Innvandring

Å stenge grensene

Spørsmålet om stenge grensene eller ikke henger i løse lufta. Statsminister Erna Solberg (H) sa i går at det ikke er aktuelt å stenge grensene, ei heller over Storskog som er Norges Schengengrense, da det er et "lettvint svar". Hun har sikkert rett, men hun forklarer ikke hvorfor. Det gjør derimot Skjalg Fjellheim, som viser seg å være en meget oppegående kommentator i Tromsøavisa Nordlys.

Skjermbilde 2015-11-06 15.07.01Spørsmålet om å stenge grensene eller ikke henger i løse lufta. Statsminister Erna Solberg (H) sa i går at det ikke er aktuelt å stenge grensene, ei heller over Storskog som er Norges Schengengrense, da det er et «lettvint svar». Hun har sikkert rett, men hun forklarer ikke hvorfor. Det gjør derimot Skjalg Fjellheim, som viser seg å være en meget oppegående kommentator i Tromsøavisa Nordlys.

Imens koker det på sosiale medier: Hvorfor stenges ikke grensene? Er Regjeringen fullstendig uten handlekraft? Er de hjernedøde? Hvor er utenriksminister Børge Brende? Hvor er justisminister Anundsen? Fullstendig utslått hele Regjeringen? Hvorfor kommer det ingen krav fra noen partier eller Stortinget? Hva er det som skjer? Hvor mange tusener skal bare få lov å ta seg over våre grenser?

Spørsmålene er mange, svarene er få. Mediene prøver ikke engang å få fatt i noe svar, de bare fortsetter å påpeke alle «utfordringene» – som slett ikke er noen utfordring, det er en nasjonal krise. Intet mindre. Eller som ordføreren i Sør-Varanger advarer: vi går nå mot en humanitær krise på norskegrensa (Storskogen) på grunn av asylsøkerstrømmen. Han mener løsningen er politiske samtaler mellom Norge og Russland.

Det er antatt, ut fra dagens nivå, at 65.000 asylsøkere vil komme til Finnmark i år, men grensesjefen mener at tallet kan bli enda høyere.

Den 4.november skrev Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim et leseverdig innlegg under tittelen «Et arktisk asyl-nederlag» der hans hovedpoeng er at situasjonen på Storskog er «et nedslående bilde på hvordan norske asylbestemmelser risikerer å miste demokratisk legitimitet.» Med andre ord kan det norske folk snu ryggen til asylinstituttet. Da vil avstanden mellom folket og de styrende bli for stor, og i den avstanden ligger potensiale for mange konflikter.

Fjellheim ramser opp:

  • Den arktiske ruten via Russland står vidåpen.
  • Det er ingen flyktningestrøm, det er en folkevandring.
  • Den norske og russiske grensekommisæren kommer ikke, til tross for jevnlige samtaler, til enighet. Russerne mener tvert om at Norge må øke kapasiteten på mottak.
  • Russerne bedriver totalt forskjellig praksis mellom Norge og Finland.
  • Infrastrukturen i nærkommunene er i ferd med å bryte sammen.

Løsningen er, som Sør-Varanger ordføreren sier, Oslo og Moskva må begynne å snakke sammen.

Men et enda bedre svar gir den samme Fjellheim på en åpen debatt på Kjetil Rolness sin Facebookside. På spørsmål om det ikke mulig for norske myndigheter å stenge grensen midlertidig for alle som ikke har pass eller visum, inntil dialog med Russland er opprettet, svarer Fjellheim at det naturligvis er mulig – men, som jeg selv tidligere har tatt til orde for – vi må huske NATO.

Fjellheim påpeker at Norge er et lite NATO-land med en stor og mektig nabo som ikke akkurat er veldig NATO-vennlig innstilt.

Vi står derfor overfor en svært krevende utenrikspolitisk, sier Fjellheim, der omkostningene ved å stenge grensen kan bli betydelige. Det kan gi Norge nye problemer i forholdet til Russland, der han viser til for eksempel bilateralt fiskerisamarbeid og Svalbard.

Så til det nok de fleste av oss skjønner, og det er at dette er styrt politikk fra russisk side. For «alle som har tatt turen fra Murmansk og inn mot den norske grensen vet at dette normalt sett er strengt bevoktede militære områder, der russerne har tung kontroll på hvem som passerer. Og nå spaserer altså tusenvis av mennesker fritt omkring på veiene der.»

Men Fjellheim har liten tro på at grensen vil bli stengt fra norsk side. Det vil antakelig ikke skje før EU eventuelt fatter beslutning om at Schengens yttergrenser skal stenges. Det tror imidlertid ikke Fjellheim heller er særlig sannsynlig, noe han antakelig har helt rett i, gitt Angela Merkels holdning til dette spørsmålet – og hun er jo som kjent et lite EU i seg selv, i alle fall enn så lenge.

Fjellheim etterlyser fra norsk side «en relevant situasjonsforståelse av den formidable migrasjonskrisen i nord og sette inn egne, kraftfulle tiltak.» Han viser i denne sammenheng at Norge sender to (!) saksbehandlere fra UDI til Kirkenes for å møte 200 migranter om dagen. Det viser med all mulig tydelighet at alvoret ikke har sunket inn, til tross for at politimesteren i Øst-Finnmark gjentatte ganger har varslet om hva som er under oppseiling.

Så til spørsmålet vi alle lurer på: hva kan Norge gjøre? Fjellheim har svaret og burde umiddelbart hentes inn som spesialistrådgiver i Utenriksdepartementet:

  • Første bud må være at UDI og politiet ruster sin tilstedeværelse i Kirkenes kraftig opp.
  • Etablerer et vedtakssystem der migranter som åpenbart ikke har behov for beskyttelse i Norge får raskt avslag og returneres til opprinnelseslandet umiddelbart. Dette med fly fra Kirkenes Lufthavn.

Fjellheim påpeker det er en stor operasjon, men at den er helt nødvendig. Ikke minst gjelder det signaleffekten. Det gir klare «signaler til de migrantene i Nord-Afrika, Irak eller Sentral-Asia som nå planlegger et kostbart asylcharter til Finnmark.» Han påpeker videre at det ikke er noen mening i at det nå går to-tre fulle charterfly daglig fra Kirkenes – til andre norske byer. Etter all sannsynlig med mange mennesker som uansett ikke vil få opphold i Norge.

Som i resten av landet er mottakskapasiteten i Nord-Norge i ferd med å bryte helt sammen. Fjellheim viser til symbolet på kaoset: «60 afghanere ble i går kveld sendt med båt fra Hammerfest til en campingplass på Seiland, der er det sju fastboende.»

Likevel mener Fjellheim at det mest alvorlige er at ubekreftede rykter kan fortelle at det sitter tusenvis av mennesker i Moskva og andre steder i Russland og venter på tur til Norge etter å betalt bakmenn for «den arktiske ruten». Fjellheim antar at det trolig er på denne bakgrunnen at fylkesmannen i Finnmark nå antyder at Norge må forberede seg på inntil 1.000 migranter daglig over Storskog. Daglig! Merk dere den.

Så kommer det det like alvorlige: Hvilke menneskelige tragedier kan vi stå overfor når vinteren kommer nordpå og vi snakker minus 20 grader?

Det er å håpe at Skjalg Fjellheims tanker når Regjeringen. Raskt.

Redigert kl. 15:38: Etter at vi hadde publisert denne ble vi gjort oppmerksom på Kjetil Stormark sin artikkel på aldrimer.no. Her fremmes det påstander om at migrasjonsstrømmen fra Russland trolig er en russisk hybridkrig.