Islam

Ekstreme moskeer er «svært lovende», sier Dagbladet

Kunnskapen om islam og moské-Norge er ikke helt på topp i MSM, sist avdekket på lederplass i Dagbladet. Her hylles de største moskeene i Norge for sitt oppgjør med Islamsk Råd og ansettelsen av nikabkledde Leyla Hasic. Men hvem er disse moskeene? Se det har ikke berørt hodene i Dagbladets ledelse, antakelig av den enkle grunn at de ikke aner hvilken ideologi som forfektes av moskeene som avisen nå gjør et rørende knefall for. Alt er altså ved det gamle i avisa som en gang var så kjent for sitt opprør mot klamme prestehender.

De fleste kan nok være enige om at Islamsk Råd burde ha avgått med døden for lengst. Rådet har mildt sagt mange mil å gå før grunnleggende menneskerettslige og humane standarder kan sies å bli innfridd. Det holder å minne om skandalen i 2007, da rådet ikke klarte å ta avstand fra at homofile dingler i heisekraner i Teheran. Rådet hadde ikke teologisk kompetanse til å uttale seg, hette det den gang. Som tidligere generalsekretær Shoaib Sultan, nå MDG og Antirasistisk senter, sa det i sin tid:

«De er sjiamuslimer. Jeg kan ikke tolke deres praksis og hvordan de begrunner dette teologisk.»

En barneskoleelev hadde klart denne «utfordringen» på strak arm. Rådet klarte det ikke, år ut og år inn.

Dagbladet med gledens sukk

På lederplass i Dagbladet anno 30. mars 2017 lyser følgende tittel og ingress mot oss:

Islamsk råd er ikke i stand til å ivareta den rollen det er satt til

Men en skarp og resolutt reaksjon fra medlemmene er svært lovende og helt på sin plass.

Dagbladet tror på Islamsk Råds (IRN) uttalte posisjon om å være en brobygger mellom muslimer og storsamfunnet. Avisens ledelse tror på dialogen, må vite. Har avisen noensinne registrert noen konkrete positive resultat på denne broen og i dialogens navn? Ikke det, nei, for det har heller ikke jeg. Hadde resultatene vært der, skulle jeg med glede presentert dem, for da var vi faktisk i en situasjon der islam var i en prosess med reform på humanismens vei. Lite ville gledet meg mer.

Dagbladet har som resten av MSM mottatt en pressemelding fra «de seks største moskeene i landet», der det heter at ansettelsen av nikaben, altså Leyla Hasic, er ett eksempel på «lite gjennomtenkte avgjørelser» fra ledelsen i IRN.

Smak på den formuleringen: «lite gjennomtenkt». Lite strategisk, med andre ord. Betyr dette at disse moskeene er prinsipielt imot niqab og har et åpent, verdslig demokrati som sitt prosjekt? Neppe. Da hadde de vel sagt akkurat det og samtidig slått et slag for en feministisk revolusjon for muslimske jenter og kvinner. Men denne «skarpe og resolutte reaksjonen» fra disse stormoskeene er altså «svært lovende», i henhold til avantgarde Dagbladet.

Så hvem er de «lovende»?

Jeg skal ta for meg tre av moskeene som er blant de seks største i Norge, da det foreligger bred dokumentasjon om hva som rører seg i hodene i bønnerommene der.

Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat (CJS), hovedsakelig pakistansk, som per 1. januar 2017 er oppført med 6 064 medlemmer og et statstilskudd på 2 862 000 kr i 2016. (I tillegg kommer det kommunale tilskudd.) Her er det den notoriske imam Nehmat Ali Shah som leder an, mannen og moskeen vi så mange ganger har omtalt. Vi snakker da om jødehat, støtte til morder som drepte en guvernør i Pakistan, nedrakking av Norge og nordmenn, en svigersønn som vil halshogge dem som ikke faster (også han imam), knivstikking, og balltre mot dem man ikke liker. Dette er sentrale moment som er kommet frem i offentligheten. Gudene vet hva mer det er å hente av grotesk menneskesyn under kuppelen på Grønland i Oslo.

Hører vi Dagbladets ledelses like varme applaus?

Tawfiiq Islamisk Senter, i utgangspunktet somalisk, men nå fleretnisk, har 7 408 medlemmer, med en statsstøtte i fjor på 3 496 000 kr. Her holder islamistene i Islam Net til, og fra ledelsen der anbefales konvertitter akkurat denne moskeen. Vi vet jo hva Islam Net mener om sharialovgivning. Det har de selv lagt ut på youtube, og det er ikke til å misforstå. Det er Saudi-Arabia som er forbildet, altså ikke så veldig annerledes enn Den islamske staten. Håndsopprekningene fra «ordinære sunnimuslimer» i salen glemmer vi aldri. Det virkelige «showet» starter etter ca 2 minutter.

Slik ser akkurat det ut.

De «lovende» guttene og mennene til Dagbladet.

Da har jeg ikke nevnt at Profetens Ummah også trives i denne moskeen. Det fikk vi et vanvittig innblikk i våren 2015, da en ung norsk konvertitt og narkoman ble giftet bort i denne moskeen av ummah-medlemmene til landsforviste Omar Cheblal, nå drept i kamp for Den islamske staten.

Det var også denne moskeen som i 2000 anbefalte kjønnslemlestelse, uten å vite at det var et skjult kamera fra TV2 til stede da anbefalingen falt.

Tawfiiq er forresten den samme moskéen som angivelig skal være så bekymret for økt radikalisering og rekruttering av unge muslimer til jihad og ekstremisme – samtidig som de på Facebook forklarer sine søstre og brødre i ånden at AIDS er forårsaket av homofili og at det er klokt å drepe homser. Man tar til orde for kjønnssegregering, påbud om tildekning av kvinner og at utro ektefeller skal tortureres til døde ved steining. Mindre ekstremt blir det selvfølgelig ikke på disse kanter.

«Feministene» i Dagbladet synes dette fremdeles er lovende?

Islamic Cultural Centre (ICC), etablerte seg som Norges første sunni-moské i 1974 av pakistanere. I dag har de totalitære kreftene 4 087 medlemmer, og en statlig støtte på 1 929 000 kr. i 2016. Moskeen er en direkte avlegger av det religionsfascistiske partiet Jamaat-e-Islami, grunnlagt av Maududi, inspiratoren til eksempelvis Taliban og Al-Qaida. Derfor er det ikke underlig at imamen der gjennom årene, ur-Rehman, støtter nettopp Taliban.

Flerkoneri er også toppers for disse mennene i moskéledelsen, med mye mer. En ren totalitær islamsk stat er altså målet.

«Feministene» i Dagbladet mener fortsatt dette er lovende?

Brorskapets bastion

Jeg sa jeg skulle nevne tre, men jeg må legge inn en fjerde moské, som kan ende opp i ledelsen på en ny paraplyorganisasjon som IRN, nemlig Rabitamoskeen. Dette er Brorskapets bastion i Norge, men Brorskapet har ikke Dagbladet anelsen om hva er? I Rabitamoskeen har flere kjente terrorister og jihadister vendt blikket mot Mekka i bønn, og moskeen er ført opp på terrorlisten til Emiratene (sic). Lederen Basim Ghozlan, er også en helstøpt konspirasjonsteoretiker. Som da han forklarte krig, uro og elendighet i Midtøsten med at USA og Vesten har skapt dette kaoset, ene og alene for å holde én stat i området sterk: Israel. Sommeren 2014 gikk han ut i VG TV med at Israel stod bak terrortrusselen mot Norge som førte til nasjonal terroralarm den gang. Dette for å rette fokuset bort fra hendelsene på Gaza, som fikk ”så god støtte blant det norske folket”, som han sa det. Den samme konspirasjonsteorien gjentok han i Dagsnytt Atten på NRK.

Ghozlan kan bli leder for en ny «IRN», og da jubler Dagbladet for det vil jo bli så «lovende»!

Islam + Dagbladet og MSM = en tragedie i en tilsynelatende endeløs lang rekke. Det er godt vi har alternative medier, sier nå jeg. Kanskje en smule freidig formulering, men den er innenfor dokumentasjonens rekkevidde.