Innvandring

På innsiden av asylmottaket

En tidligere beboer ved Haslemoen transittmottak beskriver forholdene ved mottaket som «grusomme». TV2 viser deg bildene som denne asylsøkeren har tatt, samtidig som de viser til at driftsoperatøren, det private selskapet Hero, tjener millioner av kroner på mottaket.

Bildene som TV2 viser er alt annet enn flatterende for Haslemoen mottak, og står i kontrast til hvordan Hero beskriver seg selv:

Hero selv beskriver mottaket som et «mønstermottak», og skryter av at beboerne på mottaket får «fantastiske muligheter og gode aktivitetstilbud» på den gamle militærleiren.

Faksimile fra TV2

Faksimile fra TV2

Asylsøkeren beskriver derimot en helt annen virkelighet:

Den tidligere beboeren skriver til TV 2 at toalettene på mottaket, og spesielt på fellesområdene, sjelden blir vasket, dopapir er mangelvare, dusjene er ødelagte. I tillegg er inventaret jevnt over gammelt og slitt.

Biblioteket inneholder ifølge beboeren knapt bøker, nettilgangen skal være dårlig, og mye av utstyret på treningsrommet er ødelagt – dette til tross for at samtlige av disse fasilitetene trekkes frem på Heros hjemmesider.

Heros administrerende direktør, Tor Brekke, avviser kritikken og hevder at standarden er hevet siden bildene er tatt, men ellers at de forholder seg til retningslinjene som sier at standarden skal være «nøktern og forsvarlig».

Millionoverskudd

TV 2 har søkt innsyn i hvor mye Hero fikk utbetalt av UDI for å drifte de 38 mottakene det private selskapet har i Norge, og funnet at bare i fjor fikk Hero utbetalt 469 795 917 kroner, altså nesten en halv milliard kroner. Haslemoen fikk utbetalt i underkant av 40 millioner kroner, som skal være nest mest av alle mottakene som Hero drifter.

Av pengene til Haslemoen transittmottak skal rundt 250 000 kroner være benyttet til inventarvedlikehold, ifølge Brekke. Men regionsjefen i Hero, Ketil A. Blinge, hevder at det er benyttet 865 000 kroner på postene vedlikehold av utstyr, vedlikehold av bygg, renhold og inventar, mot de budsjetterte 600 000 kronene.

Blinge mener standarden på mottaket er godt nok, og viser til stor gjennomstrømning:

– Det vil være relativt stor slitasje på et transittmottak med stor gjennomstrømning av beboere og en del personer med lav motivasjon for å følge husreglene, sier Blinge.

Et dårlig system

Jeg har ved flere anledninger kritisert dagens asylpolitikk, inkludert mottakssystemet, der jeg ikke støtter privatiseringen som fører til at noen kan tjene seg søkkrike på et system som ikke fungerer (derfor er jeg også imot å sette integrering ut på anbud).

Men nå er det er sagt, reagerer jeg også på denne asylsøkerens beskrivelse av forholdene som «grusomme». Det sier i så fall også noe om hvilke forhold den samme asylsøkeren kommer fra. Likevel reagerer jeg mest på at beboere i mottak ikke tar et grep selv. Flere av bildene avdekker at man hadde kommet et stykke på vei med grønnsåpevann og klut. Jeg trodde faktisk at det var et krav at beboere i mottak tok et slikt ansvar, slik som vi alle må ta et ansvar innenfor husets fire vegger, men det kan være at jeg har misforstått.

Se billedserie hos TV2