Islam

Frankrike prøver å stramme grepet om jihadistene

Frankrike kutter velferdsytelser til 300 jihadister som har vervet seg til Den islamske staten. Pass inndras for å hindre at flere reiser i krigen, det utstedes reiseforbud, og nettsteder som glorifiserer terror og jihad blokkeres. Muslimske grupper reagerer med ”islamofobi-kortet”, mens Menneskerettighetsrådet til EU kritiserer Frankrike for å “begrense menneskerettigheter i kampen mot terror”.

Når så små grep tas i vår tids største verdi- og sikkerhetsutfordring, og dette avleder kritikk som dette, må man undre seg om Europa i det hele tatt vil mestre den nye tilstanden, som stadig rapporteres å gå i enda mer negativ retning.

Frankrike

Den franske regjeringen ønsker også at sikkerhetsmyndighetene skal kunne overvåke e-post og mobil til mistenkte terrorister (ja, takk). Man ønsker også å kunne lagre slike data over flere år. Dette kritiserer Amnesty International med henvisning til privatlivets fred og ytringsfrihet.

Frankrike vil også kurse imamer, og ta kontroll over islamutdannelser ved universiteter. Utlandets innflytelse på islamundervisning søkes stoppet.

Som Østerrike, ønsker Frankrike å reformere islam: Islam skal tilpasse seg republikkens verdier. Altså tror man at man kan skape en Mekka-islam på fransk jord, 1 400 år etter islams «oppstandelse». (Ja, det er jo ønskelig, men kan vanskelig vedtas). Reformen skal skje gjennom forskning. Resultatet skal bli en islam “med budskap om fred, tolerance og respect”. Regjeringen vil også promotere “dialog” med “muslimske samfunn”, “bedre opplæring av muslimske forkynnere, bekjempe radikalisering i franske fengsler, og regulere muslimske skoler”, heter det.

Antiterrorberedskapen styrkes med 736 millioner euro, 2 680 nye antiterrordommere, sikkerhetsagenter, politibetjenter og analytikere skal trenes opp de neste tre årene, inkludert ”elektroniske snokere”.  I tillegg skal det brukes 480 millioner euro på nye våpen og utstyr til politiet. Folkets bevissthet og mobilisering er ytterligere et regjeringstiltak, ifølge nettstedet Stop Djihadisme.

At regjeringen våger å bruke begrepet jihad, er nesten oppsiktsvekkende, ikke minst med tanke på at i USA tillater president Obama knapt at islam kobles til terror.

Innenriksminister Manuel Valls møter altså kritikk fra flere hold. Han svarer slik:

Det er 3 000 europeere i Irak og Syria i dag. Til sommeren kan antallet være 5 000, og ved neste årsskiftet 10 000 personer. “Forstår du hvilken trussel dette representerer?”

Så vidt jeg har registrert finnes det ikke et eneste land i Europa som rapporterer om nedgang i antall som verver seg til terroren i Den islamske staten.

France Declares War on Radical Islam