Integrering og integreringspolitikk

-Vi skaper historie. Gettoene skal bort

Danmark setter massivt inn for å bryte ned gettoene. De radikale tiltakene ble lagt på bordet i formiddag. Kvinner og barn er i hovedfokus. Tiltakene kan snu Europa i en riktig retning.

Sammen med syv statsråder ankom statsminister Lars Løkke Rasmussen gettoen Nørrebro i København kl. 11 i dag. Så mange statsråder, samt statsministeren, har aldri før vært samlet i en dansk getto.

Danmarks regjering gir oss håp om bedre tider. Men det innrømmes at situasjonen er barsk, meget barsk.

-Dette er siste sjanse, sier nemlig regjeringen om bakgrunnen for at Danmark skal sette inn massivt med radikale tiltak for å prøve å bryte opp de samfunnsnedbrytende områdene.

Tiltakene

Konkret er tiltakene disse:

1. Inntil dobbelt så høy straff i gettoene for eksempelvis å begå hærverk, innbrudd, true og å selge hasj. Det blir altså «skjerpede straffesoner». Dobbeltstraff innføres også i områder preget av «utrygghets-skapende kriminalitet», og det blir opp til den enkelte politimester å bestemme hvor og når dette opprettes. Et lovgivende arbeid skal utdype nærmere hvilke type forbrytelser man snakker om. Vi vil anta vold vil være en del av de skjerpede straffene.

2. Kommunene må ikke anvise boligsøkende til utsatte boligområder, hvis et medlem av husstanden i minst et halvt år har mottatt integreringsstøtte, utdannelseshjelp, sosialhjelp, uføretrygd, arbeidsløshetstrygd eller sykepenger. Folk som velger å bosette seg i hardt belastede gettoområder, skal få mindre sosialhjelp og utdannelsesstøtte.

3. Videregående skoler, såkalte «getto-gymnas» skal få rett til selv å bestemme hvilke elever som kan tas opp 25 prosent av elevmassen. Dette for å unngå høy andel ikke-dansker. «Vi vet at det oppstår kultursammenstøt på gymnas når det er en stor andel av unge med ikke-vestlig bakgrunn», sier undervisningsminister Merete Riisager (LA). Rektoren skal også kunne plukke elever ut fra faglig nivå.

4. Barn i gettoene skal i barnehage fra de er ett år. Møter ikke foreldrene opp med barnet, gis kommunen rett til å ta fra foreldrene barnetrygden. Den enkelte barnehage skal maksimalt ha 30 prosent barn fra gettoområder. I tillegg skal barn skal språktestes i 0.klasse i utvalgte områder. Er ikke dansken god nok, må de gå første skoleområdet om igjen. Dette gjelder også privat- og friskoler.

5. Boligselskaper i utsatte områder skal få økte muligheter til å avvise leietaker hvis vedkommende eller medlemmer av vedkommendes familie de siste fem årene er straffet for såkalt «utrygghets-skapende kriminalitet». Boligselskapene skal kunne kreve vandelsattest ved utleie. Av hele familien, om så måtte være. Dette tiltaket er også ment å «sikre» at det er boligområder i Danmark der «danskene kan føle seg trygge».

6. Det skal bli lettere å kaste kriminelle og deres familier ut av gettoer. Utkastelse kan skje hvis man har fått ubetinget fengselsstraff for «utrygghets-skapende kriminalitet» som er begått i en radius på en kilometer fra ens egen bopel.

7. Økonomisk belønning til kommuner som får ikke-vestlige i arbeid, inkludert deres etterkommere. Også grunnskoler som sluser ikke-vestlige elever gjennom hele skolegangen skal få økonomisk belønning. Motsatt skal grunnskoler med elever med dårlige prestasjoner kunne sanksjoneres mot. Ledelsen kan erstattes og skolen kan risikere nedleggelse.

8. Foreldre som innfrir en rekke risikofaktorer, kan få tilbud fra kommunen om at kommunen overtar ansvaret for barnet. Vold i hjemmet skal straffes hardere.

9. Økt politiinnsats i gettoene. Politiet skal ut i gatene. Kriminelle skal vekk fra gatene. De skal ut av gettoene. Derfor innføres det også tre mobile politistasjoner. I gettoene landet over skal det i 2018 – 2019 foretas 25 større politiaksjoner.

10. Staten skal kunne ta over boligmassen i gettoer. Hvis ikke beboermassen er balansert, kan staten oppløse boligforeningen. «Avviklingen vil si at alt skal ryddes og selges til andre boligformer.»

Les hele planen her.

Kvinner og barn i fokus

-Det er ikke Danmark å undertrykke kvinner, sa statsminister Løkke Rasmussen på pressekonferansen i Nørrebro i formiddag, og understreket gjentatte ganger hvor viktig det er å gi barn en god start i livet.

Løkke Rasmussen sa dessverre også dette: «Det handler ikke om hudfarge eller religion. Man har valgt bort Danmark.»

Vel, Løkke Rasmussen, hudfarge er vi 100 prosent enig med deg i. Så er vi 100 prosent uenige med deg i at det ikke handler om religion. Vi vet at uten islam og medfølgende æres- og stammekultur, så hadde vi vært et helt annet sted – i hele Vest-Europa. Et langt, langt bedre sted.

Da inviterer den danske regjeringen til ny pressekonferanse om ca fem år, og der innrømmelsen kommer: «Vi skal bekjempe gettoene ved å svekke islams makt over menneskers personlige frihet. Ved å svekke islam slik at ikke mennesker skyves bort fra Danmark, slik at de ikke ser på sine danske naboer som mindreverdige og ‘vantro’. Nå er det nok!» Eller hva tror dere?