Islam

-Sultan går mot islams lære

Fahad Qureshi, leder av Islam Net, fyrer av en bredside mot Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd: Sultan kunne ikke kritisere islam som generalsekretær fordi så godt som alle moskeer i Norge mener det samme som Islam Net: at man skal følge koranen og Muhammeds lære om dødsstraff. Derfor tok ikke Sultan avstand fra dødsstraff for homofile i Iran i 2007.

Det startet med kronikk i Dagbladet, signert Rune Berglund Steen og Shoaib Sultan i Antirasistisk senter, der de gjorde noe så selvfølgelig som å ta avstand fra grunnleggende tekster i islam som foreskriver dødsstraff for sex utenfor ekteskap og homofili. Utgangspunktet var at moskeen Tawfiiq Islamsk Senter inviterte shariaforkjemperen Abu Usamah.

Qureshi svarer i kronikk i dag  og mer enn antyder at  Sultans agenda er dobbel:

Hvordan har det seg at Sultan aldri tok avstand fra dødsstraff for dem som praktiserer homofili, er utro eller dødsstraff generelt i en islamsk stat når kriteriene for straffene er oppfylt? Det kunne han ikke, for han vet at dette er islams lære som forkynnes i moskeene han var talsmann for! Det at disse meningene vi står for er standard islam bekreftes ytterligere ved at det ikke er vi som har invitert Abu Usamah til Norge, det er en av Norges aller største moskeer som gjester ham og hadde foredrag med ham denne helgen.  

Qureshi understreker videre at den islam han kjemper for, en islam basert på straffer som under Muhammeds tid i den arabiske ørkenen, er den islam flest muslimer støtter. Han forteller at Islam Net har over 2 000 betalende medlemmer (den største muslimske medlemsorganisasjonen i Norge), ca. 20 000 på facebook, og at på ”fredskonferansen” denne våren var det unison støtte til Islam Nets islamforståelse i en sal med rundt 5 000 fremmøtte.

Qureshi fyrer løs denne påstanden: Sultans påstander om at Islam Net er ytterliggående, er å skape rasisme mot alle rettroende muslimer.

Flere enkeltpersoner eller små grupper som påberoper seg tittelen «muslim», men som snakker imot islam og vil ha en «islam» som ikke er basert på Koranen og Profeten (fvmh) sin lære, blir heiset opp og gitt en stemme i samfunnet. Det er forståelig at et samfunn vil assimilere de som er annerledes, men er det riktig moralsk sett? Sultan som representerer en håndfull individer som vil ha en «islam» uten Koranen og Muhammeds lære, bør vel ikke framstilles som om de er de gjennomsnittlige standard muslimene som alle andre muslimer bør innrette seg etter? Det blir gjort når Sultan får så mye talerom og blir framstilt som en norsk «folkehelt» fordi han «tar til motmæle mot de «skumle muslimene»». (…) Gud i islam er veldig klar på hva straffene er for forskjellige forbrytelser og det er historisk dokumentert hvordan Muhammed (fvmh) praktiserte lovverket. Det å framstille Sultan og hans få likesinnede som standarden fører til rasisme mot de resterende 1.6 milliarder muslimene, for de blir da sett på som ekstreme.

Deretter får vi den sedvanlige påstanden om at uttalelser fra shariaforkjempere som Islam Net løfter frem er ”tatt ut av kontekst”. Dette gjøres ”for å sverte islam”. Tankesettet er basert på sharia: man skal følge lovene i det landet man bor i. Ergo er sharialover uaktuelt i Norge i dag. Derfor svertes islam når man påstår at Abu Usamah og hans like støtter dødstraff, ifølge Qureshi. Straffen innføres når islam hersker.

Det skal bli interessant å se hva Sultan svarer på dette: er det ikke slik at våre sentrale moskeers ideologi harmonerer med folk som Abu Usamah? Hvorfor ikke, i så fall? Har man snudd ryggen til Muhammed som eksempel? Det ville jo vært en lettelse for det frie Norge.