Innvandring

Pengeskandalen: -De andre partiene bryr seg ikke, sier FrPs Helgheim

De enorme overføringene fra privatpersoner i Norge til ikke-vestlige land, får verken H, V, SV, Sp, Rødt eller KrF til å reagere. Kun FrP har gjort det så langt. Jon Helgheim (FrP) mener at det kan ikke fortsette at "nordmenns skattepenger går til grupper som ler hele veien til Forex-banken".

Vi har sendt følgende e-post til Stortingets finanskomité, ved Rigmor Aasrud (Ap), Abid Raja (V), Henrik Åsheim (H), Helge-André Njåstad (FrP), Kjell Ropstad (KrF), Kari-Elisabeth Kaski (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt):

Human Rights Service har gjennom innsyn i Valutaregisteret avdekke at privatpersoner i Norge sender store pengesummer til ikke-vestlige land gjennom betalingsforetak som Western Union, Forex etc.

Konkret:

Over 500 millioner kroner til Somalia i 2017. (PS: Skrivefeil fra milliarder til millioner rettet kl. 13:42. Takk til observant leser!)

Over 95 millioner kroner til Djibouti første halvår 2018, et land som ifølge SSBs befolkningsstatistikk er oppført med 112 personer i 1. og 2. generasjon.

Over 163 millioner til De forente arabiske emirater første halvår 2018. Emiratene er registrert med under 600 personer i Norge.

Over 142 millioner til Kenya første halvår 2018, en gruppe i Norge på i overkant av 2 000 personer.

Vi ønsker svar på følgende:

1. Hvordan reagerer du på disse tallene, ikke minst da flere av de ovennevnte gruppene tilhører såkalte vedvarende lavinntektshusholdninger i Norge?

2. Mener du det er noen grunn til å bekymre seg for at pengeoverføringene kan reflektere innvandringsfusk og kriminalitet? (Eksempelvis mistanke om at en god del med opphold som somalisk flyktning faktisk er fra Djibouti eller annet land, trygdejuks, hvitvasking etc.)

3. Mener du, eventuelt ditt parti, at det bør iverksettes en granskning av disse forholdene?

Vi setter pris på svar innen denne arbeidsdagen.

Få bryr seg

Enn så lenge venter vi på svarene. FrPs Njåstad videresendte dog e-posten vår til innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim, som raskt svarte. Og svaret er symptomatisk og svært talende:

– Problemet er at ingen andre partier bryr seg nevneverdig om slike saker. Da FrP løftet nøyaktig samme problemstilling i forrige stortingsperiode, var det ingen som reagerte, sier Helgheim.

Nettopp. De bryr seg ikke nevneverdig – om i det hele tatt. Men Ap, SV og Rødt bryr seg veldig om skattepengene våre, skriver NTB i dag, det vil si at partiene vil øke skattene med henholdsvis 930 millioner kroner, 3,8 milliarder kroner og 12,3 milliarder kroner. Hvor lenge tror de at de kan fortsette dette uansvarlige spillet? Uansvarlig fordi de samme politikerne og partiene ikke tar seg bryet med å finne ut av hvordan de virkelig store pengene allerede brukes her i landet. Det er bare mer, mer, mer som skal brukes, og da må det mer inn i skatter, er deres vurdering.

Helgheim understreker det påfallende, nemlig at mange av de gruppene som sender mest ut av Norge er de samme som karakteriseres som «fattige», eller som tilhører det man kaller vedvarende lavinntektshusholdninger. De er kanskje ikke så fattige likevel?

– Det er veldig bra at HRS belyser denne problemstillingen, da dette er et alvorlig problem. Det er dessverre ikke overraskende for FrP at det både skjer omfattende overføringer fra innvandrere i Norge og omfattende asyljuks. At det ser ut til å være grupper med lav inntekt i Norge som sender mest har vi selv påpekt og uttrykket bekymring for. At svake grupper overfører så store beløp tyder på tre ting:

  • En del av disse er nok ikke så svake som det gis inntrykk av.
  • Mange av disse burde prioritert å bruke ressursene sine på barna sine i Norge i stedet for å sende ut penger.
  • Det gis for mange ytelser til såkalt svake grupper, som brukes feil. Og siden de har så god råd at de kan sende hundrevis av millioner ut, så tilsier det at vi heller bør kutte i kontantoverføringer til disse gruppene.

Helgheim mener videre at det må innføres «aktivitetsplikt til mottagere av offentlige tjenester og ytelser, vi kan ikke akseptere at arbeidsføre passivt sitter hjemme og mottar ytelser».

– Naivt ikke å tro at det jukses

HRS mener det ligger nær sagt åpent i dagen at djiboutiere i Norge må være langt flere enn 112 personer i 1. og 2. generasjon. Kilde i politiet har tidligere sagt til oss at minimum 1.000 djiboutiere har jukset seg til opphold som «somaliere». Helgheim er heller ikke fjern fra denne tanken. Tvert om mener han at naiviteten må parkeres innen dette temaet.

– Det er god grunn til bekymring for at det foregår flere forskjellige typer juks, som igjen muliggjør de omfattende overføringene HRS har dokumentert. Det er naivt å tro noe annet. Jeg er imidlertid godt fornøyd med at denne regjeringen har et historisk høyt fokus på å tilbakekalle oppholdstillatelser som følge av juks eller at forholdende har bedret seg i hjemlandet. Regjeringen er i gang med en prosess for å tilbakekalle over 1.000 oppholdstillatelser, hvor den største andelen er somaliere, sier Helgheim til HRS.

Han er åpenbart en smule oppgitt over den politiske unnfallenheten.

Jeg vil ta et initiativ til at vi gjennomgår problemstillingen og finner ut hva vi kan gjøre for å bøte på dette. Vi kan ikke ha et så naivt system at nordmenns skattepenger går til å støtte grupper som ler hele veien til Forex-banken.

Og da skjer antakelig følgende: FrP foreslår tiltak i Stortinget, og alle de andre stemmer imot. Akkurat som på 80-tallet, 90-tallet og etter årtusenskiftet. Eller FrP prøver å løfte saken inn i Regjeringen, til protester fra Høyre og Venstre. Det blir neppe enklere hvis KrF også går inn i Solberg-regjeringen. Leken i sandkasse fortsetter på bekostning av hva som er det beste for Norge og fremtiden.