Aktuelt

Bombeeksplosjon i politisjefens bil

Natt til i dag gikk det av en bombe i tjenestebilen til en politisjef i Sverige. Statsminister Stefan Löfven synes det er en fæl hendelse og kommer nok en gang med "løsninger" som er hinsidig enhver fornuft gitt Sveriges situasjon.

Natt til i dag fikk Uppsalapolitiet melding om en bileksplosjon. Det viste seg at det hadde gått av en bombe i politisjefens tjenestebil som sto parkert utenfor hjemmet i et boligområde nord for Stockholm. Ingen kom til skade i eksplosjonen, men både politiet og Regjeringen ser svært alvorlig på hendelsen.

Uppsalapolitiet har en pågående innsats mot gjengkriminalitet i Stockholm. Her skal «et stort antall personer» ha blitt fengslet og «mengder» av våpen og narkotika blitt beslaglagt. Det handler om narkotika for millioner av kroner, skytevåpen og håndgranater, melder Aftonbladet.

Statsminister Stefan Löfven kaller hendelsen «fruktansvärt», og understreker at Sverige må være «väldigt tydliga i hårdheten mot brottsligheten».

– I det samhällsbygge som vi har påbörjat finns inget utrymme för den organiserade brottsligheten. Den kväver demokratin och människors framtid. Vi måste ha mer poliser, mer polisresurser, hårdare straff för en del brott. Vi har redan infört hårdare straff mot vapenbrott och för de som bär handgranater, sier Löfven.

Illustrasjonsfotoet til saken er hentet fra en bilbrann i august i fjor. Politiet i Malmö rykket ut etter melding om husbråk. Ti minutter senere kom det inn melding om brann. Det var politiets egen bil som sto i flammer.

Hvilket «samhällbygge» er det Löfven og Regjeringen har startet med? Eller spurt på en annen måte – finnes det noen samfunnsstrukturer i Europa hvor det er rom for organisert kriminalitet? Det må i så fall være samfunn som over tid har hatt en altfor liberal innvandringspolitikk og som dermed ikke klarer å absorbere den nye befolkningen. Som Sverige. For selvsagt har Löfven rett i organisert kriminalitet bryter ned demokratiet og gir borgerne mindre fremtidstro, men hvordan statsministeren skal løse problemene med mer politibetjenter, mer politiressurser og strengere straffer gjenstår å se. Daglig slutter tre politibetjenter i Sverige og tilliten til politiet daler. En undersøkelse fra 2016 viste at 56 prosent av folket hadde stor/ganske stor tillit til politiet. I årets undersøkelse var andelen sunket til 31 prosent. Og bare for å understreke: mange har nok større forståelse for svensk politi enn Sveriges statsminister.

Når man ikke forholder seg til virkeligheten kan en fortsette å peke på løsninger som om de ikke trenger finansiering. For mer følger fra statsministeren:

– Det är därför människor ska i arbete, få utbildning och att det ska finnas bostad och social trygghet. Då minskar rekryteringen till den organiserade brottsligheten.

I januar 2015 gikk svenskenes finansminister Magdalena Andersson (S) ut og sa det som det er: statskassen er tom. Samtidig hadde svenske myndigheter anslått at de det året skulle huse om lag 100.000 nye asylsøkere og flyktninger. Og som vi vet ble nettopp 2015 ett nytt kriseår for Sverige med folkevandringen. Ifølge tall fra det svenske Migrationsverket kom det 162.000 asylsøkere i 2015, 492 fikk jobb. Slikt skaper nok orden i finansene og gjør det enkelt både for utdanning, arbeidsmarked og i boligpolitikken. For ikke å snakke om den sosiale tryggheten.

For eksempel hadde Sverige mot slutten av fjoråret over 450 uoppklarte drap. Politiet løser bare tre av ti drap i kriminelle miljøer. På 1990-tallet løste politiet 80 prosent av disse drapene. I mai i fjor ble det meldt at svenske myndigheter sto rådløse overfor 200 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra Marokko som rømte fra mottakene og forsørget seg med kriminalitet som lommetyveri, innbrudd og personran. Bare i 2015 kom det 35.000 EMA til Sverige. På begynnelsen av fjoråret vurderte myndighetene i Sverige at omkring 800 EMA fra Nord-Afrika levde som gatebarn i landet. Og hva med at det i Sverige de siste årene vært en rekke tilfeller der de ansvarlige for grove forbrytelser som gjengvoldtekt har sluppet billig fordi de var vurdert som mindreårige til tross for at de var voksne menn? Minner det om Löfvens lovnader om å være veldig tydelig i «hårdheten» mot kriminalitet?

Eksemplene på hvor galt det går i Sverige er så mange at man faktisk kan lure på hvorfor noe politisk parti faktisk ønsker å styre landet. Og til neste år er det riksdagsvalg.