Arbeid og utdanning

Sp tar selvkritikk i innvandringspolitikken

SV og Rødt er derimot taus, og Ap hevder de er overrasket. Men HRS skrev om tidlig frafall i arbeidslivet av ikke-vestlige allerede i 2012. Da var alle tause.

Nettavisens Gunnar Stavrum har fanget opp SSB-rapporten om ”Sysselsetting og økonomiske overføringer blant sju ankomstkohorter av innvandrere”.  I denne svært ordrike rapporten må vil helt til side 139 før det begynner å bli interessant, og også når det interessante kommer, må det til en viss konsentrasjon for å avkode hva SSB forteller, for følelsen er at de helst ikke vil fortelle. For eksempel snakkes det om innvandrere med vestlig landbakgrunn, mens de ikke-vestlige er blitt omdøpt til innvandrere med landbakgrunn fra øvrige deler av veien. Stavrum har avkodet teksten og fant frem til at halvparten av innvandrerne faller fra arbeidsmarkedet før de er 50 år, ja, ikke-vestlige innvandrere begynner å droppe ut når de er 40 år. Dette er ”dynamitt”, skriver Stavrum, hvilket tyder på at den samme Stavrum ikke leser HRS-rapportene.

I HRS-rapporten ”Sysselsetting Norge og Oslo” (2012) fant vi at sysselsettingen blant ikke-vestlige menn falt i svært ung alder (se s.8). Allerede fra 35-årsalderen falt nivået på sysselsettingen blant ikke-vestlige menn fra en topp på 70 prosent. Ved 51-årsalderen var sysselsettingen falt til under 60 prosent, fra 58 år til under 50 prosent og fra 62 år til under 40 prosent. Ikke-vestlige innvandrerkvinner, som generelt har lav yrkesdeltakelse, nådde en topp på 61 prosent ved 44-årsalderen. I tillegg var resultatene enda verre for Oslo. Men det var ikke så mange som var så interessert i å diskutere dette, og det til tross for at Aftenposten hadde en nyhetssak på det, men den passet de på ikke å legge på internett.

Men kanskje enda mer interessant: Nå tar Sps Per Olaf Lundteigen selvkritikk. Til Nettavisen sier han:

– Det er svært store forskjeller i sysselsetting mellom nordmenn og ulike innvandrergrupper. Vi som folkevalgte må våge å si dette framfor å benekte fakta, sier Lundteigen.

Ja, unnskyld uttrykket, det var søren klype på tide! Og mye kan tyde på at den samme Lundteigen beveger seg inn som HRS-venn:

– Innvandringsdebatten blant folkevalgte i Norge er preget av for mye synsing og enkeltpersoners liv, fremfor fakta om innvandringens virkninger på statsfinansene og dermed finansieringen av våre velferdsordninger, mener Lundteigen.

Men om Sp begynner å bevege seg, så er det andre som tror de kan gjemme seg når de bli konfrontert. ”Verken SVs Audun Lysbakken eller Rødts Bjørnar Moxnes har kommentert utfordringene og hvilke tiltak deres partier vil komme med. Gjentatte henvendelser til det største av de to partiene, SV, med utsatt svarfrist, har ikke gitt resultater,” skriver Nettavisen.

Ap velger en annen strategi, enten bevisst eller så har de vimset rundt noe ukonsentrert de siste årene. For Aps Anette Trettebergstuen er ”overrasket”:

Ap-profilen er overrasket over at sysselsettingen blant innvandrere dropper så radikalt når man kommer i 40-årene og allerede er i arbeid.

– Dette viser bare med full styrke at vi ikke kan hvile i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, aktiv integreringspolitikk der vi stiller krav og gir rettigheter slik at folk blir selvforsørgende og ikke minst blir stående i arbeid lengre i livet. Jeg tror vi må se på hva som ligger bak disse tallene. Som sagt tror jeg hva slags type arbeidsmarked disse innvandrergruppene møter og hva slags jobber de tilbys og får har vel så mye å si for hvor lenge de står i arbeid som noe annet.

Ja, la oss snart begynne å se ”hva som ligger bak disse tallene”. Noen som har noen bedre forslag enn Trettebergstuen?