Økonomi

Tause-Ola

For kort tid siden hyllet Ola Borten Moe arbeidsinnvandringen. Nå er han plutselig blitt taus. Han vil ikke svare Finansavisen på spørsmål om problematikken.

Ola Borten Moe (Sp) har tidligere vært særdeles frittalende når det gjelder for eksempel innvandring og nasjonal kultur. I 2010 hevdet han at hvis vi ikke er trygge på vår egen kultur, historikk og våre verdier blir vi også utrygge i møte med andre, som er en svakhet for et velfungerende flerkulturelt samfunn.

Siden har den samme Borten Moe blitt nestleder i Senterpartiet og olje- og energiminister. Da har han vært rimelig taus om innvandrings- og integreringsproblematikk, men til Dagens Næringsliv (4. april i år) gjorde han seg til en varm forkjemper for innvandringen til Norge.

Ifølge Finansavisen (ikke på nett) mente Borten Moe at Norge må «omfavne og utnytte posisjonen som «det nye Amerika»»:

– Vi skal være glade for at folk vil komme hit for å bygge ei ny fremtid. Det bidrar til at vi er i vekst og endring som land og folk, sa Ole Borten Moe.

Denne tolkningen ville gjerne Finansavisen høre mer om, ikke minst siden arbeidslivsdirektør Svein Oppegaard i NHO sier til Finansavisen at det er meningsløst å sammenligne innvandringen i Norge og USA.

Finansavisen stilte statsråd Borten Moe følgende spørsmål:

På hvilket grunnlag utroper statsråden Norge til det nye USA?

Ifølge Finansdepartementet er innvandringen ingen løsning på Norges statsfinansielle utfordringer, trolig det motsatte.

Har Olje- og energidepartementet gjort egne beregninger eller driver statsråden med ukvalifisert synsing?

Men spørsmålet fra Finansavisen ble av Olje- og energidepartementet henvist til Senterpartiet. Dermed fastslår avisen at det er tvilsomt at departementet selv har gjort egne beregninger. Ola Borten Moe besvarte heller ikke Finansavisens henvendelser før deadline.

Denne form for ”ukvalifisert synsing” har en rekke av våre ledende politikere drevet med i årtier innen dette feltet – uten at noe media har grepet systematisk fatt i det. Der i gården har de heller vært opptatt av å henge ut Fremskrittspartiet, som faktisk har prøvd å få frem ubehagelige fakta.

Så takk igjen til Finansavisen. Samtidig må det jo bare bli flauere og flauere for vår statskanal NRK som enda ikke har satt temaet på dagsorden. Tause-NRK og tause-Ola. Like lite kledelig.