Islam

Våre hjemlige islamisters fiende bygger moské her i Norge

Norge får nå sin første shiamoské med minareter. Den ligger på Hauketo, Søndre Nordstrand i Oslo, et par steinkast fra den sunniislamske Holmliamoskeen. Vi har kikket moskeen i kortene. Det ga god grunn til bekymring.

Vi har skrevet mye om muslimske ekstremistmiljøer i Norge  bl.a. representert ved tusenvis av medlemmer i grupper som Profetens Ummah, Islam Net og ikke minst i etablerte store moskeer som Rabita til Det islamske forbundet, utgått fra Islamic Cultural Centre, der man utdanner og hjernevasker medlemmer i ekstremisme, hat og krigføring mot annerledestenkende.

Disse etablerte islamske miljøene sprer sunniideologi og finansieres av sunnimuslimske diktatur, som Saudi-Arabia. Der utdannes ekstremteologene, og derfra finansieres litteratur, media, koranskoler og moskeer.

Sunnimuslimenes politiske hovedfiende nå om dagen er shiamuslimer, representert ved Alawittene i Syria, ved Iran og ved Hizbollah i Libanon. Norske sunnimuslimer rekrutteres til krigføring mot shiamuslimske fiender i Syria.

Nå er imidlertid situasjonen den at Norge står i ferd med å få sin første islamarkitektoniske shiamuslimske moske, Tauheed Islamic Centre (TIC).  I Oslo – på Hauketo. Det er liten tvil om at denne moskeen bygges med finansiering fra regimet i Iran.

shiamoske_Hauketo

«Imamia Trust», dit man kan donere penger til byggingen, har egen side på Facebook. De har tilholdssted i Pakistan og de oppgir blant annet som kontaktinformasjon: Shaheed Foundation

Grunnleggeren av Shaheed Foundation var Shaheed Allama Arif Hussain Al-Hussaini, som ble drept for tretti år siden i Peshawar. Spesielle representanter for den iranske regjering deltok i begravelsen hans og finansierte byggingen av et mausoleum ved graven.

Skjermbilde.shia_TIC

Et raskt titt på siden bekrefter at stiftelsens tilknytning til Iran ikke er svekket siden grunnleggerens død og en siste hilsen fra selveste Ayatollah Khomeini er fremdeles hovedoppslag:

Message of Imam Khomeni on the martyrdom of Shaheed Quaid Allama Arif – Al Hussaini:

(..) There is no greater achievement for a momin than to leave his abode with wounds that are medals on his chest, and his face covered in blood, in the struggle for justice, and in the highest stage of Taqwa-e-Ilahee. He inspired thousands of other thirsty people to drink this beverage of light. (…) So now it’s necessary for us to fight against the western and eastern tyrants with all courage and understanding. I have lost my dear son.

Imamen i shiah-moskeen på Hauketo, Sheikh Mahmoud Jalloul, henviser på sin side til den nå avdøde Grand Ayatollah Mohammad Hussein.

Denne ayatollahen er omtalt som den åndelige, spirituelle leder for terrorgruppa Hizbollah. Han støttet den iranske islamske revolusjon og har uttalt støtte til selvmordsbombere i Israel.

I et intervju med The Daily Telegraph i 2002 sier han:

«I was not the one who launched the idea of so-called suicide bombings, but I have certainly argued in favour of them…[the Palestinians] are in a state of war with Israel. They are not aiming to kill civilians but, in war, civilians do get killed…There is no other way for the Palestinians to push back those mountains, apart from martyrdom operations.»

I tillegg var han Holocaustfornekter og mente at det hele var et PR-stunt fra jødisk side for å få sympati.

På hjemmesiden til moskeen i Norge skrives følgende om finansiering:

Mosque Project

Tauheed Islamic Centre built a mosque in 2013 that can be used as a mosque, Husainiya and school. We still need donations to fulfil all the requirements outside the building area. The Imam of Tauheed Islamic Centre has permission to collect Khums and other donations from all the major Maraje-Taqlid. We appeal to all our Muslim brothers & sisters to come forward and help us in this noble cause to finish an Islamic centre (mosque, Madrasa, Hussainiya etc) in Oslo, Norway.

We started the construction work in May 2011. The total budget of this project is 3 million USD. We need further 0,3 million USD. Please donate to build the first mosque in Norway build by Shia community.

På YouTube ligger likeledes en promoteringsvideo. Moskeen står registrert med noe over 600 medlemmer, så de mottar dermed statlig støtte som religiøst samfunn, siden de har over 500 medlemmer, som er kravet fra norske myndigheter for tildeling av midler.

De må ha lært kamuflasje i form av norske honnørord fra sine sunnimuslimske fiender, for på presentasjon av moskeen på norsk står det:

Noen viktige mål for TIC:

• Vi er et norsk muslimsk trossamfunn som skal følge norske lover og regler for uavhengige trossamfunn

• Vi er politisk uavhengige og baserer vår virksomhet på Koranen, profeten Muhammeds (fvmh) lære og Ahlulbayts (a.s.) praktisering

• Vi skal være en fellesarena for muslimer for religiøs utfoldelse uten språklige eller kulturelle barrierer

• Vi skal stimulere til samhold og utveksling mellom muslimer fra forskjellige deler av verden bosatt i Norge

• Vi skal stimulere til dialog mellom forskjellige grupper og trossamfunn av muslimer

• Vi skal stimulere til dialog mellom muslimer og ikke-muslimer

• Vi skal motvirke fordommer om islam gjennom informasjon på flere språk

Imamen svarer både på spørsmål og gir informasjon om islam til de besøkende.

Menigheten er åpen for alle, og vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Jeg vet ikke om de innbiller seg at vi ikke skjønner engelsk, siden den samme presentasjonen på engelsk er en annen:

Some of the main goals for the establishment of TIC are:

Propagation of the teachings of Quran, Prophet Muhammad (pbuh) & Ahlul Bait (a.s.) as much as possible

To solve religious problems (Masa’il-e-Shariya) of Shia Muslims of Norway

To fulfill all religious needs (Hajat-e-Shariya) of Shia Muslims of Norway.

To provide an Islamic atmosphere where the children of our Momneen brothers & sisters can be brought up.

To struggle against the false and baseless propaganda about Islam by showing the true picture of Islam so that people of different faiths could come close to each other.

Det er allerede et problem for det sekulære demokratiet i Norge at vi har tillatt bygging og etablering av moskeer finansiert åpent eller mer «anonymt» fra sunnimuslimske islamofascistiske diktaturstater.

At den første shiamuslimske moskeen, høyst sannsynlig finansiert fra Irans terrorregime, nå rager  med sine minareter i Oslo, gir skremmende perspektiver; både for demokratiet, for eksiliranere og ikke minst for «freden og roen» i det allerede belastede innvandrerområdet sør i Oslo.

Holmlia moské, som vi tidligere har omtalt som en av de sunnimoskeene som verver ekstremister til jihad mot shiamuslimer i Syria, ligger da også bare fem minutter unna denne shiamoskeen, som bruker Hizbollahinspirator som politisk-religiøst forbilde.

En sunni-muslimsk kvinne i området ble eksempelvis kontant avvist i døra da hun trodde dette var et sted også hun kunne be. Så mye for «fellesarena og dialog».

Skal vi fortsette å gi asyl og flyktninghjelp til mennesker som klarer å komme seg vekk fra disse terrorregimene, samtidig som vi lar regimene finansiere ideologisk etablering her, noe som garantert vil medføre gjenopptatt forfølgelse og overvåking av disse flyktingene?

Hva skal vi svare Lily Bandehy, forfatter og flyktning fra Iran, når hun spør:

«Hvor skal jeg flykte om nye 10-20 år fordi demokratiet og likestillingen er begravd her?

Jeg flyktet fra landet hvor Allah støtter steining av kvinner, brenning av homofille, drap på konvertitter, slaveri og tilsløring av kvinner og jenter, der jenter ble seksuelle objekter fra 7 års alderen og måtte bruke hijab. (…) Jeg kom til Norge i 1988 for å leve i lyset. Jeg tenkte «Norges kultur hadde utviklet seg i samsvar med opplysningstidens frihetsidealer» og den vestlige tradisjonen som er basert på humanisme, Wergeland og Voltaire. Jeg leste norsk litteratur og aviser, jeg gikk på teater, hørte på norsk musikk, studerte kulturen. Drømmen min hadde blitt oppfylt! Et land uten hijab, uten skjeggete menn og med full frihet til å være seg selv, kvinne som mann.»

Hvem har det politiske ansvaret for at denne galskapen får fortsette?

PS: I 2010 avslørte NRK ved Tormod Strand at Iran finansierer moskeer i Norge  og sender imamer hit som forkynner hat mot Vesten. Målet er ”å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det”, sa en kilde til NRK den gang. Vi kan ikke huske at en eneste politiker sa et pip offentlig den gang heller.