Innvandring

Mahamud tapte. Hva med de over 1 000 andre falske «somalierne»?

Bioingeniøren Mahad Abid Mahamud tapte rettssaken om statsborgerskap. Han løy seg til opphold i Norge som somalier, og skal utvises til sitt hjemland, Djibouti. Hva med de over 1 000 andre djiboutierne i Norge som har gjort det samme som Mahamud? Vil Regjeringen ta et grep?

Bioingeniøren Mahamud hadde alle odds mot seg – hvis man er opptatt av fornuft, da. Ikke minst det faktum at han, uten tidligere skolegang, visstnok, fikk toppkarakter etter kort tid i Norge i fransk, nasjonalspråket i Djibouti.

Mahamud spilte høyt i norsk presse da saken mot han begynte å rulle. Norsk presse var (selvsagt) i stort monn på Mahamuds side: Om han løy om sin bakgrunn, var det like fullt han som skulle ha sympatien. Dertil skulle Sylvi Listhaug settes i gapestokken for et utvisningsvedtak fattet før hun satte seg i statsrådstolen.

Rettens kjennelse

Retten er klinkende klar i sin kjennelse. Mahamud løy grovt:

På bakgrunn av alvorligheten i Mahamuds feilinformasjon til utlendingsmyndighetene fremstår det etter rettens mening ikke som et uforholdsmessig tiltak at Mahamud utvises. Dette desto mindre når Mahamud fortsatt insisterer på å ha en identitet, herunder nasjonalitet og alder, som utlendingsmyndighetene – nå med tingrettens tilslutning – mener ikke er riktig.

Mahamuds forklaring var full av selvmotsigelser.

Mahamud i Dagsnytt atten der han la frem den ene løgnen etter den andre.

Hva med de over 1.000 andre?

En politikilde forteller oss at Mahamud langt fra er alene. Kilden anslår at 1.200 – 1.300 «somaliere» i Norge har løyet seg til opphold og skal være fra Djibouti. Mange skal være bosatt i Hamar-distriktet, sier andre kilder.

En av disse var Ap-politikeren Benjamin Ahmed. Han måtte forlate Hamar og Norge i 2015, etter å ha løyet som asylsøker i 2002: Han sa han var somalier, men han var fra Djibouti.

Hva gjør Regjeringen med alle de andre som har gjort det samme?