Barn i utlandet

Skal straffe foreldre som dumper barna

Da er det en realitet: Danmark vil straffe foreldre med inntil fire års fengsel og eventuelt påfølgende utvisning hvis de dumper barna i hjemlandet. Det spiller ingen rolle hvor lenge utenlandske foreldrene har bodd i Danmark. Ut skal de, sier Regjeringen. Hva sier Sylvi Listhaug og den norske regjeringen?

Dette er et så stort gjennomslag for HRS at vi har problemer med å tro at det er sant. Men det er det.

Danmark fremstår akkurat nå som Vest-Europas lys.

Les om alle tiltakene her.

Straff og utvisning

Inger Støjberg (V) er en av Europas viktigste statsråder. Det er hun og hennes departement, utlendings- og integreringsdepartementet, som er drivjernet bak at Danmark kan få et lovverk som er helt unikt i Europa. (Lovendrings-forslaget må gjennom Folketinget, men det er nok liten grunn til å tro at Socialdemokratiet vil stoppe dette – gitt at de faktisk mener alvor med sin politiske snuoperasjon.)

Åtte statsråder, samt statsministeren, på dagens pressekonferanse om hvilke tiltak – og strengere oppfølgingsregime – som skal stoppe gettoutviklingen.

Støjberg peker på at i dag kan staten overta omsorgen for barn som mishandles eller lever under uholdbare forhold. Så kommer dette:

Det bør også være mulig å straffe foreldre som sender barna sine på en gjenoppdragelsesreise som setter barnets helse og utvikling i alvorlig fare.

Ja, tenk konsekvensene for den enkelte ved at unge i ytterste konsekvens dumpes på voldelige koranskoler.

Kommuner skal spesialiseres innen feltet, og Danmark skal systematisk koordinere arbeidet med å hente barn hjem til Danmark.

Støjberg peker på de ansvarlige: foreldrene

Legg merke til at man også styrker barnets rettigheter. Det er foreldrene, og selvsagt ikke barna, som skal straffes:

• Kriminalisering af forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse, som udsætter barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare. Der foreslås en strafferamme på fængsel indtil 4 år. Ubetinget frihedsstraf skal kunne føre til udvisning uanset længde, og uanset hvor længe udlændingen har boet i Danmark. Alene hvis det med sikkerhed strider imod Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades

• I videst muligt omfang at give mulighed for at inddrage barnets pas, når der er grund til at antage, at barnet er ved at blive sendt på genopdragelsesrejse i strid med lovgivningen

• Fjerne bestemmelsen om, at barnets opholdstilladelse kan inddrages efter 3 måneders ophold i udlandet (skærpet bortfald i sager om genopdragelsesrejser), så der sendes et klart signal om, at det er forældrene, der skal straffes, og ikke barnet.

Ja, hva sier Norges Støjberg, Sylvi Listhaug (FrP) til dette? Får vi handling? Eller er det mer å tenke på?