Arbeid og utdanning

Nei til muslimsk grunnskole

«Mødre for muslimsk grunnskole» har igjen fått avslag på sin søknad om å starte en muslimsk privatskole i Oslo. Det kan se ut som avslaget kan tilskrives meg.

I 2011 satt Utdanningsetaten med to søknader om privat muslimsk grunnskole i Oslo. Den ene var fra «Mødre for muslimsk grunnskole», den andre fra «Muslim Education System». HRS er motstandere av muslimske privatskoler og jeg bestemte meg således for å gjøre det som sto til mine evner for å sikre avslag på disse søknadene.

Jeg kontaktet både Utdanningsetaten og departementet med det formål å finne ut av om det var noen åpning for å stoppe en slik etablering. Det var ikke mye optimisme å spore i så retning, tvert om: I departementet lo de godt da jeg seiersvillig erklærte at dette skulle jeg stoppe. Men siden det ikke var drahjelp å få, var det bare å studere søknadsprosedyrene og regleverket som djevelen leser bibelen.

Utfordringen er at det ikke eksisterer noen krav til formelle kvalifikasjoner til den/de som ønsker å starte en privatskole, selv om det eksisterer en rekke krav for å drive en privatskole. Men jeg fant det jeg mente var en løsning og som jeg omtalte i april 2011. Her hevdet jeg at det finnes et ørlite håp, da det i privatskoleloven er åpnet for en skjønnsmessig vurdering av søkerens seriøsitet.

Nå er dette håpet blitt en realitet. Den 13.11.2014 kunngjorde departementet at «Mødre for muslimsk grunnskole» igjen har fått avslag om å starte privat grunnskole, denne gangen nettopp ut fra en skjønnsmessig vurdering av søkerens seriøsitet:

– Myndighetene må ha den nødvendige tillit til de som får godkjenning for å drive en friskole og ansvar for barns opplæring. Jeg avslår søknaden fordi det er tvil om søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav, sa statsråd Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Interessant er det også at da jeg omtalte saken i 2011, hevdet jeg at søknaden fra «Mødre for muslimsk grunnskole» enkelt kunne stoppes, da både fordi de ikke oppfylte de formelle kravene (var ikke registrert i Brønnøysundregisteret) samt den sammenkoblingen som var til Urtehagen privatskole (som måtte legge ned på grunn av bråk). Sistnevnte ble da også det som ble oppgitt som begrunnelse ved forrige avslag.

Og vel så interessant: Den andre søkeren i 2011, «Muslim Education System» ved Syed Farasat Ali Bukhari, bestemte jeg meg personlig for å studere «seriøsiteten» til. Det tok meg ikke mange ukene å avdekke at Bukhari blant annet støttet halshugging. Denne saken ga HRS til NRK, da for å sikre at det gikk opp for flest mulig at nettopp seriøsitet må løftes frem når vi snakker private grunnskoler. Det gjelder våre barns fremtid.