Integrering og integreringspolitikk

Trond Ali Linstad vil «hjelpe» enslige mindreårige asylsøkere

Skandalene rundt konvertitten Trond Ali Linstad og hans Urtehagen Stiftelse er mange, og nå har Ali Linstad igjen sett sitt snitt til å presentere barn og unge for Ayatollah Khomeinis budskap. Ali Linstad har etablert Urtehagen Omsorgssenter, leid et lokale nydelig beliggende i Oslo og skal, ifølge utleier, starte et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Det er Bekkelagstunet i Ormsundveien 16 som Trond Ali Linstad og hans Urtehagen Omsorgssenter har fått kloa i. Bekkelagstunet, som ligger nydelig til ved fjorden på Nedre Bekkelaget i Oslo, består av fire hybelbygg med ca. 50 rom, uthus og administrasjonsbygg med møtelokaler og kontor. Avtalen med eier Oslo Havn KF ble inngått i mai og har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse.

Det er altså her Urtehagen Omsorgsenter ønsker å starte et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Det heter at det kan være aktuelt å etablere andre typer aktiviteter her, som for eksempel et allment omsorgssenter, ungdomssenter/boliger, akutt- og utredningsinstitusjon, barnehage eller skole.

– Vi ønsker å skape et godt omsorgssenter for mennesker som har et stort behov for hjelp, oppfølging og trygge rammer. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med nabolaget, og vil invitere til dette, sier daglig leder Urtehagen Omsorgsenter, Trond Ali Linstad til oslohavn.no.

Oslo Havn KF sier de er fornøyd med en «seriøs leietager».

– Oslo Havn KF er fornøyde med ha funnet en seriøs leietager til Bekkelagstunet, som vil forvalte eiendommen godt i påvente av fredningsprosess og videre avklaringer av fremtidig utvikling av området. Vi ønsker Urtehagen Omsorgssenter lykke til med den videre planlegging og det viktige arbeidet de gjør, sier eiendomsdirektør Åsa Nes.

Men her har nok ikke Oslo Havn KF fulgt med i timen. Den skandaleomsuste Trond Ali Linstad vil neppe, eller forhåpentligvis aldri, få godkjenning som privat driftsoperatør for et senter for enslige mindreårige asylsøkere eller en rekke av de andre aktivitetene han ønsker.

Fra skandale til skandale

Skandalene rundt Trond Ali Linstad er mange. Det som kanskje de fleste husker er at Ali Linstad holdt på å bli tildelt Kongens fortjenestemedalje (2012). Da denne tildelingen ble offentlig kjent, endog som en hyllest til Ali Linstads såkalte integreringsarbeid, ble hans tidligere fadeser trukket opp. De massive reaksjonene på den skandaløse tildelingen førte først til en utsettelse. Det endte med at tildelingen ikke bare ble trukket tilbake, men slettet. Ali Linstad kan således skilte med å være den første mottakeren av en slik medalje som er blitt slettet. I en pressemelding fra Slottet den gang, signert hoffsjef Åge B. Grutle, het det blant annet:

«Enkelte av Linstads ytringer slik de framstår og blir oppfattet, er ikke forenlige med medaljens formål.»

For øvrig er også denne pressemeldingen slettet (noe gjengitt hos TV2.no), men vi husker hvordan antakelig fortvilte ansatte ved Slottet prøvde å dysse ned skandalen. De innrømmet at hoffet ikke hadde skaffet seg tilstrekkelig informasjon om Ali Linstad, beklaget forsømmelsen og tok på seg det hele og fulle ansvar.

(Merknad kl. 16:20: Det er ikke noe dramatikk i at Slottet har slettet pressemeldingen. Det gjør de med samtlige etter ett år. Slottet opplyser at om ønskelig er den mulig å få.)

Hyller Ayatollah Khomeini

Ali Lindstad er utdannet lege, konvertitt til islam og kjent for sin hyllest av Ayatollah Khomeini, som er hans store forbilde. På sitt nettsted koranen.no skriver blant annet Ali Linstad dette om sin helt (under tittelen «Ære til imam Khomeini», som er en tale til minnestunden for Khomeinis død):

Han gikk i spissen for å gjenreise Islam, og lærte oss å styrke troen. Vi er samlet for å ære Imam Khomeini. Og han fortjener å æres, av vårt fulle hjerte. Imam Khomeini var ? og er ? vår leder! Han viste hvilken vei å gå. Han minnet oss om hva Islam er! Han gikk i spissen for å gjenreise Islam, og lærte oss å styrke troen.

Muslimer hadde slumret og sovet, mens andre makter enn Islam, var kommet til å sette farge på verden. England, Frankrike, Russland, og senere USA, var blitt de dominerende krefter. Imam Khomeini gjenreiste Islam, som sosialt og politisk system. Ja, han satte Islam tilbake på verdenskartet.

I tråd med dette har han et menneskesyn og en verdensanskuelse som tilsier at han forfekter antisemittiske konspirasjonsteorier, som vi finner i de såkalte «Sions vises protokoller». Her kan du for eksempel lese om Ali Linstads oppfordring til å være kritisk mot jøder. Hans homofobi er også velkjent, da han mener at «homofile ekteskap er grotesk».

I 2010 bemerket Ali Linstad seg med et såkalt «Muslimsk manifest», publisert i Aftenposten. Der fikk vi vite at «muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle.» Det var ikke lystig lesning for oss som verdsetter demokratiet og vårt tilnærmet sekulære styresett.

Her skulle ingen muslim bøye seg for andre enn Allah (som han kaller Gud). Den sekulære staten ble fremsatt som et problem for muslimer – hvis den ikke er forenelig med islam. For som han skriver: «Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.»

Ali Linstads manifest oser av forakt for Norge og Vesten. For ham gjelder kun én ting: den muslimske identiteten. «Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber. Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene vi gjør er for Gud.»

Nei rop ikke ut islam, men rop ut nei til integrering? Og denne mannen tror at han kan «skape et godt omsorgssenter for mennesker som har et stort behov for hjelp, oppfølging og trygge rammer»?

Merk også hva han mener om det liberale demokratiet: «Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.»

Er dette ånden som skal hvile over Nedre Bekkelaget?

Er dette ånden som skal hvile over Nedre Bekkelaget?

«Bærende moral» finner vi nok best i Iran under ledelse av sjiadespoten Khomeini. Ali Linstad deltok for øvrig i en muslimsk allianse som i 1989 saksøkte Aschehoug for at de hadde gitt ut boken «Sataniske vers» av Salman Rushdie. Han og andre muslimske saksøkere krevde to millioner fra forlaget, men søksmålet ble siden trukket. I 1996 forsvarte han Ayatollah Khomeinis dødsdom mot Rushdie.

Det er åpenbart at Ali Linstad bedriver anti-integreringsarbeid. Urtehagens såkalte omsorgssenter må aldri, aldri komme i befatning med en eneste enslig mindreårig asylsøker.

Avslag på avslag 

Den tidligere AKP-ml Linstad har i årevis prøvd å etablere en muslimsk privatskole i Norge. Han fikk det for øvrig også til én gang, da han i 1998 fikk godkjenning for sine skoleplaner fra 1994 om muslimsk privatskole på Grønland i Oslo. Skolen ble ikke åpnet før i 2001, men stengt allerede i 2004. Da hadde Linstad havnet i konflikt både med foreldre og ansatte.

Siden har han, via Urtehagen Stiftelse og andre organisasjoner (av ymse kvalitet), prøvd å få etablert en ny muslimsk privatskole. I 2011 prøvde Mødre for en muslimsk grunnskole, som ikke engang var registrert i Brønnøysundregisteret (som er et krav), å få etablert en muslimsk privatskole. Styreleder i Mødre for en muslimsk grunnskole var Rawafid Shahad, som tilhørte miljøet rundt Urtehagen. Hun var rektor ved Urtehagen friskole og styrelederen for Urtehagen stiftelse. Den gang gikk jeg for øvrig gjennom søknadsprosedyren for privatskoler – og konkluderte med at de sto til stryk.

I 2014 prøvde samme Mødre-organisasjon seg igjen. Denne gangen hadde settestatsråd Jan Tore Sanner (H) åpenbart fått med seg min kritikk fra 2011. Igjen ble det avslag, men denne gangen ut fra min påpekning om bedre vurdering av søkerens seriøsitet.

I 2015 var det en ny runde. Søknadene kom fra to nyetablerte stiftelser, henholdsvis Seven Minds for Future og stiftelsen Den muslimske grunnskolen. Samrøret med nettopp Trond Ali Linstad syntes påtakelig. Oslo kommune advarte i sin høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet om etablering av en slik skole. De henviste til mangelfull integrering. De ble hørt. Avslag var igjen et faktum, meldte Aftenposten.

Men nå prøver Ali Linstad seg igjen, denne gangen via enslige mindreårige asylsøkere. Stakkars om noen av dem er ikke-muslim og/eller homofil eller rett og slett sekulært innstilt.

Kontrakter

HRS har via e-post bedt Oslo Havn KF om innsyn i kontrakten som de har inngått med det såkalte Urtehagen Omsorgssenter. Denne er foreløpig ikke besvart. Vår antagelse er at denne kontrakten er inngått på falske premisser – og at Oslo Havn KF har gjort samme tabbe som hoffet ved Slottet: Glemt å sjekke hvem søkeren egentlig er. For øvrig er vi også interessert i finansieringen av dette. Bekkelagstunet er neppe billig å leie, men vi snakker kanskje utenlandsk kapital? Eller at Ali Linstad har funnet ut at det er mye penger å hente på EMA? Hvis sistnevnte, er mitt tips at han gjør opp regningen uten vert.

hjemmesiden til Urtehagen Stiftelse står det at de «ønsker å drive flere typer omsorgtjenester» og at de nettopp har opprettet en egen avdeling for dette. Videre heter det at «Urtehagen Omsorgssenter har leiet Bekkelagstunet av Oslo Havn KF der omsorgssenteret vil drive sosiale virksomheter.» Samt at de «ønsker å drive virksomheter for enslige mindreårige asylsøkere.» I tillegg heter det at eiendommen, som er oppført på Byantikvarens gule liste, vil bli oppgradert.

De ønsker altså både det ene og andre, men så langt ser det ikke ut som Urtehagen har gjort annet enn å få en leieavtale på det jeg mener er tvilsomme premisser. Jeg tror neppe Oslo Havn KF finner leietageren like seriøs når de begynner å grave litt – og det er, mildt sagt, enkelt gravearbeid. Ei heller tror jeg at Oslo Havn KF vil være bekjent av å bidra til fremme Ayatollah Khomeinis ideologi for barn og unge.

På Bufetats hjemmeside kan vi lese at mens asylsøknaden behandles skal de gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter, hvilket blant annet betyr at Bufetat skal:

  • sikre tilgjengelige omsorgssentre
  • sikre tilstrekkelige plasser i statlige omsorgssenter
  • ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene
  • følge opp enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre
  • Bufetat kjøper plasser av private aktører gjennom rammeavtaler eller enkeltkjøp
  • bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med private aktører. Men den store økningen av EMA i fjor strekker ikke statens kapasitet til. Dette prøver kanskje Ali Linstad å utnytte. Så langt står ikke Urtehagen Omsorgssenter på listen over private aktører. Der vil de neppe noen gang komme heller.

Husløse kastes ut

Det hører med til historien at Bekkelagstunet har vært driftet siden 1998 av Norsk Folkehjelp som et hjem for bostedsløse. I februar fikk beboerne beskjed om at Norsk Folkehjelp avslutter som driftsoperatør på Bekkelagstunet. Hos Norsk Folkehjelp kan vi lese at beslutningen ikke har vært lett.

– Det har vært en vanskelig beslutning å for oss å legge ned Bekkelagstunet, forteller Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. – I dag bor det 49 personer der som alle føler tilhørighet til stedet, fortsetter hun.

Norsk Folkehjelp avslutter driften på grunn av manglende forsvarlig finansiering av tilbudet.

– Beboerne har vært på oppsigelse hvert år, sier Tørres. Vi har søkt, men kommunen har i liten grad funnet midler som kan dekke den minimumsstandard som beboerne fortjener.

I 2013 hadde vi godt håp om å komme inn som en fast post på budsjettet uten at det lykkes.

At bostedsløse skal erstattes av Ali Lindstads anti-integreringsprogram er en skandale. Oslo kommune bør skamme seg, og Oslo Havn FK bør sporenstreks se gjennom avtalen på nytt.

For øvrig tror jeg ikke at beboerne på Nedre Bekkelaget vil avvise EMA, men jeg tror de vil betakke seg for Ali Linstad og hans like.

Trond Ali Linstad gir ikke opp sine forsøk på å islamisere Norge (bildet fra koranen.no)

Trond Ali Linstad gir ikke opp sine forsøk på å islamisere Norge (bildet fra koranen.no)