qadri_nasirA

Nasir Ahmed til høyre for ul-Qadri, tvillingbroren til venstre. Foran deres private bolig i Oslo.