Økonomi

På St.Hans kan vi ”feire” én billion kroner

Dersom innvandringen fortsetter som den gjør i dag, vil statens økonomiske forpliktelser passere én billion kroner (1.000 milliarder) rundt St.Hans. Den rødgrønne regjeringen har doblet det årlige forbruket på innvandring.

Lørdag 13.april startet Finansavisen sin artikkelserie om kostnadene ved innvandring, og siden har de fulgt opp – til pinlig taushet fra medier som NRK og Aftenposten.

I dag melder Finansavisen at regjeringen har brukt 150 milliarder kroner på innvandrere siden 2005, netto. Forpliktelsen er økt med 380 milliarder til 980 milliarder kroner ved årsslutt.

15. april meldte Finansavisen at regjeringen har brukt 70 milliarder kroner på innvandrere som har kommet etter 2005 og at de statlige nettoforpliktelsene til disse beløper seg til 380 milliarder. Men det de ikke sa noe om, var økonomien knyttet til de som allerede var her i 2005. Det gjør de derimot i dag:

Legger man sammen effekten av disse to innvandringskullene, beløper de statsfinansielle svekkelsene seg til 150 milliarder kroner i perioden 2006 til 2012.

I takt med innvandringen har de årlige statsfinansielle svekkelsene økt fra 16 milliarder til 24 milliarder kroner pr. år siden 2006.

Faktaboks basert på Finansavisen:

130419_Finavis1

Så mens de offentlige utgiftene knyttet til innvandring i perioden 2006 til 2012 oversteg inntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner, som omregnet tilsvarer det en «skatt» på 28.000 kroner per yrkesaktiv i Norge, så vil de 150 milliardene kronene tilsvare en «skatt» per yrkesaktiv på rundt 60.000 kroner. Og, som Finansavisen påpeker, innvandringstakten er i dag fire ganger så høy som den var i 2005 – følgelig vil denne «skatten» øke fremover.

SSB-forsker og økonom Erling Holmøy har tidligere forklart hva som vil bli resultatet:

– Kostnaden vil bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud over tid, som blant annet helse og utdanning.

Fremtidige forpliktelser 

Finansavisen har regnet ut utgiftene til innvandringen går i ekspressfart:

I 2005 var statens nettokostnad brakt ned i 10 milliarder kroner fra rundt 12,5 milliarder, blant annet som følge av en nedgang i ikke-vestlig innvandring.

Dette snudde fort da sittende regjering tok over. SSBs innvandringstall viser at ikke-vestlig innvandring økte med 60 prosent frem til 2009. Det har ikke skjedd gratis.

Den økte innvandringstakten har ikke bare doblet de løpende kostnadene, men også økt de statlige nettoforpliktelsene med 376 milliarder, til hele 979 milliarder kroner.

(Se faktaboks over).

Dette har Finansavisen funnet ut innebærer at hvis innvandringen i 2013 blir lik den i 2012 vil forpliktelsen passere én billion kroner, altså 1.000 milliarder, rundt St.Hans.