Hele befolkningsveksten skyldes innvandring

Den norske befolkningen har økt med 500.000 siden 2004. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at personer med innvandringsbakgrunn står for hele veksten. – Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sier forsker Minja Dzamarija i SSB til Aftenposten. Forskeren har studert…

Den norske befolkningen har økt med 500.000 siden 2004. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at personer med innvandringsbakgrunn står for hele veksten.

– Gruppen uten innslag av innvandring, hverken hos foreldre eller besteforeldre, er gått ned siden 2004, sier forsker Minja Dzamarija i SSB til Aftenposten.

Forskeren har studert befolkningsutviklingen med spesielt øye for innvandringsbefolkningen, og publiserte tirsdag en artikkel om utviklingen i Samfunnsspeilet.

Dzamarija sier til Aftenposten at veksten i innvandrerbefolkningen har vært svært høy de siste årene.

– Det er en betydelig innvandring. Rundt 50 000 mennesker i året tilsvarer jo hele befolkningen i for eksempel Skien eller Sarsborg.

I samme periode har antallet etniske nordmenn gått ned med 4.400 personer, mens befolkningen har vokst fra 4,6 til 5,1 millioner.

Hele veksten har kommet blant innvandrerbefolkningen, som nå utgjør 23 prosent av den samlede befolkningen. Andelen etniske nordmenn har gått ned fra 85 til 77 prosent på bare ni år.

– Dette betyr at i denne gruppen er det flere som dør eller utvandrer enn det er som blir født eller flytter inn i Norge igjen, sier Dzamarija.Hun understreker at man for å havne i denne gruppen, som i rene tall består av rundt 3,9 millioner mennesker, må alle besteforeldrene være født i Norge. En svensk besteforelder gjør at man blir en del av statistikken over dem med innvandringsbakgrunn.

Førstegenerasjon utgjør 12 prosent

Tallene viser at det er blitt over 300.000 flere innvandrere i denne perioden. Personer som selv har innvandret utgjør nå 11,7 prosent av Norges befolkning, og den voldsomme veksten skyldes først og fremst den sterke arbeidsrelaterte innvandringen fra Øst-Europa.

77.000 polakker har innvandret til Norge, hvilket gjør det til den desidert største innvandrergruppen. Blant de som selv har innvandret er over halvparten fra Europa, 29 prosent fra Asia og 11 prosent fra Afrika.

Gruppen som kalles «norskfødte med innvandrerforeldre» eller andregenerasjonsinnvandrere» har doblet seg siden 2004 og utgjør nå 2,3 prosent av befolkningen. De største gruppene her er norskpakistanere og norsksomaliere med hhv. 15.000 og 5.000 personer. Over 7 av 10 i denne gruppen er under 16 år.

Aftenposten: Det er blitt færre etniske nordmenn i Norge