Aktuelt

Tilliten til politiet raser

Svensk politi med krisetall: I 2016 hadde 56 prosent av folket stor/ganske stor tillit til politiet. I 2017 er andelen sunket til 31 prosent. Hele 44 prosent sier at de har veldig/ganske liten tillit til politiet. Men politiet kan vanskelig lastes for den politikken de folkevalgte har ført. Politiet har ikke ressurser til å hamle opp med utviklingen, som er en trussel mot demokratiet.

De dramatiske tallene er jevnt fordelt i alle aldersgrupper, mellom kjønnene og uansett partipolitisk tilhørighet.

Jeg tviler på at de enkelte politibetjentene kan lastes særlig for folkets brist på tillit til dem. Det er nok heller Reinfeldtene man bør peke på. Skjermdump, Aftonbladet.

Tillitsfallet handler om at politiets oppklaringsprosent av lovbrudd har sunket, samtidig med at politiet er mindre synlig i gatebildet.

I fjor var et rekordår hva gjelder drap og overfallsvoldtekter i Skåne og Malmö. Politiet har ganske enkelt ikke ressurser til å hamle opp med den dramatiske utviklingen.

I perioden frem til 8. desember fikk eksempelvis Malmö inn 33 anmeldelser for overfallsvoldtekter. Ikke én av disse overfallsvoldtektene har politiet klart å oppklare. Åtte av disse omhandlet barn under 15 år, meldte Sydsvenskan. Og det til tross for at politiet nedsatte en egen gruppe på 14 personer for å utrede voldtektene. Gruppens fokus var nettopp to av overfallsvoldtektene på barn, en 12 og 14 år jente som ble voldtatt i henholdsvis juli og oktober i fjor. I begge tilfellene hadde politiet sikret seg DNA. Men, som Sydsvenskan sier, «arbeidet går tregt».

Trussel mot demokratiet

Uten at folk har tillit til politiet, kan ikke et samfunn fungere. Risikoen er der for at folk tar saken i egne hender. Folk vil ikke vitne, folk anmelder ikke lovbrudd. Da kan det bli lovløse tilstander. Den som påstår at det svenske demokratiet ikke er truet, har et uoverkommelig dokumentasjonsproblem.

Husk også: Flukten fra det svenske politiet økte dramatisk i fjor. I september kom det frem at flukten var 60 prosent høyere enn året før. Tre politibetjenter slutte daglig. Det skal bli vel spennende å fortsatt følge «politieventyret» i vårt en gang kjære naboland.