Terrorisme og ekstremisme

Én av fire syriakrigere er kvinner. Banebrytende studie fra Sverige

Svenske forskere har innhentet unike opplysninger fra sikkerhetstjenesten om jihadister som Europa ikke tidligere har sett maken til. Vi er nemlig vant med at sikkerhetstjenester, og dermed forskere også, legger estimat på bordet. Derfor er den rykende ferske studien banebrytende. Den forteller at av de rundt 300 som har dratt fra Sverige til Syria og Irak i perioden juni 2012 - september 2016, er én av fire (24 prosent) kvinner. Gjennomsnittsalderen for både kvinner og menn er 26 år, mens hele 18 prosent av jihadistene er 19 år eller yngre. 75 prosent har svensk statsborgerskap, mens totalt 66 prosent er født utenfor Sverige. Langt de fleste kommer fra områder definert som defineres som "utenforskap", også kalt gettoer.

Det er de anerkjente forskerne Magnus Ranstorp og Line Gustafsson ved Försvarets högskola, som for første gang kan legge konkrete og omfattende data på bordet om jihadister som reiser fra Europa til krigen i Den islamske staten. Dette har de kunnet gjøre fordi svensk sikkerhetstjeneste har åpnet arkivet for dem.

En av fem er drept

Svenskene estimerer at rundt 300 personer har reist til Den isamske staten. Av de 267 registrerte personene i arkivene til sikkerhetstjenesten, viser det seg at de fleste kommer fra fire fylker: Västra Götaland, Stockholm, Skåne og Örebro.

Vi minner om at Göteborg tidligere er pekt ut som en «hovedstad» i Europa for rekruttering til IS. Göteborg er et monument over en hodeløs innvandring med store områder der folk mentalt lever på et annet kontinent og med store sosiale problemer.

Av de som har latt seg verve, har 106 personer (40 prosent) returnert i ovennevnte periode. 112 personer (42 prosent), oppholder seg fremdeles i Syria eller Irak.

Det anslås at 49 personer er drept, til sammen 18 prosent. Det er altså nesten en av fem av dem som har reist i krigen.

Alderen på dem som dro for første gang fordeler seg slik (altså har noen returnert, for så å reise ned igjen):

  • 19 år og yngre: 18 prosent
  • 20 – 24 år: 36 prosent
  • 25 – 29 år: 24 prosent
  • 30 – 34 år: 10 prosent
  • 35 – 39 år: 4 prosent
  • 40 – 44: 3 prosent
  • 45+: 4 prosent

Det betyr at 60 prosent er i alderen 20 – 29 år.

Propaganda-video myntet på Sverige

Antallet som lot seg verve, steg markant fra 2012 til 2013. Tre ganger flere dro. Dette ses blant annet i sammenheng med en video myntet på Sverige og produsert av IS. Her sies det:

We are Mujahedeen Fi Ash Sham and we bear witness that Jihad is mandatory for everyone who believes in Allah, his prophet and judgement day. Jihad is mandatory in Syria and in the whole world. /…/ My brothers, remember that Jihad does not need you, but that you need Jihad.

Minst 98 personer forlot Sverige i 2013 til fordel for jihad i Syria og Irak.

I 2014 ble kalifatet Den islamske staten erklært, hvilket også var triggende for at mange reiste, til sammen 94 personer.

Kvinnene drar

I 2012 dro bare noen «få» kvinner fra Sverige til det som i dag er IS-områder. I 2013 endret bildet seg: nå utgjorde kvinnen 18 prosent av gruppen fra Sverige. I 2014 og 2015 talte de til sammen 40 prosent av gruppen. Man har ingen indikasjoner på at kvinner fra Sverige har blitt drept hos IS eller blitt utsatt for krigsskader.

Få byer i Europa produserer så mange IS-krigere per capita som Gøteborg. Derfor dro BBC dit og laget reportasje.

I 2016 ble det kun registrert at fem kvinner dro til IS. Deres rolle er først og fremst å prøve å verve andre kvinner via sosiale medier og å stelle hjemme. Man har ingen indikasjon på at kvinner fra Sverige eksempelvis har latt seg bruke som selvmordsbomber.

IS har selv proklamert at kvinner skal kun benyttes som krigere når situasjonen krever det: at man mangler soldater.

Oppfordret til å drepe Lars Vilks

En av dem som har reist med kone og fire fra Gøteborg til Raqqa, er konvertitten Michael Skråmo (29), nå Abdul Samad. Familien dro i 2014. I sosiale medier har Samad oppfordret   folk i Sverige til å lage bomber og gå til angrep i Sverige, samt å lese IS-magasinet Inspire. I tillegg har han i sosiale medier oppfordret folk til å drepe Lars Vilks.

Det er da også Gøteborg-området som har produsert flest jihadister for IS: 33 prosent av dem som har dratt. Halvparten av de drepte er fra Gøteborg-distriktet. I tillegg er et tre år gammelt barn fra samme område drept mens han/hun lekte med en håndgranat.

Det antas at 40 barn med svensk tilknytning oppholder seg i Den islamske staten. En dag skal mange av dem tilbake til Sverige. Europeiske sikkerhetsmyndigheter frykter  – med rette – at de da kan utføre terrorhandlinger på europiske jord. 

Av de som har vervet seg, har 38 av dem blitt født i ulike land (Nord-Afrika, Midtøsten, Afrikas Horn, tidligere Jugoslavia og Russland).

Rapporten: Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq. An Analysis of open-source intelligence and statistical data.