Forskjellsbehandling og diskriminering

Tybring-Gjedde refser partikollega for å godta hitling av frisør Hodne

Christian Tybring-Gjedde er oppbrakt over at tidligere leder av FPU, Ove Vanbo, ikke tar tydelig avstand fra NRKs kobling av Merete Hodne til Adolf Hitler. Tybring-Gjedde mener Hodne behandles som "fritt vilt", og det på en så brutalt måte at hun kan gå på "et sammenbrudd". "I denne saken fremstår Vanebo som den fremste forsvarer av statskanalens rett til å trakassere mennesker", sier Tybring-Gjedde.

Kringkastingsrådet (KR) i NRK mottok 56 klager på Satiriks innslag om frisøren Merete Hodne, der hennes stemme erstattes med Adolf Hitlers.

Se hitlingen her, ca. ett minutt ut i innslaget.

I går behandlet KR klagene. Rådsmedlem Marvin Wiseth ga krystallklar tilbakemelding til Satiriks:

– Det er mulig det har med generasjonen man tilhører. Men dette er ugreit. En skal ikke harselere med jødeutryddelse eller nazibegrepet. Det er viktig at folk skjønner hva nazister står for. Hvis ikke dør verdien av ordet, sa Marvin Wiseth, medlem av Kringkastingsrådet, og fortsatte:

– Dette innslaget var historieløst og ikke festlig. En må kunne lage satire uten å ta livet av folk. Dere skal skjerpe dere! 

Wiseth sa videre at han selv hadde blitt meget forbanna dersom han hadde blitt kalt nazist.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk var heller ikke nådig. Selbekk mener det å legge Hitlers stemme til Hodne er «verre enn å bli kalt nazist»:

– Det var dere som satte stemmen til verdens største massemorder på henne. Det er verre enn å bli kalt for Hitler, å bruke stemmen hans, sa han.

Vil ikke gi kritikk

Men rådsmedlem Ove Vanebo, nå advokat og tidligere leder av FrPs ungdomsparti FPU, vil ikke kritisere NRK:

– Jeg tror denne saken holder seg innenfor det vi skal kunne tåle. Det er en person som selv har oppsøkt offentligheten, og som har bidratt til å kaste seg inn i den prinsipielle debatten, sa han.

Dette får Christian Tybring-Gjedde til å se rødt. Til rights sier Tybring-Gjedde:

– Jeg reagerer sterkt på hans kommentarer i denne saken. Det er enkelt å være ideologisk og prinsipiell når det ikke rammer en selv. Det «å søke oppmerksomhet» betyr ikke at man er fritt vilt helt til man bryter sammen, sier Tybring-Gjedde, og legger til:

– Det er nettopp derfor vi har et Kringkastingsråd. Et råd som skal forsvare enkeltmennesket mot overgrep. Det er ikke en teoretisk øvelse. Det handler om mennesker. I denne saken fremstår Vanebo som den fremste forsvareren av statskanalens «rett» til å trakassere mennesker. Vanebo ville forstått hvor alvorlig dette er dersom han selv hadde blitt rammet.

-Ikke tåle så inderlig vel…

Tybring-Gjedde refererer til Arnulf Øverlands ord om urett:

– Det rådet skal vurdere er hvorvidt et slikt innslag er innenfor det folket kan akseptere av statskanalen de selv finansierer. Og for å si det med Arnulf Øverland: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

«Vanebo vet at det å bli lenket til nazismen kanskje er det mest belastende man kan utsettes for, og i denne sammenhengen benyttet NRK en av historiens verste massemordere. Innenfor rammen av Hodnes «forbrytelse» (å avvise hårstell av en kvinne i hijab, endog en kvinne som etter dette «stuntet» tok hijaben av, vår anm.), er dette et stort overgrep. Han må også se dette i konteksten at NRK på ulike vis bruker hitlingen til å diskvalifisere og båssette mennesker og ytringer», fortsetter Tybring-Gjedde.

-Grunnleggende uenig med Tybring-Gjedde

Ove Vanebo sier til rights at han «er grunnleggende uenig i Tybring-Gjeddes innfallsvinkel».

«For det første er jeg uenig at Kringkastingsrådet skal være en slags ombudsmann eller et råd som kjemper for å verne mennesker mot uttrykksformer. Dette fremkommer av kringkastingsloven § 7-1, som slår fast at «Kringkastingsrådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting». Vi skal altså i liten grad ta stilling i bestemte saker, men forsøke å forholde oss til de lange linjene og ha en prinsipiell tilnærming i saker, selv om enkelttilfeller naturligvis vil knyttes til konkrete forhold.»

Vanebo peker videre på at Hodne har aktiv politisk. Hun er ikke en «vanlig mann/kvinne i gata».

«Jeg tvilte meg frem til at det ikke var grunnlag for kritikk i den aktuelle saken, fordi Hodne over lengre tid har vært en offentlig person med klare meninger. Hun har hatt lederverv i Stopp islamiseringen av Norge, og frontet Pegida, bl.a. gjennom å initiere/arrangere offentlige demonstrasjoner/arrangementer. Hun har skrevet mange leserinnlegg og stilt opp i en rekke avisintervjuer, bl.a. i VG. I vurderingen har jeg også vektlagt at nazi-koblingen er så klart overdrevet at enhver bør skjønne at det ikke er alvorlig ment.»

-For det tredje tok jeg faktisk opp noe av det Tybring-Gjedde er opptatt av. Jeg påpekte også i mitt innlegg at statskanalen, med sine ressurser og sendeflater, bør være varsom med å henge ut enkeltmennesker. Selv om mennesker kan ha svært kontrære meninger, skal man ha et reflektert forhold til hvordan man behandler folk, avrunder Vanebo.

«Nazifisk»

Selv har Tybring-Gjedde blitt omtalt i NRKs «Nytt på nytt» som «nazifisk», hvilket ledet til en klagestorm mot statskanalen, noe ikke minst vi i rights bidro til

KR fikk kjapt hele 373 klager på bordet. Totalt endte klagestormen på 540 klager, og KG karakteriserte innslaget blant annet som «lavpannet, historieløst, skivebom».