Vold og overgrep

Løgn om voldtekt fra febrilsk politisk ledelse

Sveriges internasjonale renommé er filleristet de siste årene, noe Donald Trump også har (noe slurvete) grepet fatt i. Vold, voldtekt, drap på åpen gate, et politi i trøbbel, og mer eller mindre lovløse områder. Dette er det dypt tragiske daglige nyhetsbildet. En politisk ledelse presses mer og mer, nasjonalt og internasjonalt. Derfor måtte statsråd Ylva Johansson ljuge til BBC da hun ble konfrontert med voldteksstatistikkene i landet sitt. Tallene «går ned, og går ned, og går ned», og «voldtektsnivået er ikke høyt i Sverige», påstod Johansson. Hun måtte bite i seg spredningen av fake news.

En bølge av overfall og seksuelle overgrep på jenter og kvinner rullet over Sverige i fjor. Befolkningens tillit til politiet er i fritt fall. Samtidig føler hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Hele 3 prosent av Sveriges kvinner oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014.

Tallene er rett og slett vanvittige, og konkret ser grafen siste årene slik ut:

Tallene «går ned, og går ned, og går ned»?

Løgnen serveres

Statsråd for arbeidsmarked og intergering, Ylva Johansson, grep begjærlig muligheten til å spre de gode nyhetene fra hjemlandet sitt gjennom ingen ringere enn BBC. Ca 3 minutter ut i innslaget faller ordene:

”When we make surveys about if any women has, if there has been a rape towards her or sexual harassment, we can see that the level is going down, and going down and going down.”

Videre påstod Johansson at man «ikke ser en sammenheng mellom kriminalitet og innvandring», og at «kriminaliteten» de siste 20 årene har «gått ned».

Ja, den tror vi også virkelig på. Særlig med tanke på at det er en massiv flukt fra politiet. Som politiinspektør Lisa Reventberg sier det: «Stopp den ekstremt negative ‘trenden’ som pågår og sprer seg i våre svenske forsteder.» Reventsberg fortsetter slik: «Vi er naive om vi tror at det bare skal gå over av seg selv. Nei, det her føder bare mer og mer forakt mot samfunnet i stort.»

Situasjonen for politiet og rettsvesenet er «katastrofal», som politiinspektør i region Stockholm Lars Alvarsjö, formulerer det.

En våken mann

Men det er ikke så enkelt lenger for svenske politikere, ei heller medier, uten konsekvenser å produsere løgner og skjønnmale landet. Vi har nemlig både alternative medier og sosiale medier. På Facebook 3. mars grep nasjonaløkonomen Tino Sanandaji fatt i Johanssons fake news, og derfra rullet det videre i både nasjonal presse og internasjonale kanaler.

Ylva Johansson måtte krype til korset og beklage.

– Jag baserar mina svar i intervjun på uppgifterna jag hade då – att anmälningarna på våldtäkter minskat 2015. Det var fel av mig att prata om en utveckling baserat på ett år. De preliminära siffrorna för 2016 visar tyvärr på en ökning igen. Det är självklart viktigt att det blir korrekt.

Men hva fikk henne til å si at tallene «går ned, og går ned, og går ned»? Se det fikk vi ikke en utdypning av.

Virkeligheten innhenter den fornektende svenske politiske ledelsen? La oss håpe det – for folkets skyld. De fortjener en ledelse med omsorg og omtanke for landet.