Innvandring

Stanset utkastelsene av innvandrere som løy

Myndighetene avdekker massivt med løgn om innvandreres opphav, som at de er statsløse palestinere, mens de i realiteten er jordanere uten beskyttelsesbehov. Da slår et velvillig Storting til, anført av Gahr Støre og Skei Grande, og torpederer Regjeringens arbeid.

I går skrev vi at minst 105 personer med permanent opphold eller norsk statsborgerskap har fått trukket tilbake statborgerskapet eller oppholdet i Norge. Dette skjer etter et formidabelt arbeid av Politiets Utlendingsenhet (PU). Vi omtalte PU-operasjonen overfor særlig jordanere allerede i 2015. PU hadde avdekket at opp mot 800 «statsløse palestinere» i realiteten er jordanere, i det som kilder i PU omtalte som «en voldsom operasjon» og at «omfanget bare øker».

Vi kjenner hovedmetoden PU har brukt for å avsløre de falske «palestinerne». Av hensyn til politiets arbeid omtaler vi ikke denne metoden.

Ap, V og co torpederer

Gjennom en skriftlig henvendelse til Justisdepartementet nylig, fikk HRS vite at minst 105 i den nevnte gruppen i perioden 2012-2017 har gjennom administrative vedtak fått tilbaketrukket det falske oppholdet i Norge.

Så sies dette:

På bakgrunn av representantforslaget om domstolsbehandling av tilbakekall av norsk statsborgerskap ble UDI og UNE i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet av 06.02.2017 bedt om å stille alle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap i bero.

Som kjent er dagens regjering i mindretall, og sjekker man denne saken fra Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra 17. januar 2017, ser man hva som har skjedd: Ap, V, SV, Sp, og MDG gikk sammen om å stoppe praksisen om at det kan fattes administrative vedtak der folk får statsborgerskapet trukket tilbake ved eksempelvis påviselig løgn.

Vil endre statsborgerloven

Stortingets flertall pålegger Regjeringen følgende:

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom.

  • Stortinget ber regjeringen avvente saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd frem til regelverket er endret. (våre uth.)

Dermed ville altså både Trine Skei Grande og Jonas Gahr Støre benytte domstolene i ethvert tilfelle der løgn og andre uregelmessigheter avdekkes, og Regjeringen måtte stanse det igangsatte arbeidet med å tilbakekalle grunnløse oppholdstillatelser i fleng.

Mahamud-saken, Trines hjertesak

Vi alle husker bioingeniøren fra «Somalia», som var fra Djibouti. Det er mange som har løyet om å være somalier, men som er fra Djibouti, gjennom årene. Mahad Adib Mahamud var en av dem, og som etter 17 år i Norge fikk smake konsekvensene av sine løgner. Det var denne enkeltsaken som er bakteppet for at Skei Grande ble rasende, og også skal ha tatt initiativet til å velte Regjeringens praksis med at statsborgerskap kan tilbakekalles administrativt. 

– Dette er en ren Kafka-prosess. Vi kan ikke holde på slik i Norge at folk blir fratatt statsborgerskapet uten lov og dom, sa Skei Grande bare dager før ovennevnte Stortingsvedtak torpederte Regjeringen, den gang ved innvandringsminister Sylvi Listhaug, sin daværende praksis.

Grande bekreftet da også overfor VG at Mahamud-saken var den utslagsgivende:

Grande bekrefter overfor VG at nettopp Mahamud-saken er bakgrunnen for forslaget.

Ironien i det hele er ikke minst at Mahamud selv kunne ta saken til domstolen, noe han gjorde. Og han tapte så det sang. Og ble utvist.

Mahamud i et skjellsettende intervju i Dagsnytt atten, der løgnene åpenbart står i kø. Dette var før utvisningen i mars 2017.

Listhaug protesterte

På Facebook da dette pågikk, skrev Listhaug følgende på veggen sin:

– De som jukser seg til opphold og statsborgerskap må avdekkes og sendes ut. Det er både fornuftig og rettferdig.

– Det er også slik at de kan ta saken videre til både Utlendingsnemda og domstolene. Det er god rettssikkerhet i dagens system.

Se det oppsiktsvekkende intervjuet med Mahmud i NRK, Dagsnytt 18.

Nettopp. Det var god nok rettssikkerhet allerede. Men opposisjonen har ikke magemål i forhold til «rettigheter». Og det er nettopp rettighetssamfunnet vårt – som er svært krevende (økonomisk, byråkratisk, administrativt), som kan bli både Norge og Vest-Europas bane på sikt.

Hva med de over 1.000 andre?

En politikilde forteller oss at Mahamud langt fra er alene. Kilden anslår at 1.200-1.300 «somaliere» i Norge har løyet seg til opphold og skal være fra Djibouti. Mange skal være bosatt i Hamar-distriktet, sier andre kilder.

En av disse var Ap-politikeren Benjamin Ahmed. Han måtte forlate Hamar og Norge i 2015, etter å ha løyet som asylsøker i 2002: Han sa han var somalier, men han var fra Djibouti.

Hva gjør Stortinget med alle de andre djiboutierne som har gjort det samme?

Synes virkelig opposisjonens Jonas og regjeringspartner Trine at dette er greit eller skal folk på falskt grunnlag fratas statsborgerskapet?