Integrering og integreringspolitikk

Kan ordførerkandidaten like og anbefale ekstremisme?

Hvis du er en «likandes kar», kan du dermed like og anbefale hva du vil – uten at noen stiller deg spørsmål? Det virker sånn. Ordførerkandidat i Oslo for Miljøpartiet De Grønne, Shoaib Sultan, er ansatt som ekspert på ekstremisme i Antirasistisk senter (ARS). I denne posisjonen anbefaler Sultan og…

Hvis du er en «likandes kar», kan du dermed like og anbefale hva du vil – uten at noen stiller deg spørsmål? Det virker sånn.

Ordførerkandidat i Oslo for Miljøpartiet De Grønne, Shoaib Sultan, er ansatt som ekspert på ekstremisme i Antirasistisk senter (ARS). I denne posisjonen anbefaler Sultan og Antirasistisk senter unge nordmenn som ønsker å konvertere til islam å søke medlemskap i Det islamske forbundets moské, Rabita.

Bilde 1 ARS anbefaler Rabita

HRS har tidligere, i en rekke artikler, avdekket hva Rabita-moskeen står for, og vi har dessverre ikke registrert at ARS har trukket tilbake sin anbefaling av moskeen.

Tvert i mot. På Facebook «liker» ARS` representant Sultan både Rabitas skole og den nye ungdomsorganisasjonen deres. Det Islamske forbundet har nemlig ganske nylig slått sammen sine tre underorganisasjoner for ungdom; Rabitas Unge, Ung Muslim og Jenter i Fokus. Den nye paraplyorganisasjonen heter nå Norges Unge Muslimer.

De skriver om seg selv på Facebook:

– Organisasjonen har som mål å bidra til utviklingen av kompetent og veltilpasset ungdom som er like trygg på sin muslimske såvel som norske identitet. Videre skal organisasjonen motvirke radikalisering blant norsk-muslimsk ungdom samt være en sentral aktør i bygging av broer mellom norske muslimer og storsamfunnet.

Så viser det seg at disse unge inviterer samme type ekstreme predikanter som islamistgruppa Islam Net pleier å invitere eller anbefale. Predikanter som skiller mellom «oss» og «dem»; mellom muslimer og «kuffar» (vantro), og som åpent sier de vil erstatte norsk demokrati med en islamsk stat.

Norges Unge Muslimer har et stort forestående arrangement: Ummah-konferansen, 24. og 25. oktober.

Bilde 2- Ummah-konferansen

Til denne konferansen har de invitert blant andre Kamal El Mekki.

Han sier i et opptak om muslimers forhold til ikke-muslimer/kuffar:

‘I have come to know that some of the women of the Muslims have come to wear the clothes of the kuffar. Fear Allah, fear Allah and forbid that and allow anything besides it.’ We’re an ummah. We’re a seperate Ummah. We’re distinct…and it’s not befitting for us to want to follow those of the kuffar and so on.

Han reklamerer for Saudi-Arabia og synes at landets islamske strafferett er et system til etterfølgelse:

“I always use the example of the drug dealer in Saudi Arabia. What happens to the drug dealer in Saudi Arabia? Yeah it’s executed, That’s great, I think we should do that in the United States. Then how many cool drug dealers will be driving their vehicles with their   heads cut off? It’ll be excellent…fantastic, great deterrent. So our system works. It’s been proven to work. It’s a good deterrent. That’s how it works, it’s scary and it’s a deterrent, yeah? Nobody wants their hand cut off, so it’s not worth stealing.”

Og den lille bagatellen med dødsstraff for utroskap blir oppveid av alt det gode som den islamske staten medfører, sier han:

“So yes, don’t spend all your time talking about sharia and we’ll kill the adulterer, have you ever committed adultery by the way? This is what we will do to you in an Islamic state, we dig a hole…OK wait a minute, not necessary. These are the boundaries so what if we sell the other part of the sharia, there will be justice, there will be no poor people, no one will go to be hungry, there will be no corruption, no bribes, anything like that.”

I tillegg forklarer og forsvarer denne predikanten dødsstraff for dem som forlater islam. Han påstår at homofili er «et ønske – ikke en rettighet», forsvarer at muslimske krigere tar slaver og omtaler kvinneforkjempere som: «Crazy radical feminists’ – women who believe they should be able to do the same jobs as men.»

For «å bygge broer og skape identitet» har Norges Unge Muslimer i tillegg innvitert den islamistiske “brobyggeren og identitets-skaperen”: Waleed Abdulhakeem. Han er tilknyttet Det Muslimske Brorskap i Canada, og er «professor» ved Al Maghrib instituttet. På dette instituttet er han kollega med et par andre predikanter som har vært på besøk i Norge og «spredd forståelse og toleranse». Et eksempel er Said Rageah, som vil at Allah skal tilintetgjøre fiender av islam, og som mener at jøder og kristne er «forbannet». Et annet eksempel er Abdullah Hakim Quick. Han insisterer på å drepe homofile, med begrunnelsen;  –Jeg har ikke tenkt å forandre min religion.

Et tredje eksempel er Saeed Algadi/Saeed Al-Gadi/Saeed Al-Ghadie. Han mener at full ansiktstildekking bør bli påbudt for unge kvinner og at kvinner ikke har lov til å være i samme rom som en mann, ikke engang mannlige medlemmer av ektemannens familie, hvis ikke ektemannen hennes også er tilstede. I februar 2014 ble han invitert av Rabita for å holde et foredrag under arrangementet «Jenter i fokus” i februar 2014, deretter til Rabitas Ungdomsråds Ummakonferanse 2014 og opptrådte i mars samme år på Islam Nets «Peace Conferanse».

Hvorfor «liker» Antirasistisk senter og Oslos ordførerkandidat denne moskeen og dens ungdomsorganisasjon med sine ekstreme hatpredikanter? Hvorfor anbefaler de ungdom å oppsøke nettopp denne moskeen, når det avsløres gang på gang at de bedriver anti-integreringsarbeid og undergraving av demokratiet? Finnes det ikke alternativer?

Et annet sentralt spørsmål: Synes fylkesmannen i Oslo og Akershus, integreringsministeren Solveig Horne og justisministeren Anders Anundsen, at det er vel anvendte offentlige midler å bevilge over 1,2 millioner kroner i støtte til Det Islamske Forbundet og Rabita-moskeen? Skal samfunnet både subsidiere tiltak til bekjempelse av ekstremisme og undergraving av demokratiet – og samtidig støtte organisasjoner som åpent går inn for nettopp dette og bedriver anti-integreringsarbeid?

Bilde 3 Penger til Det Islamske forbundet

Vi spør. Vil  Antirasistisk senter svare?