Kvinner og likestilling

Museskritt

Det kom til en slags enighet om sluttdokument i FNs kvinnekommisjon, der årets tema – nok en gang – var vold mot kvinner. En skulle jo tro at det ikke er så vanskelig å enes om at kvinner skal kunne leve uten vold, men konservative religiøse krefter maler fanden på veggen. Det er vel få ting som får dem til å skjelve mer i buskene enn selvstendige kvinner.

Hva stridens kjerne handler om, kan det muslimske brorskapet i Egypt forklare oss, ut fra hvilket ”forfall” vi kan forvente oss dersom FN-erklæringen mot vold mot kvinner skulle signeres (her fra Aftenposten):

  1. Kvinner vil få seksuell frihet, og rett til å bestemme sitt eget kjønn og kjønnet på sin partner (friheten til å ha et normalt eller homoseksuelt forhold), samtidig som at gjennomsnittsalderen på ekteskapsinngåelse vil øke. 
  2. Tenåringer vil gå til anskaffelse av prevensjonsmidler, og motta opplæring i bruken av disse, det vil bli en legalisering av abort for å fjerne uønskede graviditeter, og alt dette i seksual- og reproduktivitetens navn. 
  3. «Utenomekteskapelige kvinner» og «illegitime sønner» fra utenomekteskapelige forhold vil få samme rettigheter som andre. 
  4. Homoseksuelle vil få like rettigheter som andre, og man vil beskytte og respektere prostituerte. 
  5. Kvinner vil få rett til å gå til rettslige skritt mot ektemannen og beskylde ham for voldtekt eller seksuell trakassering, som igjen vil forplikte myndighetene til å beskjeftige seg med å straffe ektemenn, på samme måte som for voldtekt eller seksuell trakassering mot fremmede. 
  6. Like rettigheter til arv for både menn og kvinner.
  7.  Man vil erstatte «formynderskap» med «partnerskap», og dele rollene likt mellom mann og kvinne i hjemmet, på områder som økonomi, barnepass og husarbeid. 
  8. 8) Full likhet i ekteskapslovgivningen, som for eksempel vil tillate muslimske kvinner å gifte seg med ikke-muslimske menn, og opphevelse av polygami (flerkoneri), opphevelse av medgift og opphevelse av at menn tar seg av familiens økonomi. 
  9. Overføre myndigheten til å begå skilsmisse fra ektemannen til dommere, og lik deling av formue og eiendom etter skilsmisse. 
  10.  Avlyse nødvendigheten av ektemannens samtykke i saker som: reising, jobbing eller bruk av prevensjonsmidler. 

Det er åpenbart at listen over vil være en tragedie for mørkemennenes makt og posisjon, derfor prøvde de seg på et velkjent triks: Nemlig være villig til å godta sluttdokumentet i FNs kvinnekommisjon hvis erklæringen ikke gjelder dersom den strider mot nasjonal lovgivning, religiøse eller kulturelle verdier. OIC har gjort det samme i FNs menneskerettighetsråd, der de har presentert en alternativ menneskerettighetslov (Kairo-erklæringen) som skal være i tråd med islams lov.  

Men mørkemennene kom til kort. 15.mars ble et sluttdokument signert, som ikke tok hensyn til formuleringer med formål å gjøre vern av jenter og kvinner svakest mulig. 

Dermed vant ikke land som Libya, Qatar, Sudan, Iran, Egypt, Russland, samt Vatikanet, frem med sine ”bekymringer”. De tre sistnevnte inngikk i en uhellig allianse for å få avsporet den nye erklæringen. 

Russland har over flere år vært overløper sammen med en rekke muslimske land, der det blant annet har vært spekulert i om Russland prøver å rettferdiggjøre landets diskriminering av homofile.