Islam

-Uten dødsstraff hadde islam vært utvisket

Yusuf al-Qaradawi kommer igjen med oppsiktsvekkende klare utlegginger: hvis ikke islam hadde foreskrevet dødsstraff for frafall, hadde islam forsvunnet med Muhammeds død, sier han. Det er altså trusselen om å bli drept som har gitt islam rundt 1,5 milliarder tilhengere. Snakker om å svartmale egen ideologi.

Qaradawi er en ærlig mann. Særlig kjent for å ønske at hans følgere skal fullføre Hitlers Holocaust, og i Norge også kjent for å være det største forbildet til forstanderen i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, som er samarbeidspartner til Antirasistisk senter.

I en video på Youtube, som ser ut til å være lagt ut i går, sier han følgende:

Hvis de (muslimer, min merknad) hadde kvittet seg med straffen for frafall, ville ikke islam ha eksistert.  Islam ville ha opphørt med Muhammeds bortgang, fred være med han. Så, å motsette seg frafall er hva som videreførte islam frem til i dag.

Qaradawi siterer så en rekke hadith og suraer, som sura Al-Ma’idah (5:33):

Straffen for dem som kriger mot Allah og hans apostel, er at de skal myrdes eller korsfestes.

Dette verset er myntet på frafalne, forklarer Qaradawi. Videre sier han dette:

Og mange hadith, ikke bare et eller to, men mange, berettet av enn rekke følgere av Muhammed, fastslår at enhver frafallen skal drepes.

Her kan du se klippet på litt over et minutt.

Her en lengre utlegging av Qaradawi tanker om frafall:

People who apostatize from Islam give up their loyalty to the Muslim nation and pay allegiance, heart and soul, to its enemies. This is denoted in the agreed-upon hadith that clarifies the kinds of people whose blood is lawful to shed and describes among those people the apostate, by saying, “Or someone who abandons his religion and the Muslim community” (Ibn Mas’ud)…. Negligence in punishing apostates who proclaim and call for their apostasy jeopardizes the whole community and exposes it to afflictions whose consequences Almighty Allah only knows. This may lead to apostates’ enticing other people, especially the gullible and those of weak faith, to join them. This, in turn, may lead to those apostates forming a group hostile to the Muslim nation and seeking the help of its enemies against it. In this way, the Muslim nation will fall into intellectual, social, and political disputes and disintegration, which may develop into bloody ones or even into a civil war that could destroy everything.

Noe å tenke på neste gang det pekes på at ifølge islam er det ”ingen tvang i religion”, ord som tilhører tiden før Muhammed fikk makt…