Aktuelt

Eurostat: Nettoinnvandring på 77 millioner de neste 53 år

I følge EUs statistikkbyrå (Eurostat) vil nettoinnvandringen til Europa øke kontinuerlig fra dagens nivå og ikke begynne å avta før i 2036. Dersom dagens trend holder seg vil det innen 2069 - om 53 år - ha ankommet 77 millioner nye innvandrere til Europa.

Eurostat2Eurostats befolkningsfremskriving tyder på at nettoinnvandringen til Europa de neste 53 år vil være på svimlende 77 millioner mennesker. Innen 2080 vil de nye innvandrerne og deres etterkommere ført til en befolkningsvekst i Europa på hele 121 millioner i løpet av 64 år.

I følge Eurostats prognoser vil innvandringen til Europa øke kontinuerlig fra dagens nivå på rundt en million årlig, for så å nå en topp på 1,5 millioner i 2036. Hvis dagens trend fortsetter, vil innvandringen ikke avta før i 2069 – om 53 år – da 77 millioner nye innvandrere vil ha ankommet.

– Europas innvandringskrise har såvidt begynt, skriver Max Ehrenfreund i Washington Post.

Første januar 2015 var 34.3 millioner mennesker født utenfor EU bosatt i Europa.

I følge Pew Research Center vil antallet europeiske kristne falle med 18 prosent, til 454 millioner, fra nå til midten av århundret. Samtidig vil antallet europeiske muslimer nesten doble seg til 71 millioner.

Demographers project more and more immigrants for decades to come. Last Thursday’s events raise troubling questions about the ability of political institutions in the developed world to cope with their arrival.

Annual net immigration into Europe is projected to increase steadily from current levels for another 20 years. This year, just over 1 million immigrants will arrive in the Europe, according to Eurostat, the statistical agency of the E.U. That figure will reach an apex of nearly 1.5 million in 2036, the agency projects.

If current trends hold, immigration to Europe will not subside below its current level until 2069. The continent will have seen net immigration of 77 million people in that time. The figure includes immigrants to the 28 members of the E.U. as well as Iceland, Norway and Switzerland.

To be sure, these are only projections. If Europe’s economic woes continue, the continent will be less attractive to potential immigrants in Asia and Africa. If the population in Asia and Africa does not grow as fast as forecasters anticipate, there will be fewer migrants as well.

I 2013 la FNs Population Division of the Department of Economic and Social Affairs frem en en revidert befolkningsprognose som viste at (verdens daværende) 7,2 milliarder ville øke til 8,1 milliarder i 2025. I 2050 er tallet forventet økt til nærmere 10 milliarder, for å nå 11 milliarder i 2100. Den raskeste befolkningsveksten vil finne sted i verdens 49 minst utviklede land. Befolkningene i Mali, Niger, Somalia, Tanzania og Zambia forventes å femdoble seg innen 2100. Nigerias befolkning alene forventes å overstige USAs i løpet av de neste 35 årene. Afrikas befolkning vil fortsette å øke selv om det skulle bli et fall i det gjennomsnittlige antallet fødsler per kvinne, og FN forventer at folketallet på kontinentet kan øke til så mye som 4,2 milliarder – mer enn 35 prosent av jordens samlede befolkning – i 2100.

Mer enn halvparten av den samlede veksten vil altså skje på det afrikanske kontinentet, hvor befolkningen vil mer enn doble seg til 2,4 milliarder innen 2050 – innen de neste 35 år. Flere andre land, som India, Indonesia og Pakistan, vil også få en betydelig befolkningsøkning i samme periode.

Eurostat1I januar 2015 advarte tre ledende europeiske demografer og professorer – britiske David Coleman, danske Poul Christian Matthiessen og nederlandske Dick van de Kaa – om at den da historisk høye tilstrømningen til Europa bare ville være et skvulp i forhold til hva som kunne komme fremover. De påpekte at Europa ikke kan fortsette å ta i mot befolkningsoverskuddet fra mislykkede stater i Midtøsten og på det afrikanske kontinentet. Deres råd var at EU måtte gå foran for å få endret den foreldede Flyktningkonvensjonen fra 1951, for øvrig samme råd som Fremskrittspartiets eget Bærekraftutvalg fremmet i sin rapport høsten 2013.

Samme år ble FNs prognose attpåtil oppjustert. Utviklingen går faktisk raskere enn man trodde. Anslaget er nå at verdens befolkning vil øke til fra dagens 7,3 til 11.2 milliarder i 2100. Afrikas befolkning vil øke til 4,3 milliarder i samme periode. Og dette er FNs Population Division of the Department of Economic and Social Affairs` mellomalternativ – det som vanligvis selges inn som det mest sannsynlige.

Til sammenligning vil Europas opprinnelige befolkning falle fra nåværende 10.1 til 7.4 prosent av jordens samlede befolkning i løpet av de neste 35 årene.

For Norges vedkommende er det fastslått at all befolkningsvekst siden 2004 er innvandringsrelatert. I følge forsker i SSB Minja Dzamarija sto personer med innvandringsbakgrunn for for all befolkningsvekst i perioden 2004 til 2013, mens gruppen uten innslag av innvandrere har gått ned. På bare ni år (2004 til 2013) økte befolkningen med innvandrerbakgrunn med 500.000 personer, mens andelen etniske nordmenn gikk ned fra 85 til 77 prosent i samme periode.