Politikk

Anti-integrering

Trond Ali Linstad og hans rådgiver ved Urtehagen Friskole, Jan Ankerjordet, prøver å vri all negativ oppmerksomhet rundt at Kongehuset har innstilt han til Kongens fortjenestemedalje i sølv, bort fra hans svært ytterliggående ideologi. Fortjenestemedaljen handler visstnok om det ”store” arbeidet Linstad har gjort for å ”integrere innvandrere”. Her er det noe som mer enn skurrer. Hvem sendte Kongen ut på glattisen?

Ta en titt på bildet hos VG midtveis i artikkelen av feiringen blant Linstads egne på Urtehagen i dag: Kun kvinner, muslimske, og barn. Og to menn: Akerjordet, som innstilte Linstad til Kongens fortjenestemedalje, og Linstad selv.

Min påstand er at Linstad står for rent anti-integreringsarbeid, av han selv formildet overtydelig. Gjennom Urtehagen medvirker Linstad til segregering av kjønn, og til at muslimske kvinner utsonderes av det norske fellesskapet. Her kan de videreføre sin kultur, sitt verdisett som er i motstrid til grunnfjellet i Norge.

Men det må nødvendigvis være verre enn som så: akkurat som du og jeg i en lærerposisjon overfor barn og kvinner ville forfektet visse grunnleggende verdier – i dette tilfellet frihetsverdier – kan man legge til grunn at Linstad gjør det samme: forfekter sine verdier som er tatt ut av skriftene til Khomeini – hans store forbilde, som han hyller her. Det går med andre ord en rød tråd gjennom livet til Linstad, fra totalitær kommunisme på 70-tallet, til islamisme i ren barbarisk iransk versjon.

Lindstad forfekter antisemittisk konspirasjonsteori, som man finner i de såkalte «Sions vise protokoller. Hans homofobi er også velkjent.

Integrering?

Så kan vi ta en titt på det beryktede Muslimsk manifest forfattet av Linstad i 2010. Om hvordan muslimer ”skal forholde seg til det dagligdagse og til større spørsmål”.

Her kan vi lese at ”Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham”. Linstad forteller at den sekulære norske staten er et problem for muslimer: ” Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.”

Dette er klassisk sharia-tankegeang.

Linstad sier så at ”Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene”.  Altså: ikke integrer dere i den sekulære staten. Stå imot presset!

Så nærer han direkte oppunder hat mot Norge: ”Norge deltar i kriger, direkte og indirekte. Det pågår i dag en stilltiende krig rettet mot folk i Gaza. USA er en hovedaktør i krigen. Men norske myndigheter er deltagende, sammen med USA og med Israel, i å sulte ut Gazas befolkning.”

Linstad er tydeligvis blitt varm i trøya, for nå trår han virkelig til: ”Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber. Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene vi gjør er for Gud.”

Integrering?

Deretter refser han dem som er for nær det norske: ”Det finnes negative trender. Enkelte muslimer vil være ’viktige personer’ og samarbeide med dem som har makt. De skal bli stående alene, ved kompromissene de må inngå. Andre går til politiske partier, til venstre eller høyre, men spiller også på myndighetenes lag.”

Da er Linstad kommet til dem som prøver å leve i den vestlige kulturen: De ”avfinner seg med den vestlige kulturen og blir en del av den. Væremåten deres er sekulær, men med islett av islam. De må bevisstgjøres for et valg”.

Muslimer skal snu ryggen til det liberale demokratiet, forfekter Linstad videre: ”Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.”

Så sier han det akkurat som det er: ”Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det. Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundre tusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.”

Akkurat som det er i hodet på en totalitær person.

Denne mannen fortjener altså Kongens fortjenestemedalje, mener Fylkesmanne i Oslo og Akershus, som er Valgerd Svarstad Haugland, og Det Kongelige Slottet.

Hvem sendte Bambi – unnskyld, Harald V – ut på glattisen?