IS_BBC_skjermpump

Få byer i Europa produserer så mange IS-krigere per capita som Gøteborg. Derfor dro BBC dit og laget reportasje.