Terrorisme og ekstremisme

Frykter IS vil bruke barne-terrorister i Europa

Da sies det vi lenge har ventet på: Uttalt frykt fra myndighetshold om at IS trener opp barn til terrorhandlinger mot oss i Europa. Dette sies nå i rapport i Nederland, og frykten bekreftes (selvsagt) av PST. Dette er en naturlig forlengelse av det vi lenge har sett fra IS: Hvordan de trener opp barn til å bli drapsmaskiner og også bruker dem som selvmordsbombere. Det er ingen grunn til å la seg sjokkere lenger. Terrorister tilhørende den islamske troen har knapt en eneste grense i kampen for ummahen og kalifatet.

Vi har det siste året sett videoer av barn som skjærer strupen over på IS-fanger. (Jeg lenker ikke til videoer, det er grotesk nok bare å nevne dette.) Vi har også nærmest sett «teateroppsetninger» fra IS sitt propagandamaskineri, der unge marsjerer inn på en stadion og gjør det samme med fanger som er bakbundet og sitter på knærne. Og vi har sett barn så små at de ikke kan gå ordentlig, skyte fanger.

Treåringen går vaklende som et spedbarn.

Nå har Nederland lagt en rapport på bordet om IS’ opptrening av barn.

«Barn blir indoktrinert av både IS og familie fra svært ung alder. IS bruker utdanningssystemet og treningsleire. Applikasjoner og voldsspill benyttes for de minste barna.»

Minst 80 barn med nederlandsk tilknytning befinner seg hos IS, i henhold til rapporten og landetys sikkerhetstjeneste (AIVD).

«Sannsynlig» med barne-terror

I henhold til rapporten er det «sannsynlig» at IS vil bruke mindreårige i krigen mot Europa.

-Det er ingen grunn til å anta at ISIS vil vise tilbakeholdenhet i å bruke mindreårige til å utføre terrorhandlinger i Europa, heter det i rapporten.

Det omtales som «sannsynlig» at IS vil bruke mindreårige for å utføre terrorhandlinger i Europa. 

Dersom barna som vender tilbake til Europa har fått kamptrening, antas de å utgjøre en særlig risiko.

Jeg ville anta at IS-lederne gjør alt de kan for å sikre at europeiske barn flest i deres hender får nettopp draps- og kamptrening. Det er naturlig logikk for en IS-hjerne. Å beseire Roma, er jo et uttalt mål.

IS trener opp barn til terror. Hvor mange av dem sendes til Europa?

Minst 10 norske barn

PST sier det er minst 10 norske barn hos IS.

Erfaringene barna utsettes for kan komme til å påvirke trusselbildet senere, bekrefter PST og Martin Bernsen.

Han opplyser at det kan ta flere år før de kommer tilbake til Norge, men at PST ønsker et fokus på hvordan norske myndigheter skal møte barna.

– Barna til de som har reist til Syria eller Irak har en tilknytning til Norge, dermed har barna rettigheter som Norge må på et vis må håndtere i tiden som kommer.

Jeg vet ikke hvilke rettigheter Bernsen tenker på. Jeg ville tro at en volds- og drapsbombe av et barn skal voktes 24/7.

ABC-nyheter