Redaksjonelt

Svært interessant om «Mahad-saken» og asylinnvandringen fra Eritrea

«Til tross for at UDI ikke har gjort noe annet enn å følge et helt sentralt, alminnelig og rimelig forvaltnings- og avtalerettslig prinsipp – at overføring av en rettighet kan trekkes tilbake dersom den er gitt i strid med forutsetningene – har aktivistene stått i kø for å overbevise oss…

«Til tross for at UDI ikke har gjort noe annet enn å følge et helt sentralt, alminnelig og rimelig forvaltnings- og avtalerettslig prinsipp – at overføring av en rettighet kan trekkes tilbake dersom den er gitt i strid med forutsetningene – har aktivistene stått i kø for å overbevise oss om hvor hjerterått, umenneskelig, urettferdig, fremmedfiendtlig, rasistisk, osv. det aktuelle omgjøringsvedtaket egentlig er. Plutselig er det som om spillereglene våre er helt uinteressante.

Ballet begynte med et innslag i TV2-nyhetene fredag. Det står muligens til laud som et stykke agitprop, men stryker når det gjelder behandlingen av fakta. Selv om det er sannsynlig at Mahamud har løyet for å oppnå fordeler han ikke har krav på – og det aktuelle forvaltningsorganet ikke har gjort annet enn å følge norsk lov – gjør TV2 det kunststykket å fremstille Mahamud som et «offer» for statens «knallharde linje». Som kjent er det vrient å opparbeide «den nødvendige fiendtlighet» til abstrakte strukturer. Helt i tråd med oppskriften i Saul Alinskys bok «Rules for radicals» er derfor sentralforvaltningen personifisert ved statsråd Sylvi Listhaug (FrP).

Hvis TV2s innslag minner om noe, er det fake news, eller det som på norsk kalles desinformasjon», skriver Jonas Haugsvold.

Les artikkelen «Ta en løgn og la den vandre» hos Document.no.

«Gitt at Eritrea ikke har for vane å slippe inn journalister, bygger skrekkversjonen av landet på ukontrollerte vitnesbyrd – i det alt overveiende fra mennesker tilhørende en korrupt kultur som har egeninteresse i saken, er det relevant å legge til. At noe skurrer med denne fortellingen ble klart for et norsk TV-publikum med en reportasje Tormod Strand gjorde for NRK den 26. juni 2014. Der fremgikk det at et høyt antall personer fra Eritrea som har fått asyl i Norge, i smug og via tredjeland reiser til hjemlandet på ferie – noe som angivelig er livsfarlig.

Nå foreligger ny informasjon som sår ytterligere tvil om den påstått massive undertrykkelsen i landet. Frankfurter Allgemeine skrev nylig om en intern EU-rapport om Eritrea som avisen har fått tilgang til. Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og EUs ambassadører til Eritrea gir over ni sider en helt annen fremstilling av situasjonen på Afrikas horn enn bildet som tegnes blant andre av FNs høykommissær, som sier at det pågår systematiske angrep på menneskerettighetene og forbrytelser mot menneskeheten i landet. Menneskerettssituasjonen er mye bedre enn FN sier, i følge de fem ambassadørene, som skriver at rapportene om menneskerettsbrudd ikke er troverdige», skriver Christian Skaug.

Les artikkelen «Bygger asylinnvandringen fra Eritrea på en gigantisk løgn?» hos Document.no.