Arbeid og utdanning

Muslimske privatskoler – igjen

Nok en gang må Utdanningsdirektoratet ta stilling til søknader om oppstart av muslimske privatskoler på grunnskolenivå i Oslo. To søknader er levert fra to nyetablerte stiftelser. Denne gangen kan det være at Utdanningsdirektoratet gjør en grundigere bakgrunnssjekk av søkernes seriøsitet.

Skjermbilde 2015-07-23 15.32.44Ønsket om å starte private, muslimske grunnskoler i Oslo lever i beste velgående, og i år igjen må Utdanningsdirektoratet ta stilling til to slike søknader. De kommer fra to nyetablerte stiftelser, henholdsvis Seven Minds for Future og stiftelsen Den muslimske grunnskolen. Det er ikke overraskende at det er etablert nye stiftelser til formålet. Tidligere søknader er nemlig avslått blant annet ut fra en skjønnsmessig vurdering av søkernes seriøsitet – som altså ble veid og funnet for lett. (Den andre søkeren ble avslått da HRS avdekket at vedkommende støttet halshugging i en video på internett, en sak vi gav til NRK).

Det var for øvrig departementet som fattet beslutningen om manglende seriøsitet etter at Utdanningsdirektoratet hadde godkjent den, men hvor Oslo kommune klaget inn vedtaket nettopp med begrunnelsen «tvil om søkers seriøsitet».

Denne gangen kan det være at Utdanningsdirektoratet selv ser nærmere på søkernes seriøsitet. La oss ta en titt på dem.

Seven Minds for Future

Seven Minds for Future ble i fjor registrert i Brønnøysundregisteret (som er et krav) under bransjen «fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål», men med en besøksadresse på Østensjø i Oslo som er en privatadresse. Kontaktperson er Abdo Samie Nasri og styrets leder er Abdelhameed Ali Saeed Taha Elameen.

På stiftelsens privatadresse finner vi Abdessamia Ben Dhif Nasri som er oppgitt med stiftelsen telefonnummer. Om dette er en tredjemann eller kontaktpersonen som er oppgitt over, vites ikke.

Sjekker vi videre på kontaktpersonen Abdo Samie Nasri, kan det se ut som om samme mann er daglig leder i et enkeltmannsforetak ved juridisk navn Tolerance Ceommercial Abdessamia Ben Dhif Nasri. Som vi ser kommer navnet fra besøksadressen/privatadressen til stiftelsen Seven Minds for Future opp.

Sjekker vi Seven Minds for Future styreleder Abdelhameed Ali Saeed Taha Elameen kan det se ut som om han er både daglig leder og styrets nestleder i stiftelsen Rahma Islamic Relief Fund (se regnskap her). Denne stiftelsen ble i fjor kastet ut fra Innsamlingsregisteret da de ikke svarte på gjentatte forespørsler om regnskapsinformasjon fra Innsamlingskontrollen, men ble senere tatt inn igjen.

Interessant er det at vi også finner kontaktpersonen for Seven Minds for Future, Abdo Samie Nasri, som administrerende direktør og styreleder i en lignende organisasjon som Rahma Islamic Relief Fund, men da bare under navnet Islamic Relief Fund. I dette styret sitter også Rabitamoskeens Basim Ghozlan. På samme adresse som Islamic Relief Fund finner vi også blant annet Rabiats Unge Norge, Rabitas Unge Oslo, Ung Muslim, Islamsk Råd Norge og Det Islamske Forbund.

Med andre ord ser det ut som et samrøre av ulike personer som det kan være fornuftig å se nærmere på seriøsiteten til å drifte en grunnskole. Ifølge Kommunal Rapport mener Seven Minds for Future at en muslimsk grunnskole vil føre til økt integrering, og der islam skal være basis for opplæringen. Det heter i søknaden:

Vi vil vektlegge at elevene er den de er, og at vi alle har en plass i samfunnet i Norge. Vi håper å kunne vise at selv om vi snakker ulike språk, er det bare ett språk som teller mest på skolen vår. Nemlig det norske. Språkopplæring er det beste midlet mot isolering, mot konflikter og mot radikalising.

Vel, hvis språkopplæring og integrering er denne skolens viktigste målsetting vil utvilsomt den offentlige grunnskolen kunne ivareta dette bedre.

Stiftelsen Den muslimske grunnskolen

Denne stiftelsen ble etablert i år og har verken hjemmeside eller e-postadresse. Den er registrert som «Ordinær grunnskoleundervisning». Besøksadressen til stiftelsen er privatadressen til kontaktperson, daglig leder og styremedlem Siri Helene Derouiche.

Styreleder er Mehdi Mohammad Tadayoun. Han er også daglig leder i reisebyrået Mohajerin Masoumeh Tadayoun og daglig leder i reisebyrået Sentrum Reisebyrå, samt innehaver av reisebyrået Parvazenoor Mehdi Mohammad Tadayoun, samtlige i Rælingen.

Styrets nestleder Mian Muhammed Tayyib er i tillegg styremedlem i Pakkeekspressen og innehaver av Radiance International, sistnevnte er et enkeltmannsforetak registrert under bransjen undervisning og het visstnok tidligere Urdu senter Miam m Tayyib (som gir null treff i google). På samme adresse som Radiance International får vi imidlertid treff på Urdu Senter Norway, som driver «annen undervisning innen kultur», men der heter innehaver Farah Rahman Tayyib. For øvrig gir verken Mian Muhammed Tayyib eller Farah Rahman Tayyib noen treff på telefonkatalogen, men fjerner vi mellomnavnene kommer de opp – men da uten adresse med følgende beskjed «innhold er redigert av privatperson».

Daglig leder Siri Helene Derouiche i stiftelsen Den muslimske grunnskole forteller til Kommunal Rapport (se lenke over) at den bebude skolen ikke har noen forbindelse med den tidligere «Mødre for muslimsk grunnskole», som kom ut fra miljøet rundt Trond Ali Linstad og Urtehagen stiftelse (som driver en rekke muslimske barnehager, barnebondegård, forlag m.m). Da avslaget om muslimsk grunnskole kom, var det nettopp Linstad som gikk sterkt ut.

Derouiche avviser derimot all kontakt.

– Vi er en ny, ideell stiftelse og har ingen sammenheng med den tidligere søkeren, sier Derouiche.

Men det kan kanskje være noen forbindelse likevel. På en video på You Tube har en «M M Tayyib» lagt ut flere videoer med møte med nettopp Trond Ali Linstad. Her diskuteres et samarbeid på skolesektoren (fra 2009):

Nå er kanskje overnevnte ikke samme mann, men vi regner med at Utdanningsdirektoratet denne gangen går litt grundigere til verks.