Integrering og integreringspolitikk

Østerrike tar en HRS

To av HRS sine forslag for å begrense islamsk ekstremisme, er nå vedtatt i Østerrike. Forbud mot utenlandsk finansiering av muslimske organisasjoner (les Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Iran, De forente emiratene), og påbud om å predikere på tysk.

Ja, dette er en annen skål enn vår Regjering, som endog ikke våger å nevne islam sin handlingsplan mot radikalisering

Det er Dagbladet som formidler det glade budskapet, som bør føre til debatt internt i Regjeringen. 

Den østerrikske nasjonalforsamlingen har vedtatt en lov som forbyr utenlandsk finansiering av muslimske organisasjoner og krever at alle imamer snakker tysk.

Den nye loven ble vedtatt i dag. Den skal fremme det den kontroversielle immigrasjonsministeren Sebastian Kurz kaller et «islam av europeisk karakter». Loven er ment å minske innflytelsen muslimske land har i Østerrike.

Loven har møtt motstand fra flere hold, blant annet fra muslimske organisasjoner som mener den er diskriminerende fordi den pålegger muslimer restriksjoner som ikke gjelder andre religioner.

Det to år gamle lovforslaget ble utformet før terrorangrepene i Frankrike og Danmark, men er utformet for å bekjempe radikale islamisters økende innflytelse, sier Kurz. 

Østerrikes myndigheter truet tidligere i år med å stenge et saudisk sponset religiøst dialogsenter, fordi senterets ledelse ikke vil ta avstand fra den groteske dommen mot bloggeren, småbarns pappaen og saudieren Raid Badawi. Det internasjonale senteret, King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID), skal “bistå menneskeheten” og “fostre dialog”, og vil ikke blandes inn i indre saudiske anliggender. FNs leder Ban Ki Moon var en av rundt 650 prominente som overvar innvielsen av senteret i 2012, som sponses med 10 – 15 millioner euro årlig. 

Det er hva man kan kalle hykler-dialog. Nå er det kroken på døra.