Politikk

Borten Moes fremmedfrykt

Ola Borten Moe (Sp) har tillatt seg å påpeke at hvis vi ikke er trygge på vår egen kultur, historikk og våre verdier blir vi også utrygge i møte med andre, som er en svakhet for et velfungerende flerkulturelt samfunn. Men lederen i Unge Venstre, Anne Solsvik, forstår ikke hva Borten Moe snakker om. Hun hører kun Borten Moes kritikk av radikal islam, som forsøkes anerkjent som ”fremmedfrykt”.

Rita Karlsen, HRS

Når skytset nå rettes mot Senterpartiets Ola Borten Moe, henger det sammen at Borten Moe har sammenlignet to ideologier, radikal islam og nazisme, hvilket har fått unge Venstre til å bli ”rystet”:

Ola Borten Moe høres ut som et ekko av Frp når han sammenlikner radikal islam med nazisme, mener lederen i Unge Venstre, Anne Solsvik.

– Dette oser av frykt for alt som er fremmed, sier Anne Solsvik til Klassekampen.

Unge Venstre-lederen er rystet over uttalelsene til Senterparti-politiker Ola Borten Moe, som i lørdagens Klassekampen sammenliknet radikal islam med rasisme og nazisme.

– Dette er det vanskelig å ta seriøst. Det vitner om veldig liten trygghet på de verdiene som de aller fleste i dette landet ønsker å forvalte videre, sier Solsvik.

Hvorfra unge Venstre henter sin forkjærlighet til radikal islam og hvordan de klarer å koble kritikk av slike ideologier sammen med ”fremmedfrykt”, er uforståelig – og slik sett er det vel heller Solsviks koplinger som er vanskelig å ta seriøst. For mens Borten Moe har forsøkt å trekke opp en debatt om innvandring og nasjonale verdier, drar Solsvik debatten ned i søla – og da står ikke redelighet høyest på agendaen:

Hun reagerer også på Borten Moes uttalelser i Adresseavisen tidligere i sommer, der Senterparti-politikeren blant annet uttalte at vi ikke «har noe å lære av den arabiske verden».

– Det synes jeg er ganske rart å si. Alle religioner, uansett hvor i verden de kommer fra, har en rekke fellestrekk. Det handler om å tro på noe som er større enn seg selv, om nestekjærlighet, og så videre. Disse tankene deler man over hele verden. Derfor er det rimelig merkelig å trekke opp noe som er ekstremt radikalt og påstå at det er normativt i andre verdensdeler. Det er rett og slett litt skammelig, sier Unge Venstre-lederen.

Borten Moe har aldri sagt at vi ikke har noe å lære av den arabiske verden, han sa at vi ikke har mye å lære – og det var spesifikt knyttet til grunnleggende frihetsverdier, av Borten Moe eksemplifisert som blant annet demokrati, likeverd, rettferdighet, toleranse og respekt for enkeltmennesker. Solsvik faller derimot rett ned i religionsfella og beviser at hun ikke akkurat har noen betydningsfulle kunnskaper om ulike religioner og ideologier. Solsvik kunne jo for eksempel gitt hos noen eksempler på fraværet av det ”ekstremt radikale” knyttet til likestilling mellom kjønn, likeverd mellom mennesker, ytringsfrihet og religiøs frihet, og deretter forklart hvordan dette henger sammen med normen i en rekke arabiske land?

For å ytterligere diskvalifisere Borten Moe kobler Solsvik han til FrP, en strategi som snart må være utgått på dato:

Hun mener Borten Moe legger seg tett opp til Frp med sine uttalelser om norske verdier og radikal islam.

– Det har han også gjort mange ganger tidligere. Å bruke frykt som våpen i politikken er sikkert en god måte å overbevise folk på, men det er ikke en politikers oppgave å skape den type skremmebilder som Ola Borten Moe gjør, sier Solsvik.

Siden Klassekampen antakelig er særdeles enig med Solsvik, så stilles hun ikke ett eneste kritisk spørsmål. For hva er det med Borten Moes uttalelser som skaper ”frykt” – og frykt for hva? Solsvik får heller spalteplass til å etterlyse mer kritikk av Borten Moe:

Hun er overrasket over at Borten Moe i liten grad har fått kritikk fra sine partifeller etter flere runder med krasse uttalelser knyttet til innvandring.

– Jeg har alltid tenkt at Senterpartiet deler de samme verdiene som Venstre, der likebehandling og åpenhet står i sentrum. Dersom dette er gjengs oppfatning i partiet, virker det som de i likhet med en del andre partier legger seg tett opp til Frp, sier den unge Venstre-politikeren.

Likebehandling? Er det ikke akkurat det Borten Moe gjør når han sidestiller to lignende ideologier, mens Venstre vil forfordele radikal islam? Deretter skal vi tro at Venstre er en ”modererende kraft”:

– Står Venstre nå alene igjen om å være en modererende kraft i norsk innvandringspolitikk?

– Ja, det er mitt inntrykk. Vi håper jo at flere gamle og nye allierte av Venstre nå vil ta til orde i innvandringsdebatten. Det er jo ikke slik at vi ønsker å stå alene i denne posisjonen, sier Solsvik.

Måtte Venstre bli stående så alene at det også gikk opp for dem at de har satset på feil hest.

Heldigvis utviser nestleder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti mer vett i dag enn med sitt håpløse utspill i går, og gir Borten Moe full støtte:

– Jeg opplever at Ola Borten Moe er en person som tenker høyt og klokt, og jeg er veldig enig med ham i at vi er nødt til å ta vare på de grunnleggende verdiene vi har som samfunn. det er ikke minst avgjørende med tanke på at vi er i ferd med å bli et mye mer flerkulturelt samfunn, sier Hareide

Han sier han støtter det han oppfatter som Borten Moes prosjekt, nemlig en samling om norske verdier.

– Å kjenne våre røtter, for eksempel den kristne kulturarven, er en forutsetningen for å føle trygghet og vise raushet i møte med det fremmede, sier Hareide.

– Kan ikke Borten Moes noe spissformulerte uttalelser virke stigmatiserende, heller enn inviterende i et slikt flerkulturelt samfunn?

– Først vil jeg si at jeg opplever det unødvendig å bruke ordet nazisme. Nazisme beskriver best nazismen i seg selv. Men det er alltid en fare for at vi kan få en stigmatiserende debatt, sier Krf-politikeren.

Jeg registrerer at Borten Moes sammenligning av radikal islam og nazisme av Klassekampen er opplest og vedtatt som en ”spissformulert uttalelse”, hvilket jeg betviler Borten Moe selv vil skrive under på. Men det får jo den ønskede effekt, i og med at Hareide henviser til ”stigmatisering”. Skulle det bety at vi ikke kan sette et mindreverdsstempel på radikal islam?

Men om vi ikke skal stigmatisere radikale islamister, så kan vi få oppfylt alle stigmatiseringsbehov annet sted:

Han trekker imidlertid et skarpt skille mellom Ola Borten Moe og Fremskrittspartiet.

– Jeg opplever Borten Moe som noe ganske annet enn Frp, kanskje særlig med Per Willy Amundsen i fri dressur. Noe av det som skiller ham fra Frp er nettopp at han er villig til å lytte til andre verdier, sier Hareide.

Solsvik får heller ikke Senterpartiet til å kritisere Borten Moe:

– Jeg opplever ingen uro rundt innvandrings- og integreringspolitikken i Senterpartiet, sier stortingsrepresentant og nestleder for partiet Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Han går dermed langt i å avvise at Borten Moe er på kollisjonskurs med eget parti i spørsmålet om radikal islam, selv om han selv ville «formulert seg annerledes».

– Når man tenker på Al-Qaida kan jeg forstå sammenlikningen mellom nazismen og radikal islam. Men personlig ville jeg nok ikke sagt det sånn, fordi den så lett kan misforstås. Ola peker på en veldig smal gruppe her, men når ting skal leses, viderefortelles og fortolkes er det lett å bli mistolket, sier Slagsvold Vedum.

Slagsvold Vedum påpeker deretter det som må kunne karakteriseres som et faktum, nemlig at debatter som inkluderer islam sauser inn en rekke elementer:

Sp-politikeren er opptatt av at man i islamdebatten ikke må sause inn for mange elementer, og advarer mot at press fra majoriteten fører til at vi kan få minoriteter som har «piggene ute».

– Men er det ikke nettopp dette Ola Borten Moe gjør i sitt intervju lørdag?

– Jeg opplever ikke at det er Olas intensjon. Han tar tak i dette med demokrati og menneskerettigheter, og det er noe vi som samfunn skal være mest stolte av, sier han.

Her viser Klassekampen ”sitt sanne jeg”, og bevitner at alle kan prøve så godt de kan å føre en redelig debatt, men hos (store) deler av media skal en motstand finne.