Islam

Trakassering vs dødsstraff for homofile

Homofile prester i Den norske kirke frykter for trakassering og saken tas meget "alvorlig" av en rekke aktører. Saken stiller seg derimot annerledes når det kommer til dødsstraff for homofile. Islamsk Råd Norge har aldri klart å ta avstand fra dødsstraff for homofile. Når folkeopplysningskanalen NRK blir konfrontert med sin taushet om saken, spør de: Hva er nytt? Det er forstemmende.

For noen dager siden ble det omtalt i norske medier at homofile prester i den norske kirke gruer seg til kirkevalget med tilhørende valgkamp. NRK fortalte om «17 lesbiske, homofile eller bifile prester har sende eit brev til si arbeidsgivar, Den norske kyrkje om at dei er uroa for at kyrkja ikkje vil verne dei mot diskriminering og trakassering.»

Veldig alvorlig

Leder for kirka, preses Helga Haugland Byfuglien, lovet å ta saken opp med alle biskopene. Hun oppfordret i tillegg alle prestene som opplever trakassering på arbeidsplassen om å sende en avviksmelding til det interne arbeidsmiljøutvalget.

Fagforeningene til prestene, Presteforeningen og Teologene i Fagforbundet, tar til orde for å opprette en ressursgruppe for LHBT-spørsmål (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), som også kan fungere som et nettverk.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik følger opp: «Trakassering og diskriminering på grunn av den du er, er veldig alvorleg,» sier Ørstavik til NRK.

«Kan ikke» ta avstand

Selvsagt er trakassering og diskriminering «veldig alvorlig», uansett hvem det gjelder og hvor det er, men saken vitner også om at media er på god vei til å utvikle doble standarder.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) kritiserer NRK for å forholdes seg taus til holdninger til dødsstraff for homofile.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) kritiserer NRK for å forholde seg taus til holdninger til dødsstraff for homofile.

En som reagerte var Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde. Han sendte dermed avgårde følgende melding til NRK:

Viser til dagens nyhetsmelding om trakassering av homofile i den norske kirke. Dette er noe de aller fleste nordmenn tar sterk avstand fra. Selvsagt inkludert meg selv. Samtidig undrer jeg meg over hvorfor dere ikke forfølger uttalelser fra generalsekretæren i Islamsk Råd i Norge, Mehtab Afsar som ikke tar avstand fra DØDSSTRAFF for homofile. Budskapet ble formidlet under en paneldebatt som jeg selv deltok i under Regnbuedagene i Bergen tidligere i år (se vedlegg).

Årsaken var at Afsar ikke var skriftlærd og derfor ikke hadde myndighet eller kunnskap nok til å tolke islamske tekster.

Slike forkastelige holdninger og utsagn blir møtt med taushet i NRK. Ikke noe sensasjonsoppslag og ikke noe krav om at lederen bør gå av. Vil ikke NRK mene at dødsstraff er en del verre enn mobbing og trakassering?

Islamsk råd Norge (IRN) har i årevis hatt problemer med å ta avstand fra dødsstraff for homofile. Dette ble offentlig kjent i 2007 under et debattmøte i regi av Skeivt Forum og Human-Etisk Forbund. Men siden IRN, da representert med nestleder Asghar Ali, ikke kunne ta klar avstand til dødsstraff, noe som de heller ikke har klart i ettertid (nå under ledelse av Mehtab Afsar), ble løsningen å be om et fatwaråd (fra muslimske lærde). For øvrig ble Ali, som også var medlem i Arbeidpartiet, etter dette erklært for «politisk død». Daværende barne- og likestillingsminister Manuela Osmundsen (Ap) mente for øvrig at et slikt fatwaråd var «bra».

Shoaib Sultan, ordførerkandidat i Oslo for MdG.

Shoaib Sultan, ordførerkandidat i Oslo for MdG.

Det varte og rakk, men noe fatwaråd nådde ikke offentligheten. Da Shoaib Sultan, i dag ordførerkandidat i Oslo for miljøpartiet de grønne (MdG), overtok generalsekretærenstolen i IRN var ingen holdninger endret: Sultan tok heller ikke avstand fra dødsstraff for homofile. Men så gikk samme Sultan til Antirasistisk senter (ARS) og inn i politikken. «Da» var tonen en annen, men fortsatt uklar, noe som blant annet fikk Islam Nets Fahad Quereshi til å hevde at Sultan har en dobbelagenda.

Det som derimot ingen stilte spørsmål ved var hvordan «vi» skulle forholde oss hvis fatwarådet ble at man ikke tok avstand til dødsstraff for homofile. I ettertid kan det vise seg at vi antakelig har enda mer grunn til bekymring, da et slikt fatwaråd visstnok aldri ble etterspurt fra IRN. Jeg mistenker at de vet svaret – men det vil ikke være så «bra» om det blir offentlig kjent.

Hva er nytt?

Media glimrer derimot med sitt fravær. Ordførerkandidaten i Oslo for MdG kan være rimelig trygg på at han kan snakke bort sine (tidligere) holdninger uten noe kritikk eller at likestillingombudet eller andre blir invitert på banen.

Det viser med all tydelighet også svaret som Tybring-Gjedde fikk fra NRK:

Du har rett i at det er noen år siden sist vi slo opp dette. Samtidig lurer jeg på hva som er nytt, det er jo ikke første gang islamsk råd ikke tar avstand fra dødsstraff?

Nei, ingenting er nytt. Det er problemet. Tybring-Gjedde svarer NRK glimrende:

Jeg forstår faktisk ikke tilbakemeldingen. Men dersom det menes slik det er skrevet er det et sjokkerende budskap og en nyhetssak i seg selv. Du skriver at debatten ikke er relevant fordi Islamsk Råd kun gjentar sitt gamle budskap om at det ikke vil ta avstand fra dødsstraff på homofile.

Er det slik at NRK velger å la være å forfølge en sak når statskanalen har fått bekreftet at det argumenteres for drap av mennesker grunnet deres seksuelle legning? Det er med andre ord greit at ingen tar affære og at saken legges død.

Mener du at NRK da har oppfylt sin samfunnsrolle og ansvar? Dere har altså fått konstatert at noen kan være for dødsstraff for seksuell legning mens andre er det ikke. Og ferdig med det. Ville NRK reagert på tilsvarende vis dersom Islamsk Råd eller andre hadde ytret det samme om andre grupper i samfunnet? Hva om IRN ikke hadde villet ta avstand fra dødsstraff for jøder, annerledes troende, frafalne, kvinner som har sex utenfor ekteskapet, karikaturtegnere eller andre. Ville NRK da «tatt debatten» og deretter droppet temaet?

Ville NRK hatt den samme holdningen dersom preses i Den norske kirke hadde inntatt det samme standpunktet som generalsekretæren i IRN? Ville NRK da latt være å forfølge saken dersom slike holdninger hadde blitt avdekket? Jeg tror faktisk ikke det. Hva tror du?

Da ble det stille fra NRK. Som vanlig, fristes jeg å legge til.