Islam

«Jenter i fokus»

For dem som ønsker å avdekke hvor det foregår spredning av islamsk ekstremisme i Norge, er det viktig å holde et øye akkurat med jentene i de forskjellige muslimske miljøene. Dette fordi et av hovedkjennetegnene på spredning av reaksjonær islamisme nettopp er synlig kontroll av kvinner og begrensning av deres frihet. Følg derfor med Rabita og hold jentene i fokus.

“Jenter i fokus” er navnet på ei gruppe tilknyttet Rabitamoskeen og Det Islamske Forbundet.

Hossam Belkilani fra Rabita presenterer jentegruppa slik på twitter:

“Jenter i Fokus” er en jentegruppe i Rabita moskeen. Er du jente så er du velkommen der, inshAllah!»

Det ville forundret meg veldig om vi ikke snart ser en økning i bruk av heldekkende slør blant denne moskeens jenter, for predikanten som er invitert av Rabita 22. februar, Saeed Algadi, vil ha full ansiktstildekking av kvinner. Det er særlig påbudt for unge kvinner, sier han. 

Hilde_utenfor_rabita

Her: utsiden av Rabitamoskeen i Oslo

En kvinne har, ifølge Saeed Algadi, heller ikke lov til å være i samme rom som en mann, ikke engang mannlige medlemmer av ektemannens familie, hvis ikke ektemannen hennes også er tilstede.

Dette forbudet vil sikkert også ha betydning for Rabitamoskeens jenter og deres «fokus» – hvis ikke burkaen eller niqaben er tilstrekkelig – og vil etterhvert garantert begrense jentenes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv – inntil den når ned til et passende saudi-nivå.

Saeed Algadi tilhører selvsagt samme gruppe av saudifinansierte wahabister som tidligere har vært på besøk i Norge, og som sporadisk har forårsaket noen overskrifter i norsk media. Han kommer hit fra Storbritannia og er, som de andre ekstremistene, skolert i og sponset fra Saudi Arabia. 

Algadi er direktør for Al-Muntada-Al Islami Trust, en saudifinansiert islamsk organisasjon som driver moské, barneskole og ungdomsskole i London. De sprer litteratur fra og arrangerer pilgrimsreiser til Saudi Arabia.

Islamsk veldedighets- og misjonsarbeid i Afrika har også vært et prioritert arbeid for organisasjonen. Men som vi ser overalt der wahabbi-islamistene driver veldedighet og misjonering, spres også sharia – samt penger og våpen til islamistgrupper. I nigeriansk media ble eksempelvis Al-Muntada beskyldt for å støtte og sponse Boko Haram  – en terrorgruppe med tilknytning til Al Qaida. 

Og at predikantene som representerer denne organisasjonen – i Afrika og her  – sprer ekstremisme og på forskjellig vis inspirerer til islamistisk terror, bør det være liten tvil om.

I mange år har Al-Muntada stått bak konferanser i Storbritannia, der allerde konsoliderte ekstremister får forsterket sine holdninger, og mer moderate muslimer blir indoktrinert over til ekstrem-islam. Hatpredikantenes direkte og indirekte oppfordringer fungerer som inspirasjon til voldshandlinger – i Storbritannia og andre steder i verden. 

Her er noen eksempler på kjente foredragsholdere som Al-Muntada har brukt, og fortsatt bruker på sine konferanser, og hva de står for (dokumentasjon på hvem de er ideologisk finner du i lenken rett over her): 

Abd al-Aziz Fawzan al-Fawzan, saudiarabisk professor i islamsk lov, glorifiserer voldelig jihad, sprer kvinnefiendtlige holdninger, hat overfor homofile og intoleranse overfor andre trossamfunn. 

Muhammed Abd Al- Rahmen Al- Arifi, sier at å drepe vantro er «en stor ære» og at saudiarabiske kvinner som ønsker å kjøre bil skal permanent utestenges fra posisjoner ved universitetene. Han er kjent for sterk antisemittisk ordbruk og uttrykker stor forakt for vestlige verdier. 

Muhammed Salah, er eksempelvis å finne på den Saudifinansierte fjernsynskanalen Huda TV. På denne kanalen opererer flere av ekstremistkjendisene som er nektet adgang til Storbritannia, eksempelvis Zakir Naik, Bilal Phillips og Hussain Yee.

Muhammed Salah sier at for en muslim å gifte seg med en ikke-muslim er verre enn utroskap (som vi jo vet straffes enten med pisking eller steining), og propaganderer seier for muslimene over jødene og vesten.

På samme HudaTV opptrer også andre hatpredikanter, eksempelvis mange av gutta som har vært på tur her i Norge: Haitham Al Haddal – tidligere imam i Al-Muntada. Hans forsvarer selvmordsbombere (nevnt som inspirasjon for «Christmas Day»- terroristen), han støtter kjønnslemlestelse og sprer jødehat.

Usamah at-Thahabi, Abdur Raheem Green, Abdullah Hakim Quick og Rabitas kommende predikant, Saeed Algadi, opptrer likeledes jevnlig på den saudiske ekstremistkanalen.

Andre ideologer på Al- Muntadas konferanser har vært:

Ali al Timimi, amerikansk hatpredikant, tiltalt for å rekruttere til Taliban etter 11. september, og dømt til livsvarig fengsel i 2005.

Murtaza Khan, britisk hatpredikant som har fortalt britiske muslimer at islam sier det er høyst ønskelig å dø i jihad og at det er synd at ikke flere muslimer gjør det.

Abu Zubair, alias Saleem Beg, en av grunnleggerne av Islamic Awakening, et britisk nettforum som sprer ekstremisme og promoterer jihad. Zubair kom eksempelvis for et par år siden med svært tynt innpakkete dødstrusler mot en imam som aksepterte og underviste i evolusjon.

Zakir Naik, indisk hatpredikant som har uttrykt støtte til Bin Laden, for dødsstraff for frafall fra islam, sier at jøder kontrollerer amerika og er muslimers viktigste fiender som gruppe. Han er som sagt nektet adgang til Storbritannia.

Khalid Yasin, amerikansk hatpredikant som prediker hat overfor ikke-muslimer og dødsstraff for homofili.

Bilal Phillips, kanadisk hatpredikant, som vil ha dødsstraff for homofili og for frafall fra islam. Han argumenterer svært avansert for selvmordsbombing, også knyttet opp mot diverse bombetilfeller i New York på 90-tallet, da han var en nær bekjent av en av de mistenkte nøkkelmennene. Phillips er nektet adgang til USA, Storbritannia og Australia, mens han i Norge får utdanne ungdom på sitt internettuniversitet. Eksamenssentra er ICC i Oslo og Bergen Mosque.

Nabil Al-Awadhi, prominent predikant fra Kuwait som når et betydelig antall publikum via satelitt-tv kringkastet fra Midtøsten. Mye av det som blir publisert her er tatt opp rundt om i verden, inkludert i Europa, videre lastet opp på YouTube og andre steder for deling av video- og filmopptak. I tillegg til de vanlige synspunktene vedrørende kvinner, vantro og homofile, er Al-Awadhi kjent for å oppfordre muslimer til jihad i en rekke land, og blir til og med betraktet som ekstrem i sitt eget konservative Kuwait.

Britisk media, offentlighet og regjering har i årevis på forskjellig vis blitt nødt til å forholde seg til ekstremistorganisasjoner som Al-Muntada og deres konferanser. I sin rapport om forebyggingsstrategi skriver den britiske regjeringen:

«Where conferences and speaker meetings involving propagandists are taking place in universities and colleges, communities and privately- owned locations, authorities – including the police – should always be ready to brief the owners and ensure they understand what is taking place.»

Skal den norske regjeringen snart få på plass en egen strategi overfor de samme konferansene her til lands, og forebygging med norske «jenter i fokus»,  eller skal jenter forsatt fritt og uhemmet utsettes for kvinneundertrykkende, samfunnsfiendtlig islamisme, med støtte fra av den norske staten?

Hilde_8. mars i Oslo

8.marsfeiring i Oslo