Islam

Islamsk Råd rådvill i homofilisak – ber om fatwaråd

Islamsk Råd Norge (IRN) klarer ikke å gi en klar uttalelse om at de er imot dødsstraff for homofile. IRN ber det europeiske rådet for fatwa om hjelp til å avgjøre hvilke holdninger de skal ha til homofile. Eller kanskje riktigere: hvordan de skal formidle holdninger i offentligheten?

Det var under et debattmøte i regi av Skeivt Forum og Human-Etisk Forbund (HEF) om homofile muslimer det fremkom at Islamsk Råd Norge (IRN), da representert ved nestleder Asghar Ali, ikke tok klar avstand fra dødsstraff for homofile. Siden har IRN flere ganger blitt utfordret, ikke minst av nettavisen iOslo.no, til å uttale seg om deres holdning til homofile, herunder spørsmålet om dødsstraff, noe dem ikke har klart å gjøre.

Nå har IRN bedt om råd hos det europeiske fatwarådet. Rådet, som avgjør prinsipielle spørsmål for muslimer i Europa blir dermed, for første gang, nødt til å komme med en entydig avgjørelse om synet på homofile, etter initiativ fra norske muslimer, skriver Dagsavisen.no

– I Islamsk Råd Norge har vi nå igangsatt en prosess hvor vi diskuterer problemstillinger knyttet til homofili. Det viktigste referansepunktet for oss er vårt europeiske råd for fatwa, og vi ber nå rådet om å hjelpe oss å avklare disse vanskelige spørsmålene, sier leder for Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica.

Men heller ikke på direkte spørsmål fra Dagsavisen om han er for eller imot bruk av dødsstraff for homofile, klarer Kobilica å ta klar avstand. Han påpeker heller at han som muslim i Norge reagerer på å bli konfrontert med en slik problemstilling.

– Som muslimer i Norge har vi alltid, og vil fortsette, å respektere norsk lov. Vi er forpliktet, ifølge islam, å respektere loven i det landet vi befinner oss i, og det gjør vi fullt ut, sier Kobilica som håper det europeiske fatwarådet vil bidra til at muslimer i Europa kan få en enhetlig holdning i forhold til homofili.

Som vi har påpekt tidligere, er det en betydelig forskjell på å ta avstand fra dødsstraff av homofile som norsk muslim og muslim. For nettopp ved å påpeke at man (kun) tar avstand som norsk muslim, så taler man et shariaspråk.

Men når Kobilica sier at han og andre muslimer i Norge skal ha ”sin mening” også i dette spørsmålet, og at noen vil like det, andre ikke, så kan han umulig skjønne hvor alvorlig uttalelsen er. Vi snakker om dødsstraff – som de ikke vil ta avstand til:

– Det er selvsagt slik at muslimer i Norge skal ha vår mening også i dette spørsmålet. Noen kan like det, andre ikke, men vi må komme med en uttalelse før eller senere hvor vi klargjør vårt syn, sier han.

Dette skal skje etter en interndiskusjon blant muslimer i Norge, og etter Islamsk Råd Norge har konsultert seg med islamske autoriteter i Europa.

– Mens denne prosessen pågår ber jeg om forståelse og respekt for at jeg ikke kan uttale meg, verken om mitt personlige standpunkt eller om Islamsk Råd Norge sitt standpunkt til homofilirelaterte spørsmål, sier Kobilica til Dagsavisen.

Og dette ber Kobilica om forståelse og respekt for. Hvor ble det av forståelsen og respekten for norsk lov? Jeg frykter at fatwaen de har bedt om handler mer om hvordan de skal formidle sine holdninger (”norsk muslim” ble ikke godtatt), og ikke at de faktisk ikke vet hvilke holdninger de har. Når fatwaen kommer, vil den antakelig bli nøye studert av flere aktører. Og det er å håpe at verken homofile, politikere eller andre finner seg i (teologisk) tåkeprat.

Les også: Opprop mot dødsstraff