastning, men også en sikkerhetsrisiko. Juksere har ikke krav på å være i Norge, og skal således heller ikke være her.»

Med andre ord unngår justisminister Wara å forholde seg offentlig til at 95 millioner kroner er sendt av privatpersoner i Norge til Djibouti i løpet av årets seks første måneder.

Granskning?

Siden nok de fleste synes et slikt beløp er enormt, og ettersom systemet er slik at valutaoverføringer som dette gjøres med kjent identitet både av avsender og mottaker, er vår vurdering at det relativt enkelt kunne vært foretatt en granskning.

Vil du granske om beløpet kan skyldes at personer med status som somaliere står bak en betydelig andel av disse transaksjonene?

«Både utlendingsloven og statsborgerloven åpner for tilbakekall når oppholdstillatelsen eller statsborgerskapet er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Det er UDI og UNE som løpende vurderer dette, og om tilbakekall kan skje,» heter det.

Med andre ord unngår justisminister Wara å forholde seg offentlig til eventuell granskning via Valutaregisteret.

Skal dette tolkes til at vi ikke får noen granskning av hvem som har sendt disse beløpene til Djibouti, eller at granskningen allerede pågår for fullt? Vi kan jo håpe på sistnevnte.